Oppdragsavtale på norsk og engelsk | Signer digitalt

Oppdragsavtale: Mal for kjøp av tjenester

Lag og inngå en profesjonell oppdragsavtale på få minutter, inkludert digital signering med BankID eller e-post.

 • Vår digital veileder hjelper deg tilpasse avtalen
 • Du kan spørre jurist om hjelp ved behov.
 • Sett påminnelser om frister og oppfølging

Utforsk oppdragsavtale i Lexolve uten forpliktelser.

Eksempel på ferdig utfylt Oppdragsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp oppdragsavtale i Lexolve

Tilpass avtale til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Sett påminnelse for oppfølging av oppdragskontrakt

Påminnelser om frister

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Konsulentavtale (salg av tjenester)

NDA

Innleieavtale bemanningsforetak

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start oppdragsavtalen
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started nda

Innhold

 • Design oppdragsavtalen motsatt av et arbeidsforhold
 • Reguler i oppdragsavtalen hvem som skal lede arbeidet
 • Angi hvem som har ansvar for resultatet i oppdragsavtalen
 • Oppdragsavtalen bør være tidsbestemt og ikke eksklusiv
 • Knytt oppdragsavtalen til oppgaver utenfor alminnelig drift
 • Oppdragsavtalen bør gjelde oppdrag utenfor kjernevirksomhet
 • Løpende oppdragsavtaler har risiko for å være arbeidsforhold

7 ting du bør gjøre i oppdragsavtalen

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Illustrasjon av dashboard i Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for veiledning.

Design oppdragsavtalen motsatt av et arbeidsforhold

En oppdragsavtale bør være det motsatte av et arbeidsforhold - kontraktuelt og reelt. Dersom oppdragstaker leder arbeidet, har resultatansvar og bestemme utførelsen av arbeidet, vil dette som regel anses som et selvstendig oppdragsforhold. Dersom en oppdragsavtale egentlig er et oppdrag om innleie av arbeidskraft - må det følge innleiereglene.

📖 Les mer om: Innleie i 2024: Er det ulovlig å leie inn arbeidskraft?

Reguler i oppdragsavtalen hvem som skal lede arbeidet

Oppdragsavtalen bør regulere at det være oppdragstakeren som bestemmer hvordan og når arbeidet skal utføres, slik at det er denne som har styring, ledelse og kontroll.

Oppdragsavtalen bør ikke uttrykke at det er opp til oppdragsgiver å fastsette og kontrollere arbeidstiden, innvilge permisjon og liknende.

Oppdragskontrakten bør regulere at i utførelsen av oppdraget at det er oppdragstakeren som bestemmer hvordan og når arbeidet utføres.

Det bør i oppdragsavtalen i hovedsak være opp til oppdragstaker selv hvor og når vedkommende skal jobbe, selvom frister selvsagt kan avtales.

Angi hvem som har ansvar for resultatet i oppdragsavtalen

Risikoen for oppdraget eller resultatet bør ligge på oppdragstaker. Det vil si at ansvaret for forsinkelse eller mangelfull leveranse ligger på konsulenten. Oppdragstaker skal selv ha ansvar for sykepenger og feriepenger, og prisen bør reflektere dette.

Oppdragsavtalen bør være tidsbestemt og ikke eksklusiv

Oppdraget bør være avgrenset i tid eller til et resultat er oppnådd, og det er ideelt om konsulenten kan ta flere oppdrag samtidig, dersom den har kapasitet til det. Det er likevel rom for å avtale begrensninger som følge av konkurransemessige årsaker.

Knytt oppdragsavtalen til oppgaver utenfor alminnelig drift

Oppdragsavtalen bør gjelde arbeid som ikke har nær tilknytning til oppdragsgivers alminnelige drift. Dersom arbeidet kunne vært utført av oppdragsgivers egne ansatte er det indikasjon på at det skjer i "nær tilknytning" til oppdragsgivers virksomhet. Konsulenten bør selv ha eget utstyr og nødvendig verktøy for å utføre oppdraget.

Oppdragsavtalen bør gjelde oppdrag utenfor kjernevirksomhet

Dersom oppdraget innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet taler det for innleie. Kjernevirksomheten for private er det som regel aktiviteten det tjenes penger på. For offentlige - hvilken aktivitet som oppfyller samfunnsoppdraget. Administrative funksjoner og støttefunksjoner som regnskap, HR, økonomi, renhold og kantine vil typisk falle utenfor.

Løpende oppdragsavtaler har risiko for å være arbeidsforhold

Løpende kontrakter hvor det kun leveres arbeidskraft, som er nært tilknyttet virksomheten og hvor arbeidet er en del av kjernevirksomheten og arbeidet dekker et vedvarende behov for arbeidskraft hos oppdragsgiver - vil sannsynligvis anses som et arbeidstakerforhold.

Lexolve hjelper deg lage en god oppdragsavtale

I Lexolves maler finner du et forslag til hvordan dere bør definere oppdraget, og alt annet du må ta stilling til i en oppdragsavtale. Du kan spørre våre jurister om veiledning underveis.

Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering. Oppdragsavtale inngår i prisplanen for HR & Arbeidsliv til 1095,- per måned og du kan spørre våre jurister om veiledning.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For deg som bygger selskap og trenger hjelp med arbeidsrett, kontrakter eller selskapsendringer.

Start

1095,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

10 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk.

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Kjøp og salg

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Styre og aksjonær

Du får 1 av 3 valgfrie moduler
Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!