Ordrebekreftelse (purchase order): for bekreftelse av avrop

Ordrebekreftelse

Lag og inngå en digital ordrebekreftelse på få minutter, gratis og uforpliktende, inkludert digital signering med BankID eller e-post. Laget av advokat med over 30 års erfaring med kommersiell juss i Norge og UK.

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse ordrebekreftelsen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les juristens råd om ordrebekreftelser ⬇️

Eksempel på ordrebekreftelse
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

NO ENG

Norsk og Engelsk

E-signering

E-signering

Slik lager du og følger opp ordrebekreftelse i Lexolve

Tilpass ordrebekreftelsen til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

signatur

Sett påminnelse for utløp av avtalen

påminnelse om frister

Andre produkter som kan være relevante for deg

Salgsbetingelser for forbrukere

Rammeavtale

Kundeavtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Salgskontrakt for varer

Intensjonsavtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg rammeavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Hva må du vite om ordrebekreftelser?
 • Hva er en ordrebekreftelse?
 • Hva er det normalt å regulere i en ordrebekreftelse?
 • Kan vi bruke standard mal for ordrebekreftelse?

Hva må du vite om ordrebekreftelser?

Skal du inngå flere løpende oppdrag eller avtaler med en kunde eller leverandør kan det være fornuftig å inngå en rammeavtale med tilhørende avrop (call off) og ordrebekreftelser.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er en ordrebekreftelse?

Et ordrebekreftelse er en bekreftelse på kjøp under en rammeavtale. Det er ulike prosesser for å inngå avtaler under rammeavtaler, og hvilken prosess som følges vil være avgjørende for hva som reguleres i en ordrebekreftelse. Det som uansett skal følge av ordrebekreftelsen er en bekreftelse på at et enkeltoppdrag eller en enkeltleveranse under en rammeavtale er inngått.

Ved bruk av rammeavtaler lager du først en rammeavtale. En rammeavtale er en ramme for å inngå en eller flere avtaler. Deretter gjøres det bestillinger, ofte kalt avrop (call off) eller bestilling, under rammeavtalen. Denne bestillingen bekreftes av selgeren gjennom en ordrebekreftelse.

Hva er det normalt å regulere i en ordrebekreftelse?

Hva som skal inngå i en ordrebekreftelse beror litt på hva som følger av den tidligere dokumentasjonen som er inngått som ledd i rammeavtalen. Det som er viktig er at avtalene som lages henger sammen og i tilstrekkelig grad regulerer det som er nødvendig. Har dere inngått en rammeavtale og deretter fått en bestilling, kan det være fornuftig å detaljregulere i ordrebekreftelsen hva som er avtalt og hva som skal leveres.

Innledningsvis i ordrebekreftelsen er det naturlig å vise til rammeavtalen som ordrebekreftelsen tilhører og forholdet mellom ordrebekreftelsen og rammeavtalen.

Rammeavtalen sier vanligvis noe overordnet om tjenestene eller produktene som skal leveres. I selve ordrebekreftelsen spesifiseres varen eller tjenesten ytterligere. Her er det en fordel å beskrive så detaljert som mulig. Ved vurderingen av om det foreligger et brudd eller en forsinkelse tas det utgangspunkt i hva det står i avtalen at skal være levert, så dette er et viktig punkt.

Rammeavtalen sier normalt også noe overordnet om prising og håndtering av eventuelle utgifter, samt betalingsvilkår. I ordrebekreftelsen konkretiseres prisen og utgifter for det konkrete oppdraget/leveransen. I tillegg må det tas inn i ordrebekreftelsen dersom det skal være avvik fra det som er regulert i rammeavtalen hva gjelder betalingsbetingelser eller andre betingelser.

Tidspunktet for levering og eventuelle krav til leveringen bør tas inn i ordrebekreftelsen.

Kan vi bruke standard mal for ordrebekreftelse?

Det er mulig å bruke en standard mal for ordrebekreftelse som utgangspunkt. Men det er viktig at ordrebekreftelsen tilpasses det konkrete avtaleforholdet. Ordrebekreftelsen må henge sammen med den rammeavtalen som ligger i bunn, hvis ikke kan det bli avvik mellom hva som er avtalt i rammeavtalen og i ordrebekreftelsen, og det kan være vanskelig å vite hva som er avtalt. I ytterste konsekvens kan det føre til tvist mellom kontraktspartene.

Lag ordrebekreftelse med Lexolve

Hos Lexolve kan du lage ordrebekreftelse for salg av varer eller tjenester. Send ordrebekreftelsen til signering og lagre digitalt. Sett påminnelse på utløp.Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!