Konsulentavtale | Consultancy Agreement | Gratis mal

Konsulentavtale: Mal for salg av tjenester

Lag og inngå en profesjonell konsulentavtale på få minutter, inkludert digital signering med BankID eller e-post.

 • Vår digital veileder hjelper deg tilpasse avtalen
 • Du kan spørre jurist om hjelp ved behov
 • Sett påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les 10 ting du bør passe på i konsulentavtalen⬇️

Utforsk oppdragsavtale i Lexolve uten forpliktelser.

Eksempel på ferdig utfylt Oppdragsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp konsulentavtale i Lexolve

Tilpass avtale til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Sett påminnelse for oppfølging av oppdragskontrakt

Påminnelser om frister

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Oppdragsavtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Rammeavtale for tjenester

Generalforsamling

Arbeidsavtale

Konsulentavtale med oppgjør i aksjer

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start oppdragsavtalen
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started nda

Innhold

 • 10 ting du bør passe på i konsulentavtalen
 • Design konsulentavtalen motsatt av et arbeidsforhold
 • Bruk tid på tjenestebeskrivelsen i konsulentavtalen
 • Bruk konsulentavtalen til å sette rammene for tjenesten
 • Velg ett av to alternativ for pris i konsulentavtalen
 • Bruk konsulentavtalen til å skille tjenesten fra et arbeidsforhold
 • Konsulentavtalen bør regulere fakturering og betaling
 • Konsulentavtalen bør regulere avbestilling
 • Konsulentavtalen kan ha dagbot
 • Konsulentavtalen bør begrense erstatningsansvaret
 • Følg opp konsulentavtalen med god kommunikasjon

10 ting du bør passe på i konsulentavtalen

Skal du inngå en avtale med et selskap eller en person som skal utføre et oppdrag for deg? Da trenger du en konsulentavtale. Før du lager avtalen bør du få med deg hva du bør passe på i avtalen.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Design konsulentavtalen motsatt av et arbeidsforhold

Et konsulentoppdrag vil juridisk sett typisk defineres som en entreprise, dvs. at du som konsulent leverer et oppdrag og ikke stiller din arbeidskraft til disposisjon - som da vil være innleie. Risikoen for oppdrag og resultat bør ligge på konsulenten, ansvar for sykepenger og ferie, ledelsen av arbeidet og gjerne avgrenset i tid eller omfang.

📖 Les mer om: Innleie i 2024: Er det ulovlig å leie inn arbeidskraft?

Bruk tid på tjenestebeskrivelsen i konsulentavtalen

Har du en klar og tydelig beskrivelse av hva oppdraget omfatter som både du og kunden er enig om, så har du et veldig godt grunnlag for å lykkes med oppdraget. Vi ser dessverre altfor mange konsulentavtaler som ender med konflikt på grunn av uklarhet og uenighet knyttet til hva som skulle vært levert. Det kan du unngå ved bedre avklaringer innledningsvis.

Det er viktig at du som konsulent selv vet hva du skal levere. Først da blir du i stand til å vurdere om du har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ta på deg oppdraget.

Start med å lage en god oppdragsbeskrivelse og gjerne en fremdriftsplan. Deretter må beskrivelsen og planen gjennomgås med kunden. Det sikrer at dere har en felles forståelse for hva som faktisk er avtalt.

Bruk konsulentavtalen til å sette rammene for tjenesten

Om det skjer endringer, når oppdraget er ferdig og om det er mangler vil tolkes basert på hva dere er blitt enige om i tjenestebeskrivelsen.

Jo tydeligere beskrivelse, dess enklere å avgjøre om det skjer endringer som gir prisøkning, om det har vært mangelfull levering, og om oppdraget er ferdig.

En nøkkelfaktor som er avgjørende for at du skal lykkes med konsulentavtalen er løpende kommunikasjon med kunden, både før inngåelsen av oppdraget, underveis i oppdraget og etter avslutningen av oppdraget. Her er noen punkter som det særlig er viktig å ha en tydelig kommunikasjon på og regulere i konsulentavtalen:

Hva som skal leveres: Hva går konsulentavtalen ut på? Hva er leveransen?

Når skal levering skje. Skal det være delleveranser? Rapportering underveis? Statusmøter? Hva forventer kunden seg av løpende informasjon om status?

Eventuelle avvik/endringer. Har det oppstått noe underveis som gjør at du ikke kan levere som planlagt? Jo tidligere og tydeligere det kommuniseres, jo bedre. Alle endringer bør dokumenteres skriftlig.

Velg ett av to alternativ for pris i konsulentavtalen

Konsulenter foretrekker ofte timepris for betaling basert på faktisk arbeidstid, spesielt når oppdragets varighet er usikker. Kunden ønsker ofte fastpris for forutsigbarhet og for å legge risikoen for ineffektivitet på konsulenten. Mulige løsninger inkluderer:

Timepris med estimert tidsbruk: Konsulent og kunde blir enige om et måltall for bruk av timer, men endelig pris kan variere.

Timepris med makspris: Konsulenten får betaling for alle timer opptil en avtalt makspris er nådd, som gir kunden forutsigbarhet og reduserer risikoen for ineffektivitet.

Bruk konsulentavtalen til å skille tjenesten fra et arbeidsforhold

Konsulentavtalen bør klargjøre at risikoen og ansvaret for oppdraget eller resultatet bør ligger på konsulenten, herunder ansvaret for forsinkelse eller mangelfull leveranse.

Om konsulenten leverer et oppdrag/resultat som skal oppfylle et sett med kravspesifikasjoner er det ikke snakk om levering av arbeidskraft.

Konsulenten bør selv ha ansvar for sykepenger og feriepenger, og det gjenspeiles i prisen.

Konsulenten leder arbeidet og setter rammene for oppdraget, slik som når hvor og hvordan oppdraget skal utføres. Konsulenten setter sammen teamet og arbeidsmetode, selv om kunden har satt en frist for leveransen.

Konsulentavtalen bør angi at oppdraget er avgrenset i tid eller til et resultat er oppnådd, står fritt til å ta seg andre oppdrag og konsulenten stiller selv med eget verktøy og nødvendig utstyr for å utføre oppdraget.

Konsulentavtalen bør regulere fakturering og betaling

Som konsulent er det en fordel for deg å få betalt med kort betalingsfrist og gjerne så tidlig eller så ofte som mulig, ideelt sett kanskje også forskuddsbetaling. Kunden ønsker gjerne lengre betalingsfrist og betaling etter at oppdraget er levert.

Det viktigste å tenke på ved fakturering/betalingsfrist er å sikre likviditeten i selskapet ditt. Er du avhengig av andre for å kunne levere, må du også se hen til frister i avtalen med andre før du avtaler frister i avtalen med din kunde.

I tillegg er det viktig å regulere hva som skal skje dersom kunden ikke betaler. Skal du ha rett til å stanse/utsette oppdraget? Da må det i så fall reguleres i avtalen.

Konsulentavtalen bør regulere avbestilling

Skal kunden ha rett til å avbestille oppdraget etter konsulentavtalen? Som konsulent ønsker du gjerne å få fullført et oppdrag når du først har fått oppdraget, mens kunden gjerne ønsker en avbestillingsrett. På lengre oppdrag er avbestillingsrett vanlig, men ikke på kortere oppdrag. Velger du å akseptere en avbestillingsrett, er det viktig at du setter tilstrekkelig varslingsfrist. Du bør ha tid til å områ deg, og ideelt sett også tid til å finne et nytt oppdrag slik at du ikke blir stående lenge uten arbeid.

Konsulentavtalen kan ha dagbot

Dagbot ved forsinkelse: Dagbot kan egentlig sammenlignes med et prisavslag. Dagbot er en “bot” som du som konsulent må betale til kunden for hver dag et oppdrag er forsinket. For kunden er det gjerne fordelaktig med dagbot. Det øker presset på å levere i tide, og de får automatisk kompensasjon ved forsinkelse. For deg som konsulent er ikke dagbot ansett å være like gunstig. Men det kommer an på hva som er alternativet. Er alternativet at du kan miste oppdraget eller at avtalen kan heves ved forsinkelse vil det være “billigere” for deg å godta en dagbot.

Konsulentavtalen bør begrense erstatningsansvaret

Kunde ønsker gjerne en avtale hvor du som konsulent er ansvarlig for oppdraget/leveransen uten at ansvaret begrenses. Som konsulent vil det være fordelaktig for deg å begrense ansvaret. Det er også nokså vanlig å ha med en erstatningsbegrensning. Det kan typisk være en begrensning i forhold til typen tap, slik at for eksempel indirekte tap ikke er inkludert.

I tillegg er det også vanlig med en beløpsmessig begrensning, for eksempel slik at ansvaret er begrenset til verdien av oppdraget/leveransen, eller en prosentandel av oppdraget/leveransen. Enkelte typetilfeller av tap som for eksempel tap knyttet til brudd på taushetsplikten eller brudd på bestemmelser om immaterielle rettigheter er gjerne unntatt beløpsbegrensningen slik at det ikke gjelder noen begrensning på denne typen tap.

Følg opp konsulentavtalen med god kommunikasjon

Har du hatt en god kommunikasjon underveis i leveransen avtalt i konsulentavtalen, blir alle uforutsette hendelser enklere å håndtere og du har et bedre grunnlag for å komme til enighet om de uforutsette hendelsene.

Opprettholder du kontakten med kunden etter at konsulentavtalen er avsluttet vil det også være enklere å benytte deg igjen når kunden får et nytt behov. Etter at oppdraget er ferdig har du kanskje skapt en ambassadør for selskapet ditt som vil kunne anbefale deg videre.

Lexolve hjelper deg lage en god konsulentavtale

I Lexolves maler finner du et forslag til hvordan dere bør definere oppdraget, og alt annet du må ta stilling til i en konsulentavtale. Få hjelp av jurist i chatten dersom du har spørsmål underveis. Signer digitalt og lagre i ditt digitale arkiv i Lexolve.

Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler slik som konsulentavtale, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!