Gratis mal for NDA på norsk og engelsk | Signer digitalt

NDA: Lag konfidensialitetsavtale på engelsk og norsk

Lag og inngå en digital NDA (fortrolighetsavtale) på få minutter, gratis og uforpliktende, inkludert digital signering med BankID eller e-post. Lexolves NDA er laget av advokat med over 30 års erfaring med kommersiell juss i Norge og UK.

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse NDAen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les juristens 9 råd om hvordan du best bruker NDA ⬇️

Lag, inngå og signer avtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt NDA
Time

Tidsbruk: ca. 5 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp NDA i Lexolve

Tilpass avtale til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Sett påminnelse for utløp av NDA

Påminnelser om frister

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start NDA
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started nda

Innhold

 • Juristens 9 råd om hvordan du best bruker NDA
 • Alltid bruk NDA når du deler sensitiv informasjon
 • Bruk en gjensidig NDA når begge deler konfidensiell informasjon
 • Informasjon som ikke er allment kjent bør ikke deles uten NDA
 • Du må bruke tid på å definere formålet i fortrolighetsavtalen
 • Du bør regulere hva som skjer om NDAen ikke følges
 • Det kan være din fordel om all informasjon som deles under en NDA er konfidensiell
 • Bruk NDA for deling av informasjon om oppfinnelser det kan tas patent på
 • Følg opp utgåtte NDAer
 • Selv uten NDA kan du fortsatt gjøre tiltak som holder informasjonen fortrolig

Juristens 9 råd om hvordan du best bruker NDA

En fortrolighetsavtale (NDA) er en avtale om hemmelighold av konfidensiell informasjon som benyttes mellom selskap og/eller personer ved deling av informasjon.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Alltid bruk NDA når du deler sensitiv informasjon

En NDA ("non-disclosure agreement") reduserer risikoen for at konfidensiell informasjon spres og gjør det lettere å forfølge misbruk i etterkant. Du trenger en NDA (også kalt fortrolighetsavtale eller konfidensialitetsavtale) når du ønsker å dele informasjon til mulige investorer, samarbeidspartnere eller kunder og vil hindre at de sprer eller misbruker den.

Bruk en gjensidig NDA når begge deler konfidensiell informasjon

Deler avtaleparten også informasjon med deg, kan dere inngå en gjensidig NDA hvor dere har samme plikter til hemmelighold (gjensidig NDA). Er det kun ditt selskap som skal dele informasjon, kan den andre parten skrive under på en taushetserklæring (ensidig NDA/ unilateral non-disclosure argreement).

Informasjon som ikke er allment kjent bør ikke deles uten NDA

Informasjon som har eller kan få kommersiell verdi for virksomheten og som ikke er allment kjent, bør være omfattet av taushetsplikten i NDAen. Det viktigste du gjør i en NDA er å avklare og spesifisere hvilken type informasjon som skal deles og holdes hemmelig innledningsvis i NDAen.

Du må bruke tid på å definere formålet i fortrolighetsavtalen

Det nest viktigste du gjør i en NDA er å definere formålet informasjonen skal brukes til. Det bør være enkelt for begge parter å skjønne akkurat hva informasjonen skal brukes til for å sette klare rammer for hva en avtalepart kan gjøre med informasjonen.

Du bør regulere hva som skjer om NDAen ikke følges

Det tredje viktigste du gjøre i en NDA er å regulere hva som skjer om plikten til hemmelighold brytes, hvor lenge informasjonen skal holdes hemmelig, hvem informasjonen kan deles med internt i en organisasjon og når NDAen ikke lenger skal gjelde.

Det kan være din fordel om all informasjon som deles under en NDA er konfidensiell

Er det du som skal dele informasjon kan det være fordel at “all” informasjon som deles mellom partene skal holdes hemmelig. Skal du motta informasjon er det din fordel at den merkes “konfidensiell”. Mellomtingen som ofte brukes er at informasjonen i en NDA defineres som “informasjon mottakeren bør skjønne at den som deler informasjonen har interesse av å holde hemmelig”.

Bruk NDA for deling av informasjon om oppfinnelser det kan tas patent på

Dersom du skal dele informasjon om en oppfinnelse det kan være mulig å søke patent på, må du alltid inngå NDA. En NDA sikrer at du fortsatt oppfyller kravene til at oppfinnelsen er ny og ikke offentliggjort før søknaden. Det er også lurt å markere all informasjon relatert til oppfinnelsen som “konfidensiell”.

Følg opp utgåtte NDAer

Når du har delt informasjon som ikke har resultert i noe samarbeid, kunde eller partnerskap, er det to ting som er smart å gjøre for å hindre at informasjonen brukes etterpå: 1. Oppsummere hvilken informasjon som er delt og du mener faller inn under NDAen, og del oppsummeringen med motparten. 2. Be om at mottatt informasjon ødelegges.

Begge delene er skjerpende for den du har delt informasjon med, og er med på å hindre både bevisst og ubevisst misbruk. Lager du NDA i Lexolve får du et smart avtalearkiv hvor du kan sette påminnelser om å følge opp NDAen inkludert.

Kan NDA hindre at noen stjeler ideen din?

Særlig gründere kan være sårbare i møte med etablerte selskaper når de skal dele informasjon for å utforske et kundeforhold, partnerskap eller investering. En NDA vil ikke alltid være nok for å hindre misbruk av hemmelig informasjon, og ofte vil heller ikke selskapet signere en NDA før første møte. Løsningen er å ikke dele detaljer før rammene for et potensielt samarbeid er avklart, og helst ikke før selskapet har bekreftet at de ikke jobber eller vil jobbe på samme konsept i nær fremtid.

Selv uten NDA kan du fortsatt gjøre tiltak som holder informasjonen fortrolig

Selv om du ikke har inngått NDA, men deler informasjon som ikke er kjent, har kommersielle informasjon og truffet "rimelige tiltak" for å holde den hemmelig kan du ha beskyttelse etter lov om forretningshemmeligheter. Rimelige tiltak kan være å markere informasjonen som konfidensiell, understreke at den er hemmelig i e-post. Opplyser du om dette muntlig kan du sende en påminnelse om hemmelighold på e-post. Dette er en god vane uansett om du har inngått NDA eller ikke!

Lexolve hjelper deg lage en god NDA

I Lexolves maler finner du et forslag til hvordan dere bør definere konfidensiell informasjon, og alt annet du må ta stilling til i en NDA. Våre jurister har gjennom åresvis med erfaring kommet frem til det de synes gir den beste beskyttelsen for selskaper som skal dele hemmelig informasjon.

Du lager og inngår NDA gratis i Lexolve som del av en uforpliktende prøveperiode.

Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!