Din guide til juridisk trygghet i leverandør og kundeforhold

Kunde- og leverandørforhold: Din guide til juridisk trygghet

Fra forhandling og inngåelse av juridisk sikre kontrakter, til oppfølging av kundeforholdet, ettersalgssupport og håndtering av kontraktsbrudd: Lexolve guider alle selskapsbyggere til å håndtere kundeforhold og leverandørforhold med juridisk selvtillit.

Sist oppdatert 08. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

to personer i et kunde- og leverandørforhold
nyhetsbrevMeld deg på nyhetsbrevbe om å bli kontaktetBli kontaktet

Innhold

  • Hva utgjør et godt kundeforhold?
  • Hvordan starte et godt leverandør eller kundeforhold?
  • Hvordan lansere nye produkter og tjenester?
  • Hvordan forhandle seg til gode vilkår for kunde- og leverandørforholdet?
  • Hvordan sikre gode kundeforhold med ettersalgssupport?
  • Hvordan sikre kundeforholdet ved kontraktsbrudd?
  • Hvordan avslutte et kundeforhold?
  • Hvordan håndtere et kundeforhold?
  • Hvordan forventingsstyre i et kundeforhold?

Hva utgjør et godt kundeforhold?

Nøkkelen til et godt og varig kundeforhold eller leverandørforhold, er å opptre ryddig, transparent og juridisk profesjonelt, ikke bare i hele relasjonens levetid, men også i etterkant. Ofte starter gode kunde- og leverandørforhold med en god kontrakt, og det får du hjelp til å lage i Lexolve.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser for bedrifter

Hvordan starte et godt leverandør eller kundeforhold?

Som regel starter et leverandørforhold eller kundeforhold med at det forhandles om en avtale. Det kan være veldig enkelt hvor alle vilkår er klare og tydelige på forhånd, og da er det enkelt å inngå en avtale basert på ditt selskaps eller kundens standardvilkår.

Du bør bruke tid på å lage vilkår som er tilpasset ditt selskaps salgs og innkjøpsprosess, og det får du hjelp til i Lexolve.

📖 Les mer om: Vilkår (terms and conditions) for salg av varer og tjenester

Hvordan lansere nye produkter og tjenester?

Endelig er det lansering og go-to-market. Har du også sørget for at produktet er pakket inn i juridisk beskyttelse? I denne artikkelen får du de fremste rådene fra Lexolves jussekspert, basert på hennes erfaring som advokat med kommersielle produkter i Norge og internasjonalt.

📖 Les mer om: Launch av produkt: Slik beskytter du selskapet juridisk

Hvordan forhandle seg til gode vilkår for kunde- og leverandørforholdet?

Av og til kreves det både forhandling i forkant av første avtale, og det kan skje utvikling underveis i kunde- og leverandørforholdet som gjør at det kreves reforhandling. Du kan få forretningsadvokatens tips for hvordan du forbereder og gjennomfører en forhandling med kunde eller leverandør, hvor du får hjelp til å speile vilkår mellom kunde og leverandør så du ikke havner i skvis.

📖 Les mer om: Kontraktsforhandling: Forhandlingsteknikk for selskapsbyggere

Hvordan sikre gode kundeforhold med ettersalgssupport?

Gode kunderelasjoner er viktige. Også etter at du har gjennomført et salg, er det viktig å ta vare på kundene dine. Du kan avtale servicenivå og hvordan ettersalgssupporten skal skje i en service level agreement (SLA).

📖 Les mer om: Service level agreement: Slik setter du opp ettersalgssupport

Hvordan sikre kundeforholdet ved kontraktsbrudd?

Om kunden eller leverandøren din mener at ditt selskap ikke har oppfylt det avtalen går ut på, så kan den påberope seg et kontraktsbrudd. Dersom det er riktig kan kunden eller leverandøren i noen tilfeller kreve å få pengene tilbake, heve avtalen, kreve at motparten fikser kontraktsgjenstanden eller kreve erstatning.

Først må du tolke avtalen før du kan avgjøre eller håndtere et kontraktsbrudd, og Lexolve guider deg til hvordan du gjør det.

📖 Les mer om: Om kontraktsbrudd: Når det verste skjer

Hvordan avslutte et kundeforhold?

Nærmer oppdragsavtalen, kunde- eller leverandøravtalen seg opphørstidspunktet? Da er det på tide å planlegge for neste steg. Det gjelder enten om du skal fornye avtalen eller avslutte avtaleforholdet. Her får du noen tips til veien videre.

📖 Les mer om: Kontraktsavslutning: Slik gjør du det med stil

Hvordan håndtere et kundeforhold?

God kontraktshåndtering hjelper deg både å fremstå profesjonell overfor kundene dine samtidig som risikoen for etterfølgende problemer blir minimert. Med et godt kontraktssystem holder du også orden på alle kontrakter, når de skal fornyes, når de skal terminere og når utløper. I Lexolve setter vi automatisk opp påminnelser for deg om utløp av kontrakter, og du kan selv sette påminnelser i kontrakten for det du skal følge opp.

📖 Les mer om: Kontraktshåndtering: Full kontroll fra inngåelse til fornyelse eller oppsigelse av kontrakt

Hvordan forventingsstyre i et kundeforhold?

Misforståelser mellom deg og din kunde kan koste deg mye. Hva kan du gjøre for å opprettholde gode og lange kunderelasjoner? Vi gir deg fire tips.

📖 Les mer om: Forventningsstyring: Slik lager du gode kunderelasjoner

nyhetsbrevMeld deg på nyhetsbrevbe om å bli kontaktetBli kontaktet

Relevante løsninger

Kvalitetssikrede avtaler illustrasjon

Kvalitetsikrede avtaler

Juridiske prosesser illustrasjon

Juridiske prosesser

Signering illustrasjon

Digital signering

Fagsupport illustrasjon

Juridisk fagsupport

Arkiv illustrasjon

Digitalt arkiv

Advokathjelp illustrasjon

Advokathjelp