Forretningshemmeligheter: Slik beskytter du dem | Lexolve

Forretningshemmeligheter: Slik beskytter du dem med enkle grep

Ofte er de viktigste verdiene i et selskap kunnskap og informasjon, som bør beskyttes som forretningshemmeligheter. Her får du oppskriften på hvordan det gjøres med enkle grep.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 08. juni 2024

Dokument med stoppskilt
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er en forretningshemmelighet?
  • Hvordan beskytter du selskapets forretningshemmeligheter?
  • Hvilken beskyttelse gir loven om forretningshemmeligheter?

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler og gjør styrearbeid, utfører selskapsendringer og håndterer personell. Du genererer dokumenter automatisk, signerer dem digitalt og får påminnelser om fornyelser gjennom vårt AI-drevne avtalearkiv. Lurer du på noe kan du chatte med våre jurister.

Hva er en forretningshemmelighet?

Når vi snakker om forretningshemmeligheter tenker de fleste på immaterielle rettigheter som må registreres og/eller utviklede produkter eller avansert teknologi. Men forretningshemmeligheter er mye mer enn det.

En forretningshemmelighet kan være blant annet excelarket selskapet har som viser oversikt over kunder, priser eller leverandører. Selv om et enkelt dokument ikke alltid isolert sett kan sies å utgjøre en forretningshemmelighet, vil ofte flere dokumenter sett i sammenheng kunne anses som en forretningshemmelighet.

Så lenge det er informasjon som har (eller kan få) kommersiell verdi for virksomheten og som ikke er allment kjent, er det en forretningshemmelighet forutsatt at selskapet har satt i verk tiltak for å holde informasjonen hemmelig.

På denne siden vil du lære mer om hvilke tiltak som kan iverksettes for beskyttelse av dine forretningshemmeligheter. Dette er generelle tiltak som alle virksomheter bør sette i verk, uavhengig av andre beskyttelsesmekanismer dere har på plass allerede, som for eksempel registrert patent.

Hvordan beskytter du selskapets forretningshemmeligheter?

En av de viktigste innsatsfaktorene i et selskap er ofte kunnskap og informasjon som bør beskyttes, og du kan komme langt med noen enkle tiltak:

Gjør en vurdering av hvilken informasjon dere har som dere ønsker å beskytte. Det kan være kundelister, leverandørlister, kommersielle vilkår, innholdsliste, informasjon i programmer, konkrete produkter med mere

Legg en konkret plan for hvordan de enkelte forretningshemmelighetene kan sikres isolert sett og i fellesskap. Dette kan være å sikre dokumenter ved å lagre dem trygt og merke dokumentene som konfidensielle, fysisk sikring av lokaler og kontorer eller skap som kan låses, eller teknisk sikring som tilgangskontroll til pc´er og virusprogrammer.

Opprett rutiner og policyer for beskyttelse av forretningshemmeligheter som gjelder for virksomheten, dets samarbeidspartene og ansatte. En slik policy kan være at all deling av forretningssensitiv informasjon skjer etter “need to know” prinsippet.

Avtalefest plikten til å holde forretningshemmeligheter konfidensielt. Ta med taushetserklæring i arbeidsavtaler, med tidligere ansatte og i avtaler med andre samarbeidspartnere, eller som en selvstendige taushetserklæringer og NDAer. I Lexolve lager du enkelt både arbeidsavtaler og NDAer som oppfyller kravene.

📖 Les mer om: NDA: Lag konfidensialitetsavtale på engelsk og norsk

📖 Les mer om: Arbeidsavtale mal: Lag en juridisk sikker avtale på minutter

Dersom det arbeides med veldig sensitiv informasjon: Plasser ansatte som arbeider med konfidensiell informasjon på en egnet lokasjon.

Hvilken beskyttelse gir loven om forretningshemmeligheter?

Lov om vern av forretningshemmeligheter gir virksomheter vern i form av forbud mot bruk, tilegnelse og formidling av deres forretningshemmeligheter, samt klausuler for krav om erstatning og rettergang ved brudd.

Loven gjelder for opplysninger som er hemmelige, det vil si det motsatte av allment kjent, og har en kommersiell verdi. For å omfattes av vernet er det videre et vilkår at virksomhetene har iverksatt noen tiltak for å sikre sine forretningshemmeligheter.

Lexolve hjelper deg beskytte dine forretningshemmeligheter!

I Lexolve får du alle avtalene du trenger for å beskytte forretningshemmeligheter som deles ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Lag, inngå og signer avtaler uforpliktende i 30 dager!

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet