Låneavtale: Lån mellom selskaper I Gratis mal

Låneavtale

Lag og inngå en digital låneavtale for lån mellom selskaper, eller mellom selskap og personer, på få minutter, gratis og uforpliktende, inkludert digital signering med BankID eller e-post. Lexolves låneavtale er laget av jurist med over 15 års erfaring:

 • Dekker lån mellom selskap, og lån mellom selskap og personer
 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse låneavtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les 3 ting du bør vite før du inngår låneavtalen ⬇️

Eksempel på låneavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

NO ENG

Norsk og Engelsk

E-signering

E-signering

Slik lager du og følger opp låneavtale i Lexolve

Tilpass låneavtalen til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

signatur

Sett påminnelse for utløp av avtalen

påminnelse om frister

Andre produkter som kan være relevante for deg

Avtale med nærstående

Styre og generalforsamling

Konsulentavtale

Lån mellom aksjonær og selskap

Emisjon

Aksjeeierbok

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg låneavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Hva må du vite om låneavtaler mellom selskaper?
 • Må vi ha en låneavtale for lån mellom selskaper?
 • Må det være rente på lån mellom selskaper?
 • Hva bør en låneavtale mellom selskaper regulere?
 • Må vi ha ulike maler for låneavtaler avhengig av hvem som er parter i avtalen?
 • Er det vanlig å kreve sikkerhet for lån mellom selskaper?

Hva må du vite om låneavtaler mellom selskaper?

Låneavtalen regulerer lån mellom selskaper, eller et selskap og en person. Skal det inngås lån mellom to selskaper kan du benytte en egen avtale om det, og skal det inngås lån mellom nærstående bør låneavtalen også behandles etter aksjeloven § 3-8. Alt prosesser og avtaler får du hjelp til i Lexolve.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve plattform

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Må vi ha en låneavtale for lån mellom selskaper?

Ja. Et lån mellom selskaper bør alltid formaliseres uavhengig av hvem partene er. Det er viktig for å være sikker på at partene er enige om hva som faktisk er avtalt. Med et lån følger en rekke spørsmål som: Hva skal lånebeløpet være? Når skal lånet tilbakebetales? Skal det betales rente? Hva skjer ved mislighold? Skal det være sikkerhet for lånet?

Alle disse punktene bør dere har tenkt igjennom før det gis lån, og disse punktene bør også være nedfelt i en skriftlig avtale. Det reduserer risikoen for etterfølgende uklarheter og uenigheter. En avtale kan i enkelte tilfeller også være lovpålagt, eller nødvendig for å dokumentere lånet overfor tredjeparter som for eksempel skattemyndigheter, potensielle investorer eller andre.

Må det være rente på lån mellom selskaper?

Nei, men det bør reguleres i låneavtalen om det skal være et rentebærende lån eller ikke.

📖 Les mer om: Bedriftslån: Din guide til prosess når bedriften tar opp eller gir lån

Hva bør en låneavtale mellom selskaper regulere?

En låneavtale bør regulerer det partene har blitt enige om. Det anbefales at låneavtalen som minimum inneholder følgende:

 • Lånebeløpet;
 • Utbetalingsdato og vilkår for utbetaling (“conditions precedent”);
 • Långivers og låntakers kontonummer;
 • Formålet med lånet/hva pengene skal/kan brukes til;
 • Tilbakebetalings tidspunkt(er) og renteperioder;
 • Rentesats, eller en bekreftelse på at lånet ikke er rentebærende;
 • Eventuell sikkerhet og registering av denne;
 • Hva som skjer hvis lånet misligholdes; og
 • Hvordan eventuelle tvister skal løses.

Har partene diskutert andre forhold enn det som følger over, bør også det inkluderes i avtalen.

Må vi ha ulike maler for låneavtaler avhengig av hvem som er parter i avtalen?

I utgangspunktet kan du benytte samme mal for låneavtale uavhengig av hvem som er parter i avtalen. Det kan imidlertid være at du må gjøre noen tilpasninger i avtalen avhengig av det konkrete låneforholdet. Det kan for eksempel være nyttig å inkludere en bestemmelse innledningsvis i avtalen som forklarer forholdet mellom partene og låneforholdet. Det vil kunne gi en nyttig bakgrunnsforståelse av hvordan avtalen skal leses og tolkes.

I tillegg kan det være ulike krav til hvordan en låneavtale prosessuelt sett må behandles, avhengig av det konkrete låneforholdet og hvem som er parter i avtalen.

📖 Les mer om: Bedriftslån: Din guide til prosess når bedriften tar opp eller gir lån

Er det vanlig å kreve sikkerhet for lån mellom selskaper?

Hvorvidt det bør være sikkerhet for et lån eller ikke, beror på en rekke faktorer. Blant annet bakgrunnen for for lån, og hvor mye risiko det er knyttet til lånet. Er det risiko knyttet til tilbakebetalingen, vil långiver gjerne ønske å redusere risikoen ved sikkerhet eller noen form for garanti. Det finnes ulike former for sikkerhet og garantier som du kan lese mer om i artikkelen under.

📖 Les mer om: Bedriftslån: Din guide til prosess når bedriften tar opp eller gir lån

Lag låneavtale med Lexolve

Hos Lexolve kan du lage låneavtale. Send avtalen til sigering og lagre digitalt. Sett påminnelse på når avtalen utløper.Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!