Lag et cease and desist brev i Lexolve

Cease and desist: Få hjelp til å lage brev for å stoppe ulovlig aktivitet

Lag et cease and desist brev tilpasset den ulovlige aktiviteten du ønsker skal opphøre, inkludert digital signering med BankID eller e-post.

 • Vår digital veileder hjelper deg tilpasse brevet
 • Du kan spørre oss om hjelp ved behov
 • Sett påminnelser om frister for oppfølging av brevet

Anbefalt: Les cease and desist: Nyttig når andre utnytter dine rettigheter⬇️

Lag, inngå og signer avtaler gratis i prøveperioden.

bilde av virksomhet som må opphøre
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO ENG

Norsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik lager du cease and desist brev i Lexolve

Tilpass brevet ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Sett påminnelse for oppfølging

Påminnelser om frister

Avtaler som inngår i en uforpliktende prøveperiode

Arbeidsavtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Generalforsamling

Intensjonsavtale

Konsulentavtale

Advarsel

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start dokumentet
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started nda

Innhold

 • Cease and desist: Nyttig når andre utnytter dine rettigheter
 • Hva er et cease and desist brev?
 • Hvilke rettigheter kan du be cease and desist om?
 • Når er det aktuelt å bruke cease and desist?
 • Hva bør et cease and desist brev inneholde?
 • Hvem er mottakeren av et cease and desist brev?

Cease and desist: Nyttig når andre utnytter dine rettigheter


Et cease and desist brev sendes til en person eller virksomhet for å kreve stans av ulovlig aktivitet. Et slikt brev vil være nyttig for selskaper som opplever at noen utnytter deres immaterielle rettigheter, som for eksempel varemerker, designrettigheter, patentrettigheter, produkter eller tjenester som er beskyttet av etterligningsvernet i markedsføringsloven, bedriftshemmeligheter, foretaksnavn, opphavsrettigheter eller lignende rettigheter.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er et cease and desist brev?

Et cease and desist brev inneholder et krav om å stanse noe, og å avstå fra å gjenoppta det som stanses. Brevet sendes til en person eller virksomhet for å stanse misbruk av immaterialrettigheter.

Når man har oppnådd en immateriell rettighet vil eneretten innebære at bruk av noe som er identisk eller ligner den aktuelle rettigheter representerer en lovstridig handling. Eksempler på slike inngrepshandlinger kan være bruk av identisk, lignende eller forvekselbart varemerke når varemerkeinnehaver ikke har samtykket til slik bruk.

Brevet ber om stans av den lovstridige bruken, og advarer mottaker om at videre skritt (herunder søksmål) vil vurderes om bruken ikke stanser innen en angitt frist.En viktig del av en IPR-strategi er et bevisst forhold til hvordan man skal imøtegå tredjemanns inngrep i egne rettigheter.

Hvilke rettigheter kan du be cease and desist om?

Alle immaterielle rettigheter du ønsker å beskytte kan du be om opphør av bruken for, slik som opphavsrettigheter, patentrettigheter, registrerte eller innarbeidet varemerker, designrettigheter, produkter som er beskyttet av etterligningsvernet i markedsføringsloven, bedriftshemmeligheter og foretaksnavn.

Når er det aktuelt å bruke cease and desist?

En immateriell rettighet har veldig begrenset verdi om man ikke følger opp eventuelle inngrep og sørger for at de stanser. Passivitet og ubesluttsomhet når det kommer til håndhevelse kan pulverisere flere år med god IPR-strategi.

Et cease and desist-brev kan brukes til å ta kontakt med inngriper og gjøre det klart at man er villig til å forfølge krenkelser av sine immaterielle rettigheter.

Hva bør et cease and desist brev inneholde?

Et cease and desist brev bør oppgi detaljer om mottaker og avsender, hvor krenkelsen skje, dokumentasjon av inngrepet, en kort beskrivelse av innehaver/deres selskap, hvilke av virksomhetens rettigheter som er krenket, slik som patent, åndsverk eller varemerke og dokumentasjon for at dere er innehaver av den aktuelle rettigheten.

Deretter bør cease and desist brevet inneholder krav om at den krenkende bruken opphører umiddelbart og at denne (eller lignende) bruk ikke gjenopptas i fremtiden, og et forbehold om å påberope andre krenkelser på et senere tidspunkt

Til slutt bør du angi frist for skriftlig bekreftelse og tilbakemelding fra mottaker av brevet og en advarsel om videre skritt dersom bruken ikke stanser innen oppgitt frist

Hvem er mottakeren av et cease and desist brev?

Den som handler i strid med din enerett omtales som inngriper. Inngriper vil være mottaker av dette brevet. Inngriper kan være en privatperson eller et selskap, i eller utenfor Norge. Typisk vil mottakeren være daglig leder eller en annen ansvarlig person i selskapet. Har man ikke den informasjon kan man skrive “Den det måtte angå” og oppgi full adresse.

Lexolve hjelper deg lage cease and desist brev

Lexolves veviser hjelper deg få med alt som er relevant for saken din i cease and desist brevet. Du kan utforske produktet uten forpliktelser.

Pris-eksempel intensjonsavtale

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For deg som bygger selskap og trenger hjelp med arbeidsrett, kontrakter eller selskapsendringer.

Start

1095,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

10 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk.

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Kjøp og salg

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Styre og aksjonær

Du får 1 av 3 valgfrie moduler
Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!