Selskapsstyring | Lexolve

Selskapsstyring

Selskapsstyring knytter seg til håndteringen av selskapet som sådan og ligger et nivå over selve virksomheten i selskapet. Det handler om samspillet mellom ledelsen, styret og aksjonærene og hvordan disse utfører sine selskapsrettslige plikter.

Avtaler med nærstående

Hva må du tenke på når selskapet skal inngå en avtale med en nærstående? Det får du vite mer om her!

Lær mer

Dette må du tenke på før du gir eller tar opp lån

Skal selskapet ta opp eller gi lån? Da er det noen punkter du bør sjekke før lånet inngås og noen formalia som må på plass.

Lær mer

Styret og styrets plikter - en praktisk guide til styrearbeid i 2024

Hva er et styre og hvilke oppgaver og plikter har egentlig et styre? Det får du enkelt forklart i denne guiden.

Lær mer

Avvikle selskapet

Skal du avvikle selskapet? Her får du oppskriften for hvordan det gjøres.

Lær mer

Alt du trenger å vite om signering i aksjeselskap

Hvem kan signere på vegne av et aksjeselskap og hvor kan jeg finne ut hvem som har signeringsrett? Lexolve gir deg alt du trenger å vite om signering.

Lær mer

Styrehonorar i selskap i vekst: Lønn i aksjer, kontanter eller begge deler?

Spørsmålet dukker opp hver gang du bytter ut styremedlemmer eller styreleder. Skal de ha honorar, og i så fall - hvor mye? Da hjelper det å vite hva du har plikt til, hva andre selskaper gjør og om du kan betale lønn i aksjer.

Styrehonorar og lønn for styremedlemmer når du bygger selskap

Krav til styremedlemmer i 2024

Det er en rekke krav til hvem som kan være styremedlemmer i norske aksjeselskap. Her får du en enkel og praktisk oversikt.

Krav til styremedlemmer i 2024

Forbered generalforsamlingen

De fleste selskaper må avholde generalforsamling senest den 30. juni. Er du aksjonær og lurer på hvordan den kan og skal avholdes? Eller kanskje du sitter i styret og lurer på hvordan du skal kalle inn til en generalforsamling? Uavhengig av din rolle: Lexolve gir deg alle de juridiske rådene for å gjennomføre generalforsamling.

Lær mer

Generalforsamling: Slik velger du riktig form

Ordinær, digital, ekstraordinær og forenklet generalforsamling. I denne artikkelen får du hjelp til å velge riktig form for generalforsamling og hvordan du avholder den.

Lær mer

Corporate governance: Nøkkelen til god selskapsstyring og rutiner

Governance handler i bunn og grunn om styring og kontroll. Corporate governance blir ofte oversatt til norsk med ord som eierskapsstyring og selskapsledelse. Det høres fint og bra ut, men hva betyr det egentlig i praksis? Og er ikke det bare aktuelt for større selskaper? Det får du svaret på her.

Lær mer

Styret og styrets plikter - en praktisk guide til styrearbeid i 2024

Hva er et styre og hvilke oppgaver og plikter har egentlig et styre? Det får du enkelt forklart i denne guiden.

Lær mer