Kontraktshåndtering | Contract management | Lexolve

Kontraktshåndtering: Full kontroll fra inngåelse til fornyelse eller oppsigelse av kontrakt

Markedets smarteste og rimeligste contract management system fra kun 295,- per måned. Ha full kontroll på når du skal terminere kontrakt, fornye kontrakt eller gjøre oppsigelse av kontrakt med Lexolves digitale kontrakthåndtering.

Slik håndterer du kontrakter i Lexolve

1. Lag eller last opp en avtale

Mitt arkiv

2. Lexolve tolker avtalen for deg

Avtalearkiv

3. Få påminnelser om oppfølging

Påminnelser

Last opp dine egne avtaler eller bruk en av våre 200+ maler

Arbeidsavtale

NDA

Intensjonavtale

Aksjonæravtale

Aksjekjøpsavtale

Oppdragsavtale

Få innsikter fra avtalene i avtalearkivet

Lexolve tolker avtaler du laster opp eller lager selv i Lexolve og gir deg rask oversikt over nøkkelinformasjon.

Lexolve avtale

Få oppdateringer frem til avtalen er signert

Gjennom Lexolves contract management system kan du signere alle avtaler og dokumenter digitalt. Få oppdateringer på e-post eller følg med på status på din side i Lexolve.

bank id

Finn raskt tilbake til informasjon i avtalen i kontrakthåndteringssystemet

Alle avtaler lagres automatisk i et organisert og søkbart arkiv. Her finner du raskt finner frem til nøkkeldata som avtaleparter, pris og oppsigelse.

arkiv

Få påminnelser når det nærmer seg fornyelse med Lexolve avtalehåndtering

Du bestemmer selv når du ønsker å bli påminnet om avtaler som skal fornyes og og andre frister.

varsler

God contract management gjør at du kan gjenbruk gode avtaler

Har du først lagd en god kontrakt i Lexolve, kan du enkelt gjenbruke den og kun bytte ut variabler. Slik sparer du tid og unngår feil.

gjenbruk avtaler

Slik tar du i bruk avtalearkivet

  1. Opprett selskapskonto
  2. Lag eller last opp avtale
  3. Få oversikt og kontroll
Skjermbilder fra det digitale arkivet

Advokatens 5 anbefalinger om god kontraktshåndtering

God kontraktshåndtering hjelper deg både å fremstå profesjonell overfor kundene dine samtidig som risikoen for etterfølgende problemer blir minimert. Med et godt kontraktssystem holder du også orden på alle kontrakter, når de skal fornyes, når de skal terminere og når utløper. I Lexolve setter vi automatisk opp påminnelser for deg om utløp av kontrakter, og du kan selv sette påminnelser i kontrakten for det du skal følge opp.

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

dashboard lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

  • Lage og inngå avtaler
  • Utføre selskapsendringer
  • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Gode rutiner for avtalehåndtering forebygger tap

En sentral del av kontraktshåndtering er selve gjennomføringen av avtalen og oppfølgingen i etterkant. Vår erfaring er at selskaper ofte fokuserer mindre på denne delen av håndteringen, me det lønner seg å ha gode rutiner så tidlig som mulig for å forebygge komplikasjoner i ettertid.

Kontraktshåndtering omfatter både oppfølging av løpende leveranser som er avtalt og oppfølgning av øvrige forpliktelser som partene har påtatt seg underveis i avtaleperioden.

For å kunne følge opp leveranser og øvrige forpliktelser er det viktig å forstå hva som er regulert i avtalen.

God kontraktshåndtering betyr kontroll på nøkkeldata

Uenighet om hva som står i avtalen er den største kilden til problemer. For å unngå dette problemet så må den som er kontraktsansvarlig ha god forståelse for hva som er avtalt og hva som ligger i de ulike avtalebestemmelsene.

Lexolve tolker avtalene for deg

Når du lager eller laster opp en avtale i Lexolve, vil din AI-assistent tolke avtalen og trekke ut de viktigste klausulene for deg. For hver avtale du har i Lexolve har du en oppsummering av kontraktens sentrale vilkår.

I denne delen av prosessen vil man få igjen for å ha gjort et grundig arbeid med inngåelse av avtalen. Hvis avtalebestemmelsene passer til den konkrete leveransen og det konkrete avtaleforholdet, blir gjennomføringen enklere.

Kontraktshåndtering gir anledning til å endre underveis

God kontraktshåndtering gir også en mulighet til å innrette seg underveis i kontrakten for å redusere risiko, dersom forhold endre seg underveis i avtaleperioden. Da vil god kjennskap til avtalen gjøre at du på en enklere måte kan tilpasse seg disse endringene, som igjen reduserer risiko for konflikt med motparten.

Et eksempel er forsinkelser hos en leverandør som fører til at din leveranse blir forsinket. Dersom virksomheten forholder seg passiv til en slik forsinkelse er sjansen større for at konsekvensene blir større enn om dere aktivt følger opp mot kunden.

Hvordan oppfølgingen bør skje beror på hva som står i kontrakten. Enkelte leveranseavtaler har for eksempel klausuler som sier at en leverandør skal sende skriftlig varsel ved forsinkelse, og ved slik varsel kan ikke kunden heve avtalen eller kreve prisavslag dersom levering skjer innen en rimelig tilleggsfrist som følger av varslet.

Selv om en avtale ikke åpner for tilleggsfrist ved for sen levering kan man ved å tidlig ta kontakt med kunden å informere om forsinkelsen lettere oppnå enighet om utsatt levering uten kompensasjon enn hvis selskapet forholder seg passiv til forsinkelsen. Dersom det oppnås en enighet som avviker fra det som opprinnelig ble avtalt, er det viktig å ha hva dere har blitt enige om skriftlig dokumentert slik at det er klart hva som er endret i den opprinnelige avtalen.

Aktiv kontraktshåndtering gir anledning til å lære av feil

God kontraktshåndtering bør også inneholde læring. Hvis ikke alt gikk som planlagt underveis er dette noe man kan bruke til læring neste gang man utarbeider en kontrakt.

Du oppdager for eksempel at kontrakten burde vært regulert annerledes eller inneholdt andre bestemmelser. Hvis det oppstår en forsinkelse, kan man for eksempel neste gang huske på å inkludere en klausul som åpner for tilleggsfrist ved varsling, eller at avtalen med kunden i større grad speiler de avtalene du har med dine leverandører.

Ved å bruke feil til å lære kan du forbedre kontraktene og på en bedre måte tilpasse de til problemstillingene som er aktuelle for virksomheten og kundeforholdet. Da begynner kontrakten virkelig å gi verdi.

Hvordan skal du terminere en kontrakt?

Det siste elementet i kontraktshåndtering er håndtering av kontrakten ved utløpet av kontraktsperioden. Det kan enten være ved terminering av kontrakten eller fornyelse av denne. Her er det viktig å ha oversikt over alle frister for utløp av avtaler og eventuelle prosesser knyttet til terminering/fornyelse.

Har dere avtalt noe konkret om dette? Da må du sørge for at det blir fulgt opp på en god måte. Dersom noe ikke er avtalt er det ennå større grunn til å ta kontakt med kunden i god tid dersom dere ønsker å fornye kontrakten.

Ved avslutning av en kontrakt er det også viktig å huske på å rydde opp. Det kan for eksempel være at partene har delt konfidensiell informasjon seg imellom som skal returneres eller makuleres. Eller at en av partene sitter på noen tegninger eller prosesser som tilhører den andre parten. For å sørge for å holde på de gode relasjonene er det viktig å sørge for at et avtaleforhold endes på en ryddig måte. Det øker sjansen for at dere får anledning til å inngå en ny avtale med kunden på et senere tidspunkt eller at kunden anbefaler dere og snakker varmt om dere til andre potensielle kunder.

Med Lexolve har du alt samlet på ett sted

Portrettbilde av Kim Grytøyr
Devos

Før brukte jeg Google docs og Postens signeringsløsning. Det ble tungvint. Glad jeg fant Lexolve som hadde alt i samme plattform!

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les hvordan Devos AS bruker Lexolve

Lær mer om avtalehåndtering i Lexolve

arkivarkiv

Kontroll fra inngåelse til fornyelse av avtaler

Jonas Tjomsland / SIST OPPDATERT 15. juni 2023

Nytt utgangspunkt for avtalerNytt utgangspunkt for avtaler

Ekspressvei til ferdig avtale

Jonas Tjomsland / SIST OPPDATERT 17. oktober 2023

Merete Nygaard på Techpoint

Vil AI gjør at alle får råd til egen advokat?

Merete Nygaard / SIST OPPDATERT 27. september 2023