Aksjekjøpsavtale for salg av aksjer | Norsk og engelse | eSignering

Aksjekjøpsavtale for salg av aksjer

Lag og inngå en juridisk sikker aksjekjøpavtale på norsk eller engelsk (Share Purchase Agreement), og signer den digitalt med BankID eller e-post.

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse aksjekjøpsavtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Sett påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les 8 ting du bør vite når du skal selge aksjer ⬇️

Utforsk aksjekjøpsavtale uten forpliktelser. Aksjekjøpsavtale inngår i Startplanen.

Eksempel på ferdig utfylt aksjekjøpsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp en aksjekjøpsavtale i Lexolve

Tilpass avtale til ditt behov ved å svare på spørsmål

illustrasjon for svar på spørsmål aksjekjøpsavtale

Les gjennom og send til signering

Illustrasjon av signering av aksjekjøpsavtale

Sett påminnelse for oppfølging av aksjekjøpsavtale

Illustrasjon av oppfølging av aksjekjøpsavtale

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Aksjonæravtale

Aksjebevis

Aksjeprogram for ansatte

Erverv av selskapets egne aksjer

Gjennomføring generalforsamling

Lån til og fra aksjonær

Slik kommer du i gang

 1. Lag bruker i Lexolve
 2. Start avtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Aksjonæravtale

Innhold

 • 8 ting du bør vite når du inngår aksjekjøpsavtaler
 • Hva kreves for å inngå avtale om salg av aksjer?
 • Hvordan overføre aksjer til holdingselskap?
 • Hvordan selge aksjer i eget selskap?
 • Hvilken informasjon ønsker kjøper før salg av aksjer?
 • Skal du dele sensitiv informasjon til kjøper før du inngår aksjekjøpsavtale?
 • Hva bør en avtale om salg av aksjer inneholde?
 • Hva er prosessen for skifte av aksjonærer i et selskap?
 • Hva er det viktig å være klar over ved bruk av mal for salg av aksjer?

8 ting du bør vite når du inngår aksjekjøpsavtaler

Om Lexolve

Illustrasjon om hvordan lexolve fungerer

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva kreves for å inngå avtale om salg av aksjer?

En aksjesalgs- eller aksjekjøpsavtale er en avtale om salg av aksjer fra en part til en annen. Hvor kompleks avtalen og prosessen ved salg av aksjer er, beror på partene. Kjenner kjøper selskapet vedkommende skal kjøpe aksjer i godt fra før, er det ikke alltid nødvendig med en så omfattende prosess og avtale. Men hvis kjøper ikke kjenner selskapet fra før, er det ofte ønskelig med en litt grundigere prosess og avtale ved salg av aksjer.

Hvordan overføre aksjer til holdingselskap?

Skal du overføre aksjer fra deg selv til ditt eget holdingselskap, vil det skattemessig anses som en realisasjon av aksjene. Det betyr at du må skatte for en eventuell gevinst ved salg av aksjene.

Alle transaksjoner bør gjennomføres på markedsmessige vilkår, det vil si på samme vilkår som om kjøper var en uavhengig part. Det bør inngås avtale om salg av aksjer som dokumentasjon på transaksjonen, og endringen må oppdateres i selskapets aksjeeierbok.

Hvordan selge aksjer i eget selskap?

Skal du selge aksjene i selskapet, må du først finne en kjøper som er villig til å kjøpe aksjene. Det er ikke alltid like enkelt ved salg av aksjer i private selskaper. Når du først har funnet en kjøper må dere bli enige om vilkårene for kjøp.

Skal du selge alle aksjene, eller skal du fortsatt eie deler av aksjene i selskapet? Når dere har avklart vilkårene for transaksjonen kan dere inngå en avtale om salg av aksjer som nærmere regulerer det dere har avtalt.

Hvilken informasjon ønsker kjøper før salg av aksjer?

Skal du selge aksjer til noen som ikke har inngående kunnskap om selskapet, ønsker gjerne kjøper litt informasjon før transaksjonen gjennomføres. Dette er typisk nøkkelinformasjon om selskapet som eksempelvis antall ansatte, avtaler i selskapet, dokumentasjon på at du har avholdt styremøte og generalforsamling etc. Det er ikke uvanlig at det gjennomføres en selskapsgjennomgang før salg av aksjer. I en slik gjennomgang går kjøper eller kjøpers representanter gjennom selskapet og sjekker at alt er på stell.

📖 Les mer om: Due Diligence: Selskapsgjennomgang

Skal du dele sensitiv informasjon til kjøper før du inngår aksjekjøpsavtale?

Da må du sørge for å ha en NDA på plass. Det er viktig at du har en avtale på plass om deling av sensitiv informasjon før du deler informasjonen. Selv om dere har en intensjon om at kjøper skal kjøpe aksjene kan ting skje underveis, og det er derfor viktig å beskytte selskapet før du deler informasjon.

📖 Ler mer om: NDA: Lag konfidensialitetsavtale på engelsk og norsk

Hva bør en avtale om salg av aksjer inneholde?

En aksjekjøpsavtale bør som et minimum inneholde informasjon om partene, hvor mange aksjer som skal overføres og til hvilken pris, og vilkårene for overføringen.

Har det vært gjennomført en selskapsgjennomgang før transaksjonen bør resultatet av denne gjenspeiles i aksjekjøpsavtalen. Det er normalt å avtaleregulere at eventuelle feil eller mangler som kjøper er blitt kjent med, er kjøpers ansvar.

Det er nokså vanlig å regulere garantier i en avtale om salg av aksjer. Det betyr at selger garanterer for en del forhold med aksjene, og eventuelt også selskapet som aksjene er utstedt fra.

Andre punkter som bør reguleres er erstatning ved eventuelle mangler, konfidensialitet og lovvalg. Er det en aksjonæravtale i selskapet som den nye aksjonæren skal tiltre, bør det også være med i avtalen om salg av aksjer.

Hva er prosessen for skifte av aksjonærer i et selskap?

Etter at partene inngått en avtale om salg av aksjer i et selskap, må ervervet av aksjer meldes til selskapet. I enkelte tilfeller må selskapet godkjenne ervervet av aksjer, og det kan også være forkjøpsretter som må avklares.

Når alt er avklart skal selskapet føre inn den nye aksjonæren i aksjeeierboken og utstede aksjebevis. Endringer av aksjonærforhold meldes til myndighetene gjennom den årlige aksjonærregisteroppgaven.

Hva er det viktig å være klar over ved bruk av mal for salg av aksjer?

Skal du bruke en standard mal for salg av aksjer er det viktig å sjekke at malen faktisk passer til den transaksjonen den skal benyttes på. Har det for eksempel vært avholdt en selskapsgjennomgang, så er det viktig at det gjenspeiles i avtalen.

Det finnes ofte ulike typer maler for salg av aksjer avhengig av hvordan vederlaget for aksjene skal beregnes og oppgjøret for aksjene skal gjennomføres. Det er derfor viktig å lese igjennom malen slik at vederlag og oppgjør blir slik dere har sett for dere.

Salg av samtlige aksjer i et selskap er ofte mer omfattende enn salg av kun en andel av aksjene, så sjekk om malen passer for din transaksjon.

Prøv Lexolve gratis

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:


Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, kontraktshåndtering og digital signering. Aksjekjøpsavtalen inngår i prisplanen for Styre & Aksjonær til 1095,- per måned og du kan spørre våre jurister om veiledning.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper med profesjonelt styre og flere aksjonærer som ønsker et komplett verktøy for styrearbeid, selskapsprosesser og avtaler. Alle maler, digital signering, påminnelser om frister og jurist som gir veiledning ved behov.

Styre og aksjonær

1095,- PER MÅNED

Stifte selskap

Oppløse selskap

Selge aksjer

Omgjøre gjeld til aksjer

Hente penger (emisjon)

Aksjespleis/splitt

Avtaler med nærstående

Styreinstruks

Taushetserklæring for styremedlemmer

Aksjonæravtale

Aksjeeierbevis

Aksjeeierbok

Lån til/fra aksjonær

Opsjonsordning

Aksjeprogram

Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!