Vesting: Alt om opptjeningstid for aksjer/opsjoner | Lexolve

Vesting: Alt om opptjeningstid for aksjer/opsjoner

Vesting eller opptjeningstid er tidsperioden en ansatt tjener opp rett til opsjoner eller aksjer. Ved reversert vesting har den ansatte fått tildelt aksjer.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 08. juni 2024

En svettende mann sitter foran oransje laptop
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBe om å bli kontaktetBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er vesting eller opptjeningstid for aksjer?
  • Når brukes vesting for opsjoner?
  • Er dere flere gründere som skal veste aksjer i selskapet??
  • Hva bør du tenke på i en avtale om vesting av aksjer?

Hva er vesting eller opptjeningstid for aksjer?

Vesting eller opptjeningstid refererer til prosessen der en ansatt eller en konsulent gradvis får rett til å motta visse fordeler, typisk aksjeopsjoner eller aksjer i et selskap, over en forhåndsbestemt periode.

En vestingperiode er tidsperioden som må passere før den ansatte får full eiendomsrett til de tildelte aksjeopsjonene eller aksjene. Vanligvis varierer denne perioden fra flere måneder til flere år.

📖 Les mer om: Aksjer: En survivalguide for selskapsbyggere

Når brukes vesting for opsjoner?

Opsjonsordninger kan benyttes av alle type selskaper, i alle bransjer og i alle typer virksomheter. Opsjonsordninger egner seg likevel ekstra godt for mindre selskaper i vekstfasen som ønsker å motivere ansatte til å bli med på utviklingen i selskapet. For disse selskapene kan det også være en utfordring å kunne tilby markedsmessig lønn, noe opsjoner kan kompensere for.

📖 Les mer om: Opsjoner: Alt du trenger vite

📖 Les mer om: Slik lager du et opsjonsprogram for ansatte i Lexolve

Er dere flere gründere som skal veste aksjer i selskapet??

Verdien gründere tilfører et selskap er ofte nettopp i form av svett kapital.  Det gjør at de gjennom  arbeidet de putter inn i selskap kan forsvare en verdivurdering basert på det de har puttet inni selskapet. Når du skal finne frem til verdien av et selskap første gang du henter kapital baserer man dette nettopp på hvilken “svett kapital” som er puttet inn i det så lang, enten dette er arbeidstimer, knowhow, verktøy osv., samt selvsagt potensialet i det som ligger i dette fremover.

Gründere som starter selskap sammen bør alltid ha en samtale om forventingen til hvilken “svett kapital” hver av dere skal ha som innsatsfaktorer i selskapet. Skal dere jobbe fulltid? Hvilke ansvarsområder ser dere for dere? Skal dere bidra med noe annet?

Det som er aller viktigst å regulere er hva som skjer om det ikke går som dere forventer. Livet er ufortsigbart. Du kan risikere at dere begynner å krangle, noe blir syke, noen går bort, noen flytter, noen leverer ikke som forventet. Eller noen ønsker bare ikke være gründer likevel. Hvordan skal dere løse uenigheter? Og hva skal dere da gjøre med den personens eierandel?

Dette kan dere avtale i en egen aksjonæravtale eller “Founders Agreement”. Et tips er å knytte aksjene opp til en “reversert opptjening” - hvor man må selge aksjene til de andre gründerne om man skulle slutte etter en viss tid eller ikke oppfyller de forvetningene som dere har satt. 

📖 Les mer om: Aksjonæravtale

Opsjonsavtalen I tillegg bør dere regulere en rekke andre ting i en slik

Hva bør du tenke på i en avtale om vesting av aksjer?

Når du får inn nye ansatte i selskapet, kan du bruke aksjer eller opsjoner som belønning for svett kapital.  Hva du bør bruke er litt avhengig av hvilken fase selskapet er i.

Om du lurer på hvilke skattekonsekvenser tildeling av opsjoner eller aksjer vil få, finner du guiden for det her.

Velger du å tildele den ansatte aksjer fra start gjelder mange av de samme punktene som for gründere og eksterne tjenesteleverandører:

Vær helt tydelig på hva som skal leveres, over hvor lang tid, i bytte mot disse aksjene.

Avklar opptjeningsperioden, bruk gjerne “reversert vesting.

Reguler tilbakekjøp ved oppsigelse - fra selskapet og den ansatte.

Opsjoner er særlig som følge av de nye reglene for gunstig opsjonsskatt, et godt virkemiddel for å belønne ansatte for svett kapital i yngre selskaper.

📖 Les mer om: Opsjoner i arbeidsforhold

NyhetsbrevFå nyhetsbrevBe om å bli kontaktetBe om å bli kontaktet