Avvikle selskapet: Lexolve gir deg dokumentene du trenger

Avvikling av selskap

Lexolve hjelper deg steg-for-steg til å avvikle selskapet, fra å foreslå oppløsning til å gjennomføre endelig sletting. Du får enkelt og effektivt hjelp hele veien:

 • Steg-for-steg prosesshjelp for avvikling av selskap
 • Automatisk dokumentgenerering og digital signering
 • Samlet oversikt over alle dokumenter
 • Du kan spørre jurist om hjelp ved behov.

Lag, inngå og signer avtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på oppløsning
Time

Tidsbruk: ca. 20 minutter

NO

Norsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være relevante for deg

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamling

Opsjonsprogram

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Oppsigelse

Forslag om oppløsning

Bruk Lexolves veileder til å forberede styremøte og generalforsamling som behandler forslag om oppløsning

Drøftelsesmøte

Rydd opp i selskapet og klargjør for sletting

Lexolve gir deg prosessen og oversikten over hva du må gjøre

Protokoll fra drøftelsesmøte

Slett selskapet

Bruk Lexolves veileder til å lage styremøte og generalforsamling som behandler sletting av selskapet

Informer de ansatte
Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 1095,- per måned får du hjelp til oppløsning og alle avtaler du trenger for å håndtere styrearbeid og selskapsprosesser. Inkludert er vårt AI-baserte avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Innhold

 • Sjekk skattemessige konsekvenser og håndtering
 • Styret foreslår oppløsningen og generalforsamlingen vedtar den
 • Håndtering av virksomheten, regnskap og eiendeler
 • Endelig oppløsning foreslås av styret og besluttes av generalforsamlingen

Skal du legge ned selskapet? Slik går du frem

Det er ulike måter å avvikle et selskap på. Valg av løsning beror på om det er tilstrekkelig med midler i selskapet til å dekke selskapets forpliktelser. Hvis svaret på det er ja, kan generalforsamlingen i selskapet beslutte avvikling. Hvis det ikke er nok midler i selskapet til å dekke selskapets forpliktelser, må du først prøve å få redusert selskapets forpliktelser eller slå selskapet konkurs.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Dashboard Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Sjekk skattemessige konsekvenser og håndtering

Før du setter i gang bør du sjekke hvilke skattemessige konsekvenser oppløsningen vil få. Sjekk gjerne med regnskapsfører/revisor som også kan bistå med skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt.

Styret foreslår oppløsningen og generalforsamlingen vedtar den

Etter at styret har foreslått oppløsning kan det besluttes av generalforsamlingen med ⅔ flertall. Deretter sendes det melding til Foretaksregisteret om beslutningen og det løper en seks ukers kreditorfrist.

Håndtering av virksomheten, regnskap og eiendeler

Når styret er meldt oppløst er det styret som håndterer det praktiske som skal gjøres. Selskapets virksomhet kan fortsette under avviklingen dersom dette er hensiktsmessig.

 • Alle kreditorer med kjent adresse skal varsles.
 • Styret må lage en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt en balanse (eventuelt i samråd med regnskapsfører).
 • Oversikten og balansen skal revideres (dersom selskapet er revisjonspliktig) og legges ut til gjennomsyn for aksjeeierne på selskapets kontor, samt sendes til alle aksjeeiere med kjent adresse.
 • Selskapets forpliktelser dekkes ved at selskapets eiendeler selges og midlene brukes til å dekke selskapets forpliktelser.
 • Når selskapets forpliktelser er dekket og kreditorfristen har løpt ut, kan styret dele ut overskudd/eiendeler til aksjeeierne. Eiendeler som er igjen etter at selskapets forpliktelser er dekket kan enten selges slik at midler kan deles ut til aksjonærene, alternativt kan eiendelene deles ut.
 • Deretter skal styret lage et sluttoppgjør. Sluttoppgjøret skal revideres av revisor (såfremt selskapet er revisjonspliktig).

Endelig oppløsning foreslås av styret og besluttes av generalforsamlingen

Når sluttoppgjøret er klart skal det behandles i styremøte og styret foreslår endelig oppløsning av selskapet. Generalforsamlingen må deretter vedta endelig oppløsning, og det sendes melding til Foretaksregisteret om dette.

Fullstendig selskapsrettslig oversikt over oppløsning av aksjeselskap finner du i aksjelovens kapittel 16.

Gjennomfør avvikling av selskapet med Lexolve

I Lexolve får du hjelp steg for steg til å gjennomføre hele avviklingen av selskapet, fra forslag til oppløsning til gjennomføring av sletting. Lurer du på noe kan du be om veiledning fra en av våre jurister. Du kan utforske prosessen og lage dokumenter uforpliktende.

Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.