Salgkontrakt for varer | Prøv gratis | Lexolve

Salgskontrakt for varer

Lag salgskontrakt for salg av varer. Spar kostnader og unngå tap fra første salg. Vi hjelper deg regulere problemstillinger rundt levering, betaling, garanti og ansvarsbegrensning.

 • Tilpass avtalen med vår digitale veileder
 • Lag engelsk og norsk versjon samtidig
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten
 • Få årlig påminnelser om gjennomgang

Anbefalt: Les juristens tips til salgskontrakt ⬇️

Eksempel på ferdig utfylt salgsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

NO

Norsk

Slik lager du salgskontrakt i Lexolve

1. Tilpass salgskontrakten ved å svare på spørsmål

1. Tilpass salgskontrakten ved å svare på spørsmål

2. Les gjennom og send til signering

2. Les gjennom og send til signering

3. Sett påminnelse for oppfølging

3. Sett påminnelse for oppfølging

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Salgsbetingelser

Vilkår (terms and conditions)

Rammeavtale

Konsulentavtale

Distribusjonsavtale

Kjøpskontrakt

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Hva må du vite om salgskontrakter?
 • Hva er viktig i en salgskontrakt?
 • Hvordan henger virksomhetens salgsprosess sammen med salgskontrakten?
 • Kan vi bruke en standard mal for salgskontrakt?

Hva må du vite om salgskontrakter?

En salgskontrakt eller en salgsavtale til et selskapet regulerer selskapets salg av virksomhetens varer eller tjenester.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er viktig i en salgskontrakt?

Salgsvilkår er ofte for kompliserte, kopiert fra en annen løsning og ikke helt tilpasset virksomheten. Når verken selgerne dine eller kunden skjønner dem så vil det ofte forsinke salget og ikke være det verktøyet det bør være.

Om kunden ønsker endring i vilkårene må dere vurdere hvilken betydning endringen får, og kanskje må prisen også diskuteres. Da stopper det opp.

Ved å tilpasse vilkårene til virksomheten, lærer du deg selv og dine salgsfolk til å bruke vilkårene til det verktøyet det kan være.

Betingelsene i salgskontrakten bør gi mening, også for de som ikke er jurister. Lovene rundt kommersiell handel er utviklet for å kunne reflektere skikk og praksis til handelsfolk. Det er et verktøy som støtter transaksjonen mellom selger og kjøper. Derfor bør du se på standardvilkårene som en integrert del av produktet eller tjenesten din, og dermed i hjertet av bedriften din. Og de er ikke så mye verdt om ingen forstår dem.

Hvordan henger virksomhetens salgsprosess sammen med salgskontrakten?

Første skritt for å skrive gode vilkår handler om å tenke over hvordan du leverer ditt produkt/tjeneste. Hvordan gjør du det tilgjengelig for markedet? Skal du eksportere? Når og hvordan skal du få betalt? Hvilken risiko følger med produktet? Hva er prisen og hvordan skal den reguleres? Alt dette skal defineres i dine standardvilkår eller betingelser.

Et hovedmål med å ha gode vilkår på plass ved salg av varer og/eller tjenester er å prøve å beskytte bedriften mot uforutsette kostnader og store tap. Uten å ta for mye vekk fra spenningen ved å lansere et nytt produkt eller en tjeneste, er det viktig å være pragmatisk og tenke gjennom hva som kan gå galt. Når du gjør deg klar til å gå ut på markedet, har du satt deg selv i kundens sted for å forstå hva de ønsker av produktet eller tjenesten. En forlengelse av denne prosessen er å oppsummere deres forventninger i salgsbetingelsene for å gjøre det klart hva produktet eller tjenesten ikke vil gjøre. Dette krever at du tenker gjennom eventuelle begrensninger som må hensyntas og hva selskapet skal gjøre hvis noe går feil. Dette kan være kundestøttetjenester som er inkludert i prisen på produktet eller tjenestene eller det kan være et eget servicenivå eller en utvidet garantiordning for forhold som oppstår etter salget, med egen pris. Det er vanskelig å forutse alt mulig som kan skje.

Det å lage gode salgsvilkår er en iterativ prosess hvor det er vanlig å oppdatere vilkårene når det har oppstått ting du ikke tenkte på i første omgang.

Kan vi bruke en standard mal for salgskontrakt?

Det finnes mange ulike standardkontrakter og maler som kan benyttes som utgangspunkt ved utarbeidelse av salgskontrakt mellom næringsdrivende.

Det som er viktig ved bruk av standardkontrakter eller maler er å sette seg inn i hva de faktisk regulerer og forsøke å forstå hvordan klausulene i praksis vil gjøre seg gjeldende på ditt avtaleforhold. Standardkontrakter er normalt sett nokså generelt utformet for at de skal passe til en rekke ulike variasjoner av en transaksjon. At de er generelt utformet gjør at man mister noe av den nødvendige skreddersømmen til det aktuelle avtaleforholdet. Maler derimot er typisk mer konkret utformet for å passe et gitt avtaleforhold. Da er det viktig å avklare hvordan avtaleforholdet avviker fra ditt avtaleforhold og hva det vil ha å si for innholdet i avtalen.

Lag salgskontrakt med Lexolve

Hos Lexolve kan du lage salgskontrakt for salg av varer eller tjenester. Send salgsavtalen til sigering og lagre digitalt. Sett påminnelse på når avtalen utløper.

Sammenligning pris hos tredjepart salgsavtale for varer

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!