Avrop: Gratis mal for innkjøpsordre på norsk og engelsk

Avrop | Innkjøpsordre | Call off | Purchase Order

Lag et avrop (call-off) eller en innkjøpsordre (purchase order) for varer eller tjenester. Last opp og signer med BankID eller e-post. Gratis og uforpliktende.

 • Du kan spørre oss om hjelp ved behov.
 • Sett påminnelser om frister for oppfølging av avropet

Anbefalt: Les juristen tips til bruk av avrop ⬇️

Eksempel på avtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

NO ENG

Norsk og Engelsk

E-signering

E-signering

Slik lager du og følger opp rammeavtale i Lexolve

Tilpass rammeavtalen til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

signatur

Sett påminnelse for utløp av rammeavtale

påminnelse om frister

Andre produkter som kan være relevante for deg

Salgsvilkår og betingelser

NDA

Ordrebekreftelse

Rammeavtale

Vilkår (terms and conditions)

Salgskontrakt for varer

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg rammeavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Hva er forskjellen på avrop, innkjøpsordre, call off og purchase order?
 • Hva må du vite om avrop (call off) og innkjøpsordre (purchase order)?
 • Hva er et avrop eller innkjøpsordre?
 • Hva er det normalt å regulere i et avrop / innkjøpsordre?
 • Kan vi bruke standard mal for avrop eller innkjøpsordre (call off/purchase order)?

Hva er forskjellen på avrop, innkjøpsordre, call off og purchase order?

Ingenting. Et avrop eller innkjøpsordre - og call off og purchase order på engelsk, er bare begrep som beskriver selve bestillingen som gjøres under en rammeavtale for konkrete varer eller tjenester. Det er særlig vanlig når det inngås langvarige rammeavtaler hvor innkjøpsvilkårene allerede er forhandlet frem, men hvor den enkelte leveranse må avtales fra gang til gang - eller gjøres avrop på.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva må du vite om avrop (call off) og innkjøpsordre (purchase order)?

Har du inngått en rammeavtale? Da kan du bestille et oppdrag eller en leveranse under rammeavtalen ved et avrop (på engelsk: call off) eller ved en innkjøpsordre (purchase order). Både avropet og rammeavtalen kan du lage i Lexolve.

Hva er et avrop eller innkjøpsordre?

Et avrop eller en innkjøpsordre (call off eller purchase order) er en bestilling av et konkret oppdrag eller en leveranse under en rammeavtale.

Det er ulike prosesser for å inngå avtaler under en rammeavtale, og hvilken prosess som følges vil være avgjørende for hvordan et avrop eller en innkjøpsordre bør være. Det som uansett må følge av avropet eller innkjøpsordren er en forespørsel om utføring av et enkeltoppdrag eller en enkeltleveranse under en inngått rammeavtale.

Ved bruk av rammeavtaler lager du først en rammeavtale. En rammeavtale utgjør hovedvilkårene som skal gjelde for en eller flere avtaler fremover, hvor det da ikke er nødvendig å avtale disse vilkårene fra gang til gang.

Deretter gjøres det bestillinger, ofte kalt avrop, innkjøpsordre, purchase order eller en call off eller bestilling, under rammeavtalen. Denne bestillingen bekreftes av selgeren gjennom en ordrebekreftelse. Er det du som er selger kan du lage ordrebekreftelsen i Lexolve også.

📖 Les mer om: Ordrebekreftelse

Inngås avtaler med det offentlige er det egne detaljerte regler om hvordan prosessen for inngåelse av avtaleverket skal foregå, herunder hva som er et avrop og hva det skal inneholde.

Hva er det normalt å regulere i et avrop / innkjøpsordre?

Hva som skal inngå i en avropet eller innkjøpsordren beror litt på hva som følger av den tidligere dokumentasjonen som er inngått som ledd i rammeavtalen.

Det kan være rammeavtalen inneholder bestemmelser om hva som skal fremgå av et avrop og hvordan det skal inngås. Det som er viktig er at avtalene som lages henger sammen og i tilstrekkelig grad regulerer det som er nødvendig.

Avropet (call off/purchase order/innkjøpsordren) eller bestillingen må inneholde tilstrekkelig informasjon til at selgeren kan utstede en ordrebekreftelse som bekrefter hva som skal leveres.

Det er ikke uvanlig at det går noe informasjon frem og tilbake mellom kjøper i prosessen mellom avrop og endelig ordrebekreftelse for å avklare de endelige vilkårene.

Kan vi bruke standard mal for avrop eller innkjøpsordre (call off/purchase order)?

Ja. Det er anbefalt å bruke en standard mal for avrop (call off/purchase order) som utgangspunkt.

Men det er viktig at innkjøpsordren tilpasses det konkrete avtaleforholdet. Avropet må henge sammen med den rammeavtalen som ligger i bunn, og være tilstrekkelig til at selger kan utstede en ordrebekreftelse.

Lag kunde- og leverandøravtale med Lexolve

Hos Lexolve kan du lage avtale for salg av varer eller tjenester. Send avtalen til sigering og lagre digitalt. Sett påminnelse på når avtalen utløper.Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!