Aksjer: Din ultimate overlevelsesguide som selskapsbygger

Aksjer: En survivalguide for selskapsbyggere

Skal du bygge aksjeselskap så må du skjønne instrumentet aksjer og hvilke regler som gjelder for aksjeselskap i aksjeloven. I denne survivalguiden tar vi deg gjennom sentrale tema du bør kunne noe om, slik som aksjeklasser, aksjeprogram, opsjoner, aksjonærer, aksjonæravtale, aksjeeierbok, aksjebevis og aksjeutbytte

Sist oppdatert 15. mai 2024

Bilde av et aksjebevis liggende på et bord