Lovpålagt oversikt over aksjonærene i selskapet I Lexolve

Aksjeeierbok

Lag aksjeeierbok med Lexolve og få en aksjeeierbok som:

- Oppfyller lovens krav

- Signeres digitalt

- Lagres i ditt digitale arkiv i Lexolve

Lag og signer avtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt aksjeeierbok
Time

Tidsbruk: ca. 5 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik kommer du i gang

  1. Lag konto
  2. Start aksjeeierbok
  3. Følg veiledningen fra oss
  4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve plattform

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

  • Lage og inngå avtaler
  • Utføre selskapsendringer
  • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Hva er aksjeeierbok?

En aksjeeierbok er en oversikt over aksjeeiere i selskapet (aksjeoversikt). Ethvert aksjeselskap er pålagt å ha en aksjeeierbok. Aksjeeierboken kan føres elektronisk og skal til enhver tid være oppdatert.

Hva sier aksjeloven om aksjeeierbok?

Det følger av aksjeloven at når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk.

I aksjeeierboken skal aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn, fødselsdato, digital adresse og bostedsadresse, eller – for juridiske personer – foretaksnavn, organisasjonsnummer eller lignende identifikasjonsnummer, digital adresse, forretningsadresse og eventuelt postadresse.

For hver aksjeeier skal det angis antall aksjer og nummer på aksjene. Har selskapet flere aksjeklasser, skal det angis hvilken klasse aksjene tilhører.

Opplysninger i aksjeeierboken skal være tilgjengelige for enhver. Dette gjelder likevel ikke aksjeeiernes digitale adresse.

Når en ny eier har meldt og godtgjort sitt erverv av en aksje, plikter selskapet uten opphold å innføre den nye eieren i aksjeeierboken og angi dagen for innføringen. Blir selskapet på annen måte kjent med at en aksje er overdratt, skal dette anmerkes i aksjeeierboken, så vidt mulig med opplysning om erververens navn og adresse.

Selskapet skal oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst ti år.

Hold aksjeeierboken oppdatert med Lexolve

Med Lexolve får du mal for aksjeeierbok som oppfyller lovens krav, og som du enkelt kan oppdatere og arkivere digitalt.


Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!