Lån fra aksjonær til selskap: Gratis mal låneavtale I Signering

Lån fra aksjonær til selskap: Lån penger til eget selskap

Lag og inngå en digital låneavtale for lån mellom aksjonær og selskap på få minutter, gratis og uforpliktende, inkludert digital signering med BankID eller e-post. Lexolves låneavtale er laget av jurist med over 20 års erfaring:

 • Dekker lån mellom aksjonær og selskap
 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse låneavtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les 5 ting du bør vite før du inngår låneavtalen ⬇️

Eksempel på låneavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

NO ENG

Norsk og Engelsk

E-signering

E-signering

Slik lager du og følger opp låneavtale i Lexolve

Tilpass låneavtalen til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

signatur

Sett påminnelse for utløp av avtalen

påminnelse om frister

Andre produkter som kan være relevante for deg

Låneavtale

Generalforsamling

Avtale med nærstående - aksjeloven § 3-8

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg låneavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Hvordan låner du penger til eget selskap?
 • Er det nødvendig med avtale om lån fra selskap til aksjonær med kun én aksjonær?
 • Er det prossesuelle krav som må følges ved lån fra aksjonær til selskap?
 • Er det prosessuelle krav som må følges ved lån fra selskap til aksjonær?
 • Hva bør en avtale om lån mellom selskap og aksjonær regulere?

Hvordan låner du penger til eget selskap?

Skal du låne ditt eget selskap penger bør du inngå en formell låneavtale om lån fra aksjonær til selskap som regulerer vilkårene for lånet som ytes. Skal det inngås lån mellom to selskaper kan du benytte en egen avtale om det, og skal det inngås lån mellom nærstående bør låneavtalen også behandles etter aksjeloven § 3-8. Alt prosesser og avtaler får du hjelp til i Lexolve.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve plattform

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Er det nødvendig med avtale om lån fra selskap til aksjonær med kun én aksjonær?

Dersom selskapet skal ta opp et aksjonærlån eller låne ut penger til aksjonærer, er det viktig å inngå en skriftlig avtale som beskriver lånevilkåene. Dette gjelder selv om det kun er én aksjonær i selskapet.

Er det prossesuelle krav som må følges ved lån fra aksjonær til selskap?

Av og til. Når selskap skal ta opp lån fra nærstående over 100 000 så gjelder det prosessesuelle regler for behandling av lånet. Det utgjør god selskapsstyring å behandle lånet i styret og protokollere lånet i styreprotokoll.

📖 Les mer om: Bedriftslån: Din guide til prosess når bedriften tar opp eller gir lån

Er det prosessuelle krav som må følges ved lån fra selskap til aksjonær?

Ja, når selskapet yter et lån til en aksjonær er det noen prosesuelle krav som må følges. Lån til en nærstående av en aksjonær eller til en aksjonær i samme konsern, skal behandles på samme måte som lån til en aksjonær.

Det er viktig at lånet gis på markedsmessige vilkår. Markedsmessige vilkår betyr at vilkårene er satt opp slik at det er noe som kunne blitt inngått mellom uavhengige parter. Dersom lånet skal være rentefritt eller uten noen form for sikkerhet må det vurderes om det anses som markedsmessig. Eventuelle fordeler (som for eksempel rentefrihet) som en av partene oppnår ved et låneforhold, vil kunne få skattemessige implikasjoner.

Ved lån fra selskapet til aksjonærer, er det et krav at beløpet som deles ut ligger innenfor selskapets utbyttekapasitet.

Dette betyr at det er tilstrekkelig med fri kapital i selskapet til at det kan tas ut penger fra selskapet. Sjekk gjerne med revisor/regnskapsfører og avstem hvor mye selskapet har i utbyttekapasitet. I tillegg er det et krav at det stilles betryggende sikkerhet for lånet. Det er noen unntak for dette blant annet for lån som gis i forbindelse med forretningsavtaler. Disse kan du lese mer om i aksjelovens §§ 8-7 og 8-8.

Lån mellom selskap og aksjonærer har en rekke skattemessige implikasjoner. Det er viktig å avklare hvilke skattemessige implikasjoner det får før en låneavtale inngås.

I tillegg må lån til en aksjonær normalt underlegges behandling etter aksjelovens § 3-8.

📖 Les mer om: Avtale med nærstående etter aksjeloven § 3-8.

Hva bør en avtale om lån mellom selskap og aksjonær regulere?

En avtale om lån mellom selskap og aksjonær bør regulerer det partene har blitt enige om. Det anbefales at avtalen som minimum inneholder følgende:

Lånebeløpet; utbetalingsdato og vilkår for utbetaling (“conditions precedent”); långivers og låntakers kontonummer; formålet med lånet/hva pengene skal/kan brukes til; tilbakebetalings tidspunkt(er) og renteperioder; rentesats, eller en bekreftelse på at lånet ikke er rentebærende; eventuell sikkerhet og registering av denne; hva som skjer hvis lånet misligholdes; og hvordan eventuelle tvister skal løses.

Har partene diskutert andre forhold enn det som følger over, bør også det inkluderes i avtalen.

Lag gratis låneavtale mellom aksjonær og selskap i Lexolve

I Lexolve får du veiledning til å lage en juridisk korrekt låneavtale, sende til signering og lagre digitalt, og du kan sette påminnelser om oppfølging og frister for låneavtalen i Lexolves smarte avtalearkiv. Prøv gratis i en uforpliktende prøveperiode.Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!