Selskapsstyring | Lexolve

Selskapsstyring

Selskapsstyring knytter seg til håndteringen av selskapet som sådan og ligger et nivå over selve virksomheten i selskapet. Det handler om samspillet mellom ledelsen, styret og aksjonærene og hvordan disse utfører sine selskapsrettslige plikter.