Kontraktsavslutning: Slik avslutter du eller fornyer med stil

Kontraktsavslutning: Slik avslutter du eller fornyer med stil

Avtalen du har med en leverandør eller en kunde nærmere seg slutten. Hva nå? Lexolve forklarer deg hvordan du fornyer eller avslutter avtalen på en god måte.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 08. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

To personer på hver sin side av bakken som revner
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva bør du gjøre når avtalen nærmer seg slutten?
  • Skal avtaleforholdet avsluttes? Sørg for en god offboarding
  • Hvilke forpliktelser har du etter avtaleopphør?
  • Hvordan kan du bruker erfaringene når du avslutter av kontraktsforhold?
  • Plei dine relasjoner etter kontraktsavslutningen og få ambassadører for selskapet

Kort forklart

Nærmer oppdragsavtalen, kunde- eller leverandøravtalen seg opphørstidspunktet? Da er det på tide å planlegge for neste steg. Det gjelder enten om du skal fornye avtalen eller avslutte avtaleforholdet. Her får du noen tips til veien videre.

If you fail to plan - you are planning to fail” - Benjamin Franklin.

Hva bør du gjøre når avtalen nærmer seg slutten?

Uansett om du skal fornye avtalen eller avslutte avtaleforholdet er forbredelse nøkkelsen.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser

Skal du fornye avtalen? Da er det på tide å sette i gang med forhandlinger

Skal du fornye avtalen er det viktig å kommunisere med kontraktsparten at du ønsker å fortsette avtaleforholdet så tidlig som mulig.

Skal dere forhandle om en ny avtale eller endringer i avtaleforholdet er det en fordel å komme i gang tidlig nok til at ny avtale er på plass før den gamle utløper.

📖 Les mer om: Kontraktsforhandling: Teknikker for deg som bygger selskap

Skal avtaleforholdet avsluttes? Sørg for en god offboarding

De fleste tenker på offboarding som noe som gjelder for ansatte. Men det å få en ryddig avslutning på et avtaleforhold gjelder ikke bare overfor ansatte, men alle typer relasjoner.

Start med å sjekke hva som følger av avtalen. De fleste avtalene sier noe om hva som skal skje ved avslutningen eller regulerer plikter ved avslutningen. Det kan typisk være at dokumenter skal slettes eller tilbakeleveres til kontraktsparten. Det samme kan gjelde for andre eiendeler, konfidensiell informasjon eller annet som har vært omfattet av kontraktsforholdet.

Hvilke forpliktelser har du etter avtaleopphør?

Selv om avtalen er opphører, er ikke alltid selskapets forpliktelser opphører. Det kan være at det fortsatt gjelder en garanti etter avtalen, at avtalemotparten fortsatt har rett til å reise krav i en gitt periode, eller det kan være andre typer forpliktelser som fortsatt gjelder. Sørg for å få, og holde en løpende oversikt over selskapets forpliktelser også etter at selve avtalen er opphørt.

Hvordan kan du bruker erfaringene når du avslutter av kontraktsforhold?

Når avtaleforholdet avsluttes bør du for det første sjekke om avtalen faktisk ble gjennomført som avtalt. Ble det levert i henhold til kravene i avtalen?

Leveranser er normalt noe som følges opp løpende, men det kan være nyttig å ta en oppsummering og se hva som faktisk var avtalt skriftlig innledningsvis og hva som ble resultatet. Ble det gjort endringer underveis? Var det klausuler i avtalen som var uheldige, som kunne slått feil ut eller som faktisk førte til tap eller utfordringer?

Nå er tidspunktet for å gjøre en revisjon av avtalen. Er det klausuler som må endres eller forbedres? Er det andre forhold i leveransekjeden som det bør gjøres endringer i? Sett av tid til å lære av erfaringene for å investere i forbedrede kontrakter og kontraktsforhold i fremtiden.

Plei dine relasjoner etter kontraktsavslutningen og få ambassadører for selskapet

Selv om forholdet mellom kontraktsparten og selskapet formelt sett er over, kan det fortsette i en annen form.

Selskapet bygger løpende relasjoner med sine ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere.

Disse relasjonene vil kunne være en av selskapets beste ambassadører, også etter at den formelle relasjonen er over, hvis selskapet klarer å pleie relasjonen.

Lag en plan for oppfølgning av tidligere kontraktsparter og bygg selskapets nettverk og ambassadører.

Lexolve hjelper deg med kontrakter og avtaler

lexolve illustrasjon

Lexolve gjør det enkelt å lage gode avtaler. Bruk vårt malbibliotek og avtalegenerator til å lage, inngå og signere avtaler, og hold oversikt over alle avtaler i vårt kontraktshåndteringssystem. Prøv Lexolve gratis.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet