Sponsoravtale | Signer digitalt | Prøv gratis med Lexolve

Sponsoravtale

Lag og inngå en juridisk sikker sponsoravtale, og signer den digitalt med BankID eller e-post.

 • Ta stilling til eksklusivitet, bruk av IPR mv.
 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse agentavtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Sett påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les dette bør du vite om sponsoravtaler ⬇️

Lag, inngå og signer avtaler i prøveperioden

Eksempel på ferdig utfylt sponsoravtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp en sponsoravtale i Lexolve

Tilpass avtale til ditt behov ved å svare på spørsmål

illustrasjon for svar på spørsmål aksjekjøpsavtale

Les gjennom og send til signering

Illustrasjon av signering av aksjekjøpsavtale

Sett påminnelse for oppfølging av sponsoravtalen

Illustrasjon av oppfølging av aksjekjøpsavtale

Andre avtaler som kan være relevante for deg

NDA

Sponsoravtale

Oppdragsavtale

Generalforsamling

Konsulentavtale

Agentavtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag bruker i Lexolve
 2. Start avtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Lexolve plattform

Innhold

 • Dette bør du vite om sponsoravtaler
 • Hva er en sponsoravtale?
 • Hvordan skrive en god og effektiv sponsoravtale?
 • Hva er eksempler på klausuler som bør være med i en sponsoravtale?
 • Hvilke juridiske aspekter er det viktig å være klar over ved inngåelse av sponsoravtale r?

Dette bør du vite om sponsoravtaler

En sponsor er en person eller et selskap som gir økonomisk støtte (eller en fordel) til en annen part, ofte i bytte mot reklame, eksponering eller andre fordeler. Sponsorer engasjerer seg i sponsoravtaler for å fremme sin merkevare, nå ut til nye målgrupper og støtte formål eller aktiviteter som er i tråd med deres verdier og forretningsmål.

Sponsing er en strategi som brukes av både små og store virksomheter for å oppnå økt synlighet for merkevaren gjennom tilstedeværelse på arrangementer, i media, og i andre markedsføringskanaler.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er en sponsoravtale?

En sponsoravtale er en kontrakt mellom to parter hvor den ene parten (sponsoren) gir økonomisk støtte eller andre ressurser til den andre parten (mottakeren) i bytte mot markedsføringsrettigheter eller andre former for eksponering. Sponsoravtaler er vanlige i sport, kultur, veldedighet, og næringsliv, og de bidrar til å finansiere prosjekter eller aktiviteter samtidig som sponsoren får synlighet og positiv assosiasjon med mottakerens merkevare.

Hvordan skrive en god og effektiv sponsoravtale?

Å skrive en god og effektiv sponsoravtale krever tydelig kommunikasjon og klare forventninger. Det er viktig at hver av partene vet hva det som er deres rettigheter og forpliktelser under sponsoravtalen. Hva skal sponsoren bidra med og har sponsoren rett til å markedsføre at vedkommende er sponsor? Hva skal mottakeren få av sponsoren og hvordan skal sponsoren markedsføres som gjenytelse?

Start med å identifisere hver av partens mål og forventninger. Begge parter bør være enige om hva de håper å oppnå med avtalen.

Spesifiser ytelsene som skal gis under avtalen. Det bør detaljert beskrives hva sponsoren vil bidra med (penger, utstyr, tjenester) og hva mottakeren vil gi tilbake (eksponering, billetter, logoeksponering). Videre er det viktig å avklare om det er noen forutsetning for ytelsene og når og hvordan de skal gis.

Angi avtaleperioden for sponsoravtalen, inkludert start- og sluttdato.

I tillegg er det fornuftig å si noe om rapportering og oppfølgning. Definer hvordan resultatene vil bli målt og rapportert.

I tillegg er det en rekke juridiske aspekter, som rettigheter og ansvar, som bør reguleres.

Hva er eksempler på klausuler som bør være med i en sponsoravtale?

For å sikre en god sponsoravtale er det en del viktige elementer som bør være med. Sponsoravtalen starter som de fleste andre avtaler med å presentere partenes navn og kontaktinformasjon.

Deretter er det nyttig å ha med et avsnitt om hva som er bakgrunnen for avtalen og formålet med avtalen. En klar beskrivelse av hvorfor avtalen inngås. Det vil gi kontekst og være førende for hvordan resten av avtalen skal forstås.

Deretter kommer selve kjerneinnholdet som er informasjon om hva partene skal bidra med. Det bør settes opp en detaljert oversikt over hva hver part skal bidra med. En del av dette er å spesifisere bruk av partens logo og merkevare. Det bør være tydelige retningslinjer for hvordan sponsorens logo og navn skal brukes.

Neste del av avtalen setter rammene rundt avtaleforholdet og er typisk klausuler som spesifiserer tidsperioden, krav til rapportering og resultat, hvordan taushetsbelagt informasjon skal behandles, hvorvidt og hvordan avtalen kan sies opp, eventuelle forpliktelser ved oppsigelse og håndtering av eventuelle brudd på avtalen.

Hvilke juridiske aspekter er det viktig å være klar over ved inngåelse av sponsoravtaler?

Når du inngår en sponsoravtale, er det viktig å vurdere flere juridiske aspekter.

Du bør alltid regulere sponsorforholdet skriftlig. Selv om en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, vil en skriftlig avtale bidra til større grad av felles forståelse av hva hver av partene skal bidra med og vil lettere kunne håndheves.

Et vesentlig juridisk aspekt ved sponsoravtaler er forholdet til immaterielle rettigheter. Det er viktig at bruk av logoer, navn, og andre merkevarer er tydelig regulert i avtalen.

Velg sponsor med omhu. Ved å inngå sponsoravtaler vil du få en forbindelse med din sponsor og det er derfor viktig å velge sponsorer som du faktisk ønsker å bli forbundet med. Ta gjerne en sjekk av sponsoren før du inngår en avtale, slik at du vet hvem du forhandler med.

Som ved andre avtaler er det viktig å tenke igjennom ansvar og erstatning. HVa skal skje ved skade, tap eller brudd på avtalen. Hvem er ansvarlig og hva kan man bli ansvarlig for.

Lag sponsoravtale med Lexolve

Med Lexolve lager du en sponsoravtale på få minutter. Svar på noen spørsmål og få veiledning underveis i utfyllingen. Signer digitalt og lagre avtalen i ditt digitale arkiv i Lexolve.

Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, kontraktshåndtering og digital signering. Aksjekjøpsavtalen inngår i prisplanen for Styre & Aksjonær til 1095,- per måned og du kan spørre våre jurister om veiledning.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper som ønsker et komplett verktøy for alle avtaler med kunder og leverandører. Alle maler, digital signering, avtalehåndteringssystem med påminnelser om frister, og tilgang på jurist som gir veiledning ved behov.

Kjøp og salg

1095,- PER MÅNED

Oppdragsavtaler

Salgsavtaler

Salgsvilkår (Ts&Cs)

Rammeavtaler for tjenester

Varsel når avtaler utløper, bør revideres eller fornyes

Samarbeidsavtaler

Intensjonsavtaler

Agentavtaler

Distribusjonsavtaler

Markedsføringsavtaler

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Smart arkiv med oversikt og varsler

Digital signering med BankID, epost og signeringsportal

5 stjernes kundestøtte

Taushetserklæringer (NDA)

Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!