Rammeavtale for varer og tjenester I Lag med gratis mal

Rammeavtale - tilpass til ditt behov på minutter

Lag og inngå en rammeavtale for varer og tjenester som beskytter selskapet og gir dere fleksibiliteten dere trenger i langvarige kundeforhold. Gratis og uforpliktende. Lexolves rammeavtale er laget av advokat med over 30 års erfaring med kommersiell juss i Norge og UK.

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse rammeavtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les juristens tips til rammeavtaler ⬇️

Eksempel på rammeavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

NO ENG

Norsk og Engelsk

E-signering

E-signering

Slik lager du og følger opp rammeavtale i Lexolve

Tilpass rammeavtalen til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

signatur

Sett påminnelse for utløp av rammeavtale

påminnelse om frister

Andre produkter som kan være relevante for deg

Avrop / kjøpsordre

Ordrebekreftelse

Salgsbetingelser forbrukerkjøp

Kundeavtale

Vilkår (terms and conditions)

Salgskontrakt

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg rammeavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Hva må du vite om rammeavtaler?
 • Hva er en rammeavtale?
 • Hva er det normalt å regulere i en rammeavtale?
 • Kan vi bruke standard mal for rammeavtale?

Hva må du vite om rammeavtaler?

Skal du inngå flere løpende oppdrag eller avtaler med en kunde eller leverandør kan det være fornuftig å inngå en rammeavtale.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale er en ramme for å inngå en eller flere avtaler. Ved bruk av rammeavtale avtales de generelle vilkårene i selve rammeavtalen. Deretter inngås det konkrete avtaler, normalt kalt avrop, under rammeavtalen. I avropene beskrives selve leveransen nærmere.

Hva er det normalt å regulere i en rammeavtale?

Rammeavtalen bør innledningsvis si noe om at det er en rammeavtale og forklare forholdet mellom rammeavtalen og de enkelte avropene, herunder hvordan avrop skal inngås.

I en rammeavtale er det naturlig å si noe overordnet om tjenestene eller produktene som skal leveres. Det kan for eksempel være at rammeavtalen beskriver produktkategorien for de produktene som skal leveres og beskrives nærmere om antall og produktdetaljer i de enkelte avropene.

Rammeavtalen bør også si noe overordnet om prising og håndtering av eventuelle utgifter, for eksempel ved at det vedlegges en prisliste med oversikt over produkter innenfor aktuell produktkategori. Betalingsvilkår, herunder hva som skal skje dersom kunden ikke betaler, reguleres normalt i rammeavtalen.

I rammeavtalen beskrives overordnet hvilke plikter hver av partene i avtalen skal ha. Hva denne delen inkluderer beror på det underliggende avtaleforholdet og hva avtalen skal regulere.

Andre generelle klausuler som normalt inkluderes i rammeavtalen er eventuell rett til avbestilling, opphavs- og eiendomsrett, taushetsplikt, mislighold og ansvarsbegrensning, håndtering av personopplysninger og lovvalg/tvisteløsning.

Kan vi bruke standard mal for rammeavtale?

Det er mulig å bruke en standard mal for rammeavtale som utgangspunkt. Men det er viktig at rammeavtalen tilpasses det konkrete avtaleforholdet. I tillegg er det viktig at de enkelte avropene som utarbeides under rammeavtalen henger sammen med rammeavtalen. Hvis ikke kan det bli avvik mellom hva som er avtalt i rammeavtalen og i avropet (call off), og det kan være vanskelig å vite hva som er avtalt. I ytterste konsekvens kan det føre til tvist mellom kontraktspartene.

Lag rammeavtale med Lexolve

Hos Lexolve kan du lage rammeavtale for salg av varer eller tjenester. Send avtalen til sigering og lagre digitalt. Sett påminnelse på når avtalen utløper.Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!