Distribusjonsavtale for salg av SaaS og fysiske produkter

Distribusjonsavtale: For bruk av distributør

Lag og inngå en juridisk sikker distribusjonsavtale på norsk eller engelsk, og signer den digitalt med BankID eller e-post.

 • Velg mellom distribusjon av fysiske varer eller software
 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse distribusjonsavtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Sett påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les 4 ting du bør vite når du inngå en distribusjonsavtale ⬇️

Utforsk vår distribusjonsavtale uten forpliktelser.

Eksempel på ferdig utfylt distribusjonsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp en distribusjonsavtale i Lexolve

Tilpass avtale til ditt behov ved å svare på spørsmål

illustrasjon for svar på spørsmål aksjekjøpsavtale

Les gjennom og send til signering

Illustrasjon av signering av aksjekjøpsavtale

Sett påminnelse for oppfølging av distribusjonsavtale

Illustrasjon av oppfølging av aksjekjøpsavtale

Andre avtaler som kan være relevante for deg

NDA

Sponsoravtale

Oppdragsavtale

Generalforsamling

Konsulentavtale

Agentavtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag bruker i Lexolve
 2. Start avtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • 4 ting du bør vite når du inngår distribusjonsavtale
 • Hva er distribusjon?
 • Hva er en distribusjonsavtale?
 • Hva bør tas med i en distribusjonsavtale?
 • Usikker på om du skal ha en distribusjonsavtale?

4 ting du bør vite når du inngår distribusjonsavtale

Distribusjon er når en distribusjonspartener videreselger en vare eller en tjeneste for deg.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er distribusjon?

Distribusjon er når en distribusjonspartener videreselger en vare eller en tjeneste for deg. I et distribusjonssamarbeid videreselger produsenten varen til distribusjonsparteneren som deretter selger varen videre i eget navn og for egen regning. Distribusjonspartneren inngår avtaler med sluttkunden og bestemmer selv vilkårene med sluttkunden (inkl. pris).

Det bør da inngås en avtale for et distribusjonssamarbeid hvor distribusjonspartneren får tilgang til å kjøpe varer eller tjenester for videresalg for distributørens risiko og regning.

Hva er en distribusjonsavtale?

En distribusjonsavtale er en avtale for et distribusjonssamarbeid med en distribusjonspartner som skal få tilgang til å kjøpe deres produkter for videresalg.

Skal du ha en distribusjonspartner eller opptre som en distribusjonspartner er det avgjørende å ha en klar og tydelig definisjon av forholdet mellom partene, og en fordeling av hvem som skal gjøre hva. Det setter du opp i en distribusjonsavtale.

Hva bør tas med i en distribusjonsavtale?

En avtale med en distribusjonspartner bør som minimum inneholde informasjon om hvilke varer eller tjenesten som skal videreselges og på hvilke vilkår. Det er fornuftig å si noe om produsentens eventuelle opplæring av distribusjonspartneren, hvem som eventuelt står for kundesupport, hvordan reklamasjoner fra sluttkunder skal håndteres, eventuelle begrensninger i distribusjonspartnerens rettigheter til å inngå forpliktelser i hovedmannens navn, eventuell eksklusivitet og taushetsplikt.

Usikker på om du skal ha en distribusjonsavtale?

Often kan forskjellen mellom distribusjon og agentur være vanskelig. I en agentavtale kan du velge om agenten kun skal ha rett til å markedsføre og promotere en vare eller tjeneste eller om agenten også skal ha rett til å inngå salgsavtaler. Inngår agenten salgsavtaler vil avtalen inngås på vegne av hovedmannen og agenten vil derfor aldri selv være part i avtalen med sluttkunden.

Ønsker du å vite mer om agentavtaler eller trenger du en agentavtale?

Ler mer her: Agentavtale

Prøv Lexolve uforpliktende

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.


Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, kontraktshåndtering og digital signering. Aksjekjøpsavtalen inngår i prisplanen for Styre & Aksjonær til 1095,- per måned og du kan spørre våre jurister om veiledning.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper som ønsker et komplett verktøy for alle avtaler med kunder og leverandører. Alle maler, digital signering, avtalehåndteringssystem med påminnelser om frister, og tilgang på jurist som gir veiledning ved behov.

Kjøp og salg

1095,- PER MÅNED

Oppdragsavtaler

Salgsavtaler

Salgsvilkår (Ts&Cs)

Rammeavtaler for tjenester

Varsel når avtaler utløper, bør revideres eller fornyes

Samarbeidsavtaler

Intensjonsavtaler

Agentavtaler

Distribusjonsavtaler

Markedsføringsavtaler

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Smart arkiv med oversikt og varsler

Digital signering med BankID, epost og signeringsportal

5 stjernes kundestøtte

Taushetserklæringer (NDA)

Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!