Salgsbetingelser I Gratis mal I Digital vilkårsgenerator

Salgsbetingelser

Lag salgsbetingelser for salg av varer og tjenester til forbrukere med Lexolves digitale avtalegenerator.

 • Tilpass vilkårene med vår digitale veileder
 • Mal fra Forbrukertilsynet
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten
 • Få årlig påminnelser om gjennomgang

Anbefalt: Les 7 essensielle råd før du lager salgsbetingelser ⬇️

Lag, inngå og signer avtaler gratis i prøveperioden

Eksempel på salgsvilkår og betingelser
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

NO ENG

Norsk

Slik lager du salgsbetingelser med Lexolve

1. Tilpass salgsbetingelsene til din virksomhet

Spørsmål og svar i Lexolve

2. Be om veiledning ved behov

eksempel nettside

3. Sett påminnelse for årlig gjennomgang

påminnelse om frister

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Rammeavtale

Konsulentavtale

Distribusjonsavtale

Oppdragsavtale

NDA

Salgskontrakt varer

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start vilkårsgenerator
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Juristens råd når du lager salgsbetingelser
 • Hva er forbrukerkjøp?
 • Hva er salgsbetingelser for salg til forbrukere?
 • Hvilke lover gjelder ved salg til forbrukere over internett?
 • Hvilke reguleringer gjelder ved salg til forbrukere over internett?
 • Hva bør stå i salgsvilkår ved salg til forbrukere over internett?

Juristens råd når du lager salgsbetingelser

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Standardsalgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett (”salgsbetingelsene”) er utarbeidet av Forbrukertilsynet og har som formål å sikre at e-handel skjer i overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

I Lexolves kontrakthåndteringsystem setter du enkelt påminnelser om å gjennomgå vilkårene i faste tidsintervaller. Og du kan alltid spørre våre jurister om veiledning når du oppdaterer vilkårene.

Hva er forbrukerkjøp?

Med forbrukerkjøp menes salg av varer fra en næringsdrivende til en forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hva er salgsbetingelser for salg til forbrukere?

Ved salg av varer til forbrukere over internett, er det viktig å regulere vilkårene for salget. Forbrukertilsynet har utarbeidet salgsbetingelser som kan benyttes ved salg av varer til forbrukere på internett.

Har du spørsmål eller ønsker å forstå mer om innholdet i salgsbetingelsene kan du lese mer på Forbrukertilsynets veiledning.

Hvilke lover gjelder ved salg til forbrukere over internett?

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Hvilke reguleringer gjelder ved salg til forbrukere over internett?

Formålet med salgsbetingelser for salg til forbrukere, er å regulere partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salsgbetingelsene vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Er det avtalt noe annet enn det som står i salgsbetingelsene eller følger av loven, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Hva bør stå i salgsvilkår ved salg til forbrukere over internett?

Salgsvilkår ved salg til forbrukere over internett bør inneholde informasjon om hvem som er partene.

Prisen for varene som selges. Her er det viktig at det er den totale prisen som oppgis.

Når og hvordan betaling og levering skal skje, og når levering anses skjedd. Når går risikoen over fra selger til kjøper.

Lovbestemte regler om angrerett. Hva som gjelder ved forsinkelse og manglende levering, herunder kjøpers rettigheter og frist for å melde krav. Hva som gjelder dersom varen har en mangel - kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold og eventuelle bestemmelser om garanti. Informasjon om innsamling og behandling av personopplysninger i henhold til GDPR regelverket og informasjon om konfliktløsning.

Lexolve hjelper deg lage gode salgsbetingelser og oppdatere dem

I Lexolve er det enkelt å lage gode salgsbetingelser. Følg vår digitale veileder, og be jurist om veiledning ved behov. Når du er ferdig setter du en påminnelse om å revidere vilkårene etter 6 eller 12 måneder, så varsler Lexolve deg når det er på tide med en gjennomgang.Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering. Vilkår inngår i prisplanene Vekst, og Start.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper som ønsker et komplett verktøy for alle avtaler med kunder og leverandører. Alle maler, digital signering, avtalehåndteringssystem med påminnelser om frister, og tilgang på jurist som gir veiledning ved behov.

Kjøp og salg

1095,- PER MÅNED

Oppdragsavtaler

Salgsavtaler

Salgsvilkår (Ts&Cs)

Rammeavtaler for tjenester

Varsel når avtaler utløper, bør revideres eller fornyes

Samarbeidsavtaler

Intensjonsavtaler

Agentavtaler

Distribusjonsavtaler

Markedsføringsavtaler

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Smart arkiv med oversikt og varsler

Digital signering med BankID, epost og signeringsportal

5 stjernes kundestøtte

Taushetserklæringer (NDA)

Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!