Leverandøravtale - for kjøp av varer/tjenester I Lexolve

Leverandøravtale

Med Lexolves dokumentgenerator lager du gode leverandøravtaler for kjøp av varer og tjenester, enkelt og effektivt. Alt innhold er utarbeidet av advokat med 30 års internasjonal erfaring.

 • Tilpass avtalene med vår digitale veileder
 • Lag engelsk og norsk versjon samtidig
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten
 • Få årlig påminnelser om gjennomgang

Anbefalt: Les dette må du vite før du inngår en leverandøravtale ⬇️

Eksempel på ferdig utfylt leverandøravtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

Andre produkter som kan være relevante for deg

Arbeidsavtale

Generalforsamling

Konsulentavtale

Styreprotokoll

NDA

Kjøpskontrakt

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Lexolve plattform

Innhold

 • Dette må du vite før du inngår en leverandøravtale
 • Hva er en leverandøravtale?
 • Hva er det viktig å være oppmerksom på i leverandøravtaler?
 • Kan vi bruke en standard leverandøravtale?

Dette må du vite før du inngår en leverandøravtale

En leverandøravtale kan være alt fra en avtale om levering av renhold til levering av konsulenttjenester. Innholdet i avtalen beror på hva leverandørforholdet går ut på.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er en leverandøravtale?

En leverandøravtale er en avtale om levering av varer eller tjenester som du selv benytter i din virksomhet. Det kan være alt fra avtale om vaktmestertjenester i kontorlokalet til avtale om levering av en vesentlig komponent i kjernevirksomheten.

Det finnes ikke en mal for leverandøravtale. Avtalen avhenger av hva du skal motta fra leverandøren.

Når du skal inngå en avtale med en leverandør vil normalt leverandøren selv ha sin standardavtale eller sine standardvilkår som du må forholde deg til. Noen ganger kan det være rom for å forhandle, mens du andre ganger må velge å akseptere leverandørens vilkår eller finne en annen leverandør.

Hva er det viktig å være oppmerksom på i leverandøravtaler?

Er du avhengig av leverandører for å levere selskapets tjeneste eller produkt? Da er det viktig at de vilkårene du har mot dine kunder er speilet i de vilkårene du har mot dine leverandører. Det er flere ting du bør sørge for speiles i avtalene mellom deg og kunden på den ene siden, og deg og leverandør på den andre.

Har kunden mulighet til å forsinke eller kansellere avtalen og/eller betalingen, mens du ikke har samme mulighet ovenfor leverandør, står du i en uheldig spagat om kunden velger å bruke retten. Ideelt sett ønsker du å kunne utsette eller kansellere leveranser så snart du ser at kundene dine ikke vil ta imot leveransen eller sliter med å betale.

Skjer det endringer i kostnader og forpliktelser du har ovenfor leverandøren er det ønskelig å minske innvirkningen dette får på inntektssiden. Da må du ha mulighet til å justere prisen ovenfor kunden.

Du skaper deg mer rom og fleksibilitet hvis du tenker på hvordan begge sider av salgskanalen virker mot hverandre når du setter opp kunde- og leverandøravtaler. Sørger du for at de speiler hverandre (“back to back”) unngår du å belaste arbeidskapitalen med innkjøpskostnader for komponenter, materiale, tjenester og andre leveranser som er overflødige om salgspipelinen minker.

Ved leverandøravtaler er det ikke uvanlig at leverandøren selv har en avtale som du som kunde må forholde deg til. Da er det viktig å sjekke at det er balanse mellom dine salgsavtaler og de innkjøp du har forpliktet seg til.

Kan vi bruke en standard leverandøravtale?

En standardkontrakt er en ferdig utfylt kontrakt som brukes som utgangspunkt for en spesifikk kontraktstype. Det finnes mange ulike standardkontrakter som kan benyttes som utgangspunkt ved utarbeidelse av avtaler mellom næringsdrivende.

Det som er viktig ved bruk av standardkontrakter er å sette seg inn i hva de faktisk regulerer og forsøke å forstå hvordan klausulene i praksis vil gjøre seg gjeldende på ditt avtaleforhold. Standardkontrakter er normalt sett nokså generelt utformet for at det skal passe til en rekke ulike typeforhold. At de er generelt utformet gjør at man mister noe av den nødvendige skreddersømmen til det aktuelle avtaleforholdet. Det er det viktig å være obs på!

Eksempler på standardkontrakter er statens standardavtaler. Avtalene er grundig utarbeidet, oppdateres jevnlig og anses dermed som gode avtaler. Avtalene er likevel ganske komplekse og har en omfattende struktur med selve oppdragsbeskrivelsen som vedlegg og de mer juridiske vilkårene i selve avtalen.

I tillegg til statens standardavtaler er det en del ulike standardavtaler innenfor ulike bransjer, eksempelvis meglerstandarden for leie av næringseiendom. Slike bransjestandarder er også ofte godt gjennomarbeidet og balanserte. De er normalt sett også akseptert i bransjen av avtalepartene på begge sider av avtalen og man unngår derfor ofte forhandlinger ved å benytte en bransjestandard. For mange av standardavtalene er det et vilkår at man er medlem i en bransjeforening/organisasjon for å kunne få tilgang til siste versjon av standarden.

Hvordan kan Lexolve bistå ved inngåelse av leverandøravtaler?

Ved leveranse fra en leverandør kommer normalt avtalen om levering fra leverandøren. Har ikke leverandøren en egen avtalen kan du sjekke om Lexolve har en avtale som passer for leveransen. Får du en avtale fra en leverandør kan sammenligne den med tilsvarende mal på Lexolve. I tillegg kan leverandøravtaler lastes opp og signeres gjennom Lexolve og lagres i ditt digitale arkiv hos Lexolve.


Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!