Selskapsstyring | Lexolve

Selskapsstyring

Selskapsstyring knytter seg til håndteringen av selskapet som sådan og ligger et nivå over selve virksomheten i selskapet. Det handler om samspillet mellom ledelsen, styret og aksjonærene og hvordan disse utfører sine selskapsrettslige plikter.

Selskapsstyring illustrasjon

Vår erfaring er at god selskapsstyring forutsetter et godt samarbeid mellom ledelsen, styret og aksjonærene. I tillegg til dette hjelper det å ha gode rutiner på plass som sørger for en enklere gjennomføring av selskapsrettslige plikter, herunder fordelingen av hvem som gjør hva. Klikk deg videre nedenfor for å lære mer om selskapsstyring gjennom generalforsamlingen og styret.