Verneombud: En plikt for selskap med flere enn 5 ansatte

Verneombud: En plikt for selskap med flere enn 5 ansatte

Har du ansatte så må du forholde deg til reglene om verneombud. Har du 30 ansatte eller mer, må du også ha et arbeidsmiljøutvalg. Her får du en oversikt over de viktigste reglene du må kjenne til.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 13. juni 2024

Firefly generert bilde av en gruppe veiarbeidere som sitter på anleggsplassen med gravemaskiner rundt seg og spiser lu (1).jpg
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er et verneombud?
 • Når må du ha verneombud?
 • Hva må følge av avtalen om å ikke ha verneombud?
 • Hva er verneombudets oppgaver?
 • Kan nyvalgt verneombud kreve kursing?
 • Hva er hovedverneombud?
 • Hvordan velge verneombud?

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler og gjør styrearbeid, utfører selskapsendringer og håndterer personell. Du genererer dokumenter automatisk, signerer dem digitalt og får påminnelser om fornyelser gjennom vårt AI-drevne avtalearkiv. Lurer du på noe kan du chatte med våre jurister.

Kort forklart

Et verneombud representerer de ansatte i arbeidsmiljøsaker for å sikre en trygg og helsefremmende arbeidsplass. Det fungere som bindeledd mellom ansatte og ledelse, spesielt i sikkerhets- og helsesaker.

 • Virksomheter med fem eller flere ansatte må velge verneombud, og større bedrifter med flere avdelinger trenger et hovedverneombud til å koordinere innsatsen.
 • Verneombudets roller inkluderer overvåking av arbeidsmiljøet, rapportering av sikkerhetsrisikoer, og deltagelse i planlegging av relevante tiltak, alt innenfor betalt arbeidstid.

Hva er et verneombud?

I alle arbeidsforhold har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. En av tiltakene som skal sikre at dette blir ivaretatt på arbeidsplassen, er et lovpålagt krav om at arbeidsplasser med et visst antall ansatte skal ha verneombud.

📖 Les mer om: Arbeidsforhold: Arbeidsgiverguide for 2024

Et verneombud er en ansatt som velges av og blant de ansatte for å representere dem i saker som berører arbeidsmiljøet. Hovedmålet med verneombudets rolle er å sørge for at arbeidsplassen er sikker og helsefremmende for alle ansatte. Verneombudet fungerer som en brobygger mellom de ansatte og ledelsen, spesielt i saker som omhandler sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Når må du ha verneombud?

Har du mindre enn 5 ansatte kan du sammen med de ansatte inngå en skriftlig avtale om en annen ordning eller at det ikke skal velges verneombud.

Har du 5 ansatte eller mer, må du velge verneombud.

Har du mer enn 10 ansatte kan det velges flere verneombud. Består virksomheten av flere avdelinger skal det velges ett verneombud for hver avdeling og ett hovedverneombud.

I tillegg er det en del særregler om verneombud for spesifikke bransjer.

Har du jevnlig 30 eller flere ansatte, plikter du å opprette arbeidsmiljøutvalg. Et arbeidsmiljøutvalg er en gruppe som skal jobbe for arbeidsmiljøet i selskapet.

📖 Les mer om: Arbeidsmiljøutvalg: En plikt når du har mer enn 30 ansatte

Hva må følge av avtalen om å ikke ha verneombud?

Skal du inngå avtale om en annen ordning må det enten inngås med tillitsvalgte dersom du har det, eller med hver enkelt ansatt. Avtalen må si noe om hvordan verneombudsoppgavene skal ivaretas, for eksempel kan det ivaretas av tillitsvalgte i stedet for at det velges et eget verneombud. Avtalen gjelder som utgangspunkt for to år av gangen.

Hva er verneombudets oppgaver?

Verneombudet skal ivareta interessene til de ansatte og innleid personell i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudets oppgaver og hvor omfattende arbeidet er avhenger av virksomhetens type. Er det snakk om kontorarbeid så er det vesentlig mindre å følge opp enn ved en produksjonsbedrift hva gjelder fysiske arbeidsmiljøet. Ivaretakelse av ansatte og innleid personell sin sikkerhet, helse og velferd er det viktigste i rollen som verneombud.

Verneombudets oppgaver omfatter å varsle om vedkommende ser noe som er negativt ved arbeidsmiljøet og verneombudet tas med på råd i planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Verneombudet skal vite status på arbeidsmiljøet og ha oversikt over aktuelle regler og retningslinjer.

Mann ser bak på to stykker som snakkerVerneombudet har taushetsplikt om opplysninger de får om personlige forhold og selskapets forretningshemmeligheter.

Kan nyvalgt verneombud kreve kursing?

Verneombudet skal få opplæring av arbeidsgiver og både opplæringen og arbeidet som verneombud skal skje innenfor arbeidstiden eller mot betaling.

Hva er hovedverneombud?

Består virksomheten av flere avdelinger skal det velges ett verneombud for hver avdeling og ett hovedverneombud.

Hovedverneombudet har ansvar for å samordne arbeidet verneombudene gjør. Spørsmål som gjelder flere verneområder, skal forelegges hovedverneombudet. Det er hovedverneombudet som bestemmer hvilket verneombud en sak hører under når. For øvrig gjelder de regler som er fastsatt for verneombudet, tilsvarende for hovedverneombudet.

Hvordan velge verneombud?

Verneombud velges av og blant de ansatte. Skal det være flere verneombud velges det av og blant ansatte innenfor hvert verneområde. Alle ansatte har stemmerett (unntatt daglig leder).

Valget ledes av et valgstyre for hele virksomheten, bestående av fra en til tre personer. Valgstyret utpekes av arbeidsmiljøutvalget eller arbeidsgiveren dersom det ikke er arbeidsmiljøutvalg. Alle ansatte innen verneområdet har rett til å foreslå kandidater og valget avgjøres ved flertallsvalg. Verneombudet velges for to år av gangen.

Slik gikk vi i Lexolve frem da vi skulle velge verneombud

Valgstyret ble valgt av daglig leder og bestod av en person.

Selve valget ble annonsert av valgstyret i vår felles slack kanal som vi benytter til internkommunikasjon. Der fikk også de ansatte litt informasjon om hva det vil si å være verneombud og hvordan valget ville bli gjennomført.

Vi fikk inn to nominasjoner til kandidater, og disse ble annonsert på slack sammen med informasjon om forslagsstiller.

Selve valget tok vi gjennom en votering på slack hvor alle fikk anledning til å stemme blant de to kandidatene. Utrolig nok ble det stemmelikhet, så det endelige valget måtte avgjøres ved loddtrekning.

Vi valgte å ha valget elektronisk slik at vi sikret at alle fikk delta i valget, også de som eventuelt ikke var på kontoret. Vinneren av valget ble annonsert på slack og i vårt felles møte ved ukeslutt på fredag.

Oppsummert fungerte dette bra for oss som er en såpass liten organisasjon.

Til hovedverneombud kan velges enten et av verneombudene eller en annen arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten. Verneombudene velger selv hovedverneombud.

Hvem som er verneombud skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

I selskaper hvor det er fagforeninger er det i tillegg egne regler for valg som gjelder. Du finner komplett oversikt i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Prøv Lexolve uforpliktende

Lexolve plattformen

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet