Arbeidsavtale for daglig leder: dette må du ha med i avtalen

Arbeidsavtale daglig leder

Lag og inngå en digital arbeidsavtale for daglig leder på få minutter, gratis og uforpliktende, inkludert digital signering med BankID eller e-post

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse avtale
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les juristen tips: dette må du ha med i avtalen ⬇️

Lag, inngå og signer avtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt arbeidsavtale for daglig leder
Time

Tidsbruk: ca. 5 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp arbeidsavtalen i Lexolve

Tilpass avtale til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Oppdater ved endringer i arbeidsforholdet

Påminnelser om frister

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start arbeidsavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started nda

Innhold

 • Hva bør du tenke på ved ansettelse av daglig leder?
 • Hvordan bør en arbeidsavtale for daglig leder utformes?
 • Skal oppsigelse av daglig leder reguleres i arbeidsavtalen?
 • Kan vi avtale kunde- og konkurranseklausuler for daglig leder?

Dette må du ha med i arbeidsavtalen

Å ansette daglig leder er ikke det samme som å ansette en annen type ansatt. Daglig leder har en spesiell rolle i virksomheten, og det må gjenspeile seg i arbeidsavtalen til daglig leder.

A være daglig leder betyr å ha ansvaret for den daglige driften og ledelsen i et selskap. Daglig leder har en sentral rolle i et selskap og er normalt knutepunktet mellom ledelsen/styret, de ansatte og selskapets tredjeparter (kunder og samarbeidspartnere).

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler, utfører selskapsendringer og håndterer personell. Du kan generere avtaler automatisk, signere dem digitalt, og få påminnelser om fornyelse og oppsigelse gjennom vårt AI-drevne avtalearkiv. Lurer du på noe kan du chatte med våre jurister.

Hva bør du tenke på ved ansettelse av daglig leder?

Selskapets daglig leder ansettes av styret med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Styret skal godkjenne arbeidsavtalen. Selve kompetansen til å fremforhandle vilkårene i avtalen kan likevel delegeres til styreleder eller et annet styremedlem, men et fremforhandlet forslag må altså godkjennes på styremøte.

📖 Les mer om: Arbeidsgivers plikter, rettigheter og arbeidsgiveransvar: Obligatorisk lesning for nye arbeidsgivere

Ved ansettelse av daglig leder kan man gjøre unntak fra flere av lovens regler om arbeidstid. Dette gjelder f.eks. bestemmelser om alminnelig arbeidstid, overtid og pauser etc. Slik adgang til å gjøre unntak gjelder likevel bare hvis daglig leder har stor grad av selvstendighet i sine arbeidsoppgaver. Det må gjøres en helhetsvurdering av stillingens innhold og funksjon.

En daglig leder kan også ansettes på “åremål”.

Det er i praksis er en midlertidig ansettelse og vil være et unntak fra hovedregelen om at arbeidstakere skal ansettes fast. Ved inngåelse av en åremålskontrakt med daglig leder er det stor avtalefrihet. Hvor lenge skal åremålet vare? Skal daglig leder ha mulighet til å si opp underveis? Hvor lang skal oppsigelsestiden eventuelt være?

I tillegg til ordinær lønn kan det være lurt å tenke gjennom om daglig leder skal ha noen form for bonus, incentivordninger eller aksjeprogram. Slike ordninger vil kunne gi daglig leder mer eierskap til bedriften og motivere vedkommende til å gjøre en god jobb.

📖 Les mer om: Guide til insentivprogram for de ansatte

Etter at avtalen er inngått skal nyansettelsen registreres i Brønnøysundregisteret.

Du får gratis mal for arbeidsavtale og digital signering med Lexolve

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Vi har laget en mal for arbeidsavtale hvor du underveis i avtalen kan velge at ansettelsen gjelder en daglig leder. Da vil du få klausuler som er vanlige ved ansettelse av daglig leder.

Alle våre avtaler er laget av jurister med lang erfaring som forretningsadvokater.

Prøv gratis!

Hvordan bør en arbeidsavtale for daglig leder utformes?

En arbeidsavtale for daglig leder bør være tilpasset stillingen som daglig leder. Som daglig leder er det mulig å avtale andre arbeidsvilkår enn det som gjelder for andre ansatte. I tillegg er daglig leders rolle og ansvar forankret i aksjeloven, og det bør også gjenspeiles i arbeidsavtalen.

Skal oppsigelse av daglig leder reguleres i arbeidsavtalen?

Ja, det er lovpålagt å si noe om oppsigelse i en arbeidsavtale.

For at arbeidsgiver skal kunne si opp en ansatt kreves det normalt “saklig grunn”. Dette omtales gjerne som et “stillingsvern”. I praksis er dette ikke alltid så hensiktsmessig ved oppsigelse av daglig leder. Det kan tenkes at styret ikke lenger har tillit til vedkommende og ønsker at han eller hun skal fratre sin rolle. Hvis det går dårlig med bedriften vil styret gjerne at daglig leder skal gå, men dette oppfyller ikke nødvendigvis kravet til “saklig grunn” og er derfor i utgangspunktet ikke lov.

Styret kan likevel innta i arbeidsavtalen med daglig leder at daglig leder skal si fra seg stillingsvernet. Da må arbeidsavtalen også inneholde en klausul om “etterlønn”. Størrelsen på etterlønnen står partene fritt til å avtale selv. Det er også mulig å inngå en avtale om fravikelse av stillingsvernet på et senere tidspunkt enn i arbeidsavtalen.

Kan vi avtale kunde- og konkurranseklausuler for daglig leder?

Ja. I ansettelseskontrakten med daglig leder kan det være aktuelt å ta inn både kunde- og konkurranseklausuler.

Daglig leder vil da ikke kunne jobbe hos konkurrerende virksomhet innenfor en viss periode etter oppsigelsen. Dette er for å beskytte sensitiv informasjon i virksomheten.

Det koster penger å inngå en slik avtale. Loven pålegger bedriften å betale lønn for den perioden den oppsagte ikke får jobbe hos konkurrerende virksomhet. Dette kravet om lønn er det mulig å gjøre unntak fra i arbeidsavtalen med daglig leder.

I praksis er den vanlige modellen at man i ansettelseskontrakten regulerer både fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn samtidig som man også fraskriver seg kravet om lønn for å ha en kunde- og konkurranseklausul.

Hvis man kun har med en klausul om etterlønn og glemmer fraskrivelse av konkurranseklausulreglene kan bedriften ende opp med dobbeltbetaling.

Bedriften må betale den avtalte etterlønnen, men også kompensasjon for lønn daglig leder går glipp av ved å ikke kunne arbeide hos konkurrerende virksomhet i en gitt periode. Til sammen vil dette kunne utgjøre en betydelig sum. Det er derfor viktig at det inngås en avtale med daglig leder om dette, enten ved ansettelse eller senere.

Lag arbeidsavtale for daglig leder med Lexolve

I Lexolves maler finner du et forslag til reguleringer for daglig leder.

Du lager og inngår arbeidsavtale gratis i Lexolve som del av en uforpliktende prøveperiode.

Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!