Selskapsstyring | Lexolve

Selskapsstyring

Selskapsstyring knytter seg til håndteringen av selskapet som sådan og ligger et nivå over selve virksomheten i selskapet. Det handler om samspillet mellom ledelsen, styret og aksjonærene og hvordan disse utfører sine selskapsrettslige plikter.

Selskapsstyring illustrasjon

Vår erfaring er at god selskapsstyring forutsetter et godt samarbeid mellom ledelsen, styret og aksjonærene. I tillegg til dette hjelper det å ha gode rutiner på plass som sørger for en enklere gjennomføring av selskapsrettslige plikter, herunder fordelingen av hvem som gjør hva.

Styret og styrets plikter

Vi ser litt nærmere på styret i aksjeselskaper, hva som er styrets oppgaver og plikter både samlet og individuelt.

Les mer om styret og styrets plikter

Forbered generalforsamlingen

Eller kanskje du sitter i styret og lurer på hvordan du skal kalle inn til en generalforsamling? Uavhengig av din rolle: her finner du det du trenger å vite om generalforsamling.

Les mer om generalforsamling

Avtale med nærstående

Skal selskapet inngå en avtale med en nærstående? Da er det viktig å få det formelle på plass.

Les mer om avtaler med nærstående

Background Image
book samtale
Trenger du hjelp med selskapsstyring?

Book en gratis, uforpliktende samtale for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!