Gratis mal Intensjonsavtale | Letter of Intent | E-signering

Intensjonsavtale: Lag en juridisk sikker LOI på minutter

Lag og inngå en profesjonell intensjonsavtale på få minutter, inkludert digital signering med BankID eller e-post. Gratis og uforpliktende.

 • Vår digital veileder hjelper deg tilpasse intensjonsavtalen
 • Du kan spørre oss om hjelp ved behov.
 • Sett påminnelser om frister for oppfølging av avtalen

Lag, inngå og signer intensjonsavtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt intensjonsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp intensjonsavtale i Lexolve

Tilpass intensjonsavtalen til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Sett påminnelse for oppfølging av intensjonsavtale

Påminnelser om frister

Andre avtaler som inngår i uforpliktende prøveperiode

Arbeidsavtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Styre og generalforsamling

Aksjonæravtale

Konsulentavtale

Advarsel

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start intensjonsavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started nda

Innhold

 • En intensjonsavtale forplikter ikke til kjøp eller samarbeid
 • En intensjonsavtale oppsummerer enighet så langt
 • Hva du kaller intensjonsavtalen har ingen betydning
 • En intensjonsavtale forplikter kun på utvalgte klausuler
 • Vanlige elementer du bør ta inn i intensjonsavtalen

Nyttig å vite om intensjonsavtaler/Letter of Intent

Intensjonsavtaler og Letter of Intents er nyttige når man vil oppsummere hva dere har kommet frem til så langt, men enda ikke er klar for å inngå bindende avtale om kjøp eller samarbeid. Med Lexolve skriver dere kvalitetskontrakter på minutter.

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Illustrasjon av dashboard i Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for veiledning.

En intensjonsavtale forplikter ikke til kjøp eller samarbeid

En intensjonsavtale er en avtale som ikke forplikter til å gjennomføre et kunde- eller samarbeidsforhold. Den beskriver i stedet en intensjon om å inngå en bindende avtale om dette, men hvor flere detaljer må på plass før endelig avtale kan inngås.

En intensjonsavtale oppsummerer enighet så langt

I mellomtiden kan en intensjonsavtale oppsummere hva dere er blitt enige om så langt og hva dere jobber mot, og kanskje gi noen spilleregler slik som hemmelighold i resten av forhandlingsperioden. Ved å forankre det dere allerede er enig om i en intensjonsavtale, kan dette være et nyttig verktøy på veien for å få avtalen endelig i havn.

Hva du kaller intensjonsavtalen har ingen betydning

En slik foreløpig avtale er ofte kalt en “intensjonsavtale” eller en “prinsippavtale”. På engelsk brukes begrepene “letter of intent” (“LOI”)”, “memorandum of understanding”(“MoU”) og “heads of agreement” (“HoA)”. Det har ikke noen betydning hva du kaller avtalen - det er prinsippet om substans fremfor form som gjelder. Det betyr at det er innholdet i avtalen som er avgjørende for om det er en intensjonsavtale eller ikke.

En intensjonsavtale forplikter kun på utvalgte klausuler

For å være en intensjonsavtale må avtalen si noe om partenes intensjoner, men forplikter kun på utvalgte klausuler. Det er viktig at det i selve avtalen fremgår om og i hvilken grad de enkelte klausulene skal være bindende. Klausuler som regulerer hemmeligholdelse av konfidensiell informasjon eller å forhandle eksklusivt bør for eksempel være bindende.

Vanlige elementer du bør ta inn i intensjonsavtalen

Avtalen må ikke være komplisert. Hensikten er å beskrive partenes intensjoner så tydelig som mulig. Følgende elementer er vanligvis inkludert i en intensjonsavtale:

 • Hensikten med å inngå avtale
 • Roller og ansvar for hver involvert part
 • Ressurser bidratt av hver part
 • Vurdering av de tiltenkte fordelene fra hver part
 • Varighet
 • Konfidensialitetsforpliktelser (med mindre partene har inngått en NDA)
 • Klausuler om eksklusivitet

Lexolve hjelper deg lage en god intensjonsavtale

I Lexolves mal for intensjonsavtale finner du et forslag til hvordan dere bør definere oppdraget, og alt annet du må ta stilling til i en intensjonsavtale. Du kan spørre våre jurister om veiledning underveis.

Pris-eksempel intensjonsavtale

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For deg som bygger selskap og trenger hjelp med arbeidsrett, kontrakter eller selskapsendringer.

Start

1095,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

10 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk.

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Kjøp og salg

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Styre og aksjonær

Du får 1 av 3 valgfrie moduler
Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!