Avtale om innleie av arbeidskraft I Prøv gratis I Lexolve

Avtale om innleie av arbeidskraft

Skal du leie ut eller inn ansatte må du oppfylle en rekke vilkår. Lag en avtale som oppfyller alle lovkrav med Lexolve:

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse avtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om oppfølging

Lag, inngå og signer avtaler gratis i uforpliktende prøveperiode.

Eksempel på avtale om utleie av ansatte
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering med BankID og touch

E-signering

Slik inngår du og følger opp avtaler i Lexolve

1. Følg veileder for å tilpasse avtalen

Spørsmål om arbeidsavtale

2. Les gjennom og send til signering

digital signering av arbeidsavtale

Få påminnelser om oppfølging

Påminnelser om prøvetid i arbeidsavtalen

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Arbeidsavtale

Opsjonsprogram for ansatte

Aksjeprogram for ansatte

Gjennomføre generalforsamling

Oppdragsavtale

Konsulentavtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
arbeidsavtale

Innhold

 • Hva er avtale om innleie av arbeidskraft?
 • Anses utleien som utleie fra produksjonsselskap eller bemanningsforetak?
 • Har jeg lov til å leie inn/leie ut ansatte?

Hva må du vite om avtale om innleie av arbeidskraft?

Når en arbeidstaker lånes ut fra ett selskap til et annet selskap for å utføre arbeid i det selskapet arbeidstakeren er utlånt til, defineres det som utleie av ansatte.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er avtale om innleie av arbeidskraft?

Selger du eller leier inn arbeidskraft trenger du en avtale som regulerer lovpålagte oppgaver og ansvar. Det er hovedsakelig innleier som er ansvarlig for at det er anledning til å gjøre innleie, så lenge innleien ikke medfører at utleieren kommer i brudd med sine forpliktelser overfor sin ansatt.

Det er derfor viktig å ha en avtale på plass hvor innleier bekrefter at de oppfyller vilkårene og er ansvarlig for å oppfylle vilkårene.

Anses utleien som utleie fra produksjonsselskap eller bemanningsforetak?

Hvorvidt utleien anses som utleie fra produksjonsselskap eller bemanningsforetak beror på en vurdering av utleieselskapet.

Et bemanningsbyrå er et selskap som har som formål å leie ut sine ansatte som arbeidskraft. Om en virksomhet har til formål å drive utleie, beror på en helhetsvurdering. Sentrale momenter i vurderingen er:

 • type virksomhet,
 • omfang og hyppighet av utleie, samt
 • hvor stor andel av virksomheten utleie utgjør.

En tommelfingerregel er at du anses som et bemanningsbyrå dersom du driver med regelmessig utleie av arbeidskraft, eller leier ut mer enn 50 % av de faste ansatte i selskapet. Leier ut du færre ansatte enn dette, og de ansatte som leies ut er innenfor virksomhetens kjernevirksomhet, anses du som et produksjonsselskap.

📖 Les mer om: Bemanningsforetak i 2024: Krav til registrering og nye regler

Har jeg lov til å leie inn/leie ut ansatte?

For å leie inn/ut fra et bemanningsforetak er det en rekke vilkår som må være oppfylt. Blant annet så må bemanningsforetaket være lovlig registrert og innleier må oppfylle kravene til lovlig innleie. Det er også en rekke prosesskrav som må følges.

Sjekk at du oppfyller alle vilkårene:

📖 Les mer om: Bemanningsforetak i 2024: Krav til registrering og nye regler

For å leie inn fra et produksjonsselskap er det også en rekke vilkår som må være oppfylt. Det er blant annet begrensninger i omfanget av ansatte som leies ut og det er prosesskrav som må følges.

📖 Les mer om: Innleie i 2024: Er det snart ulovlig å leie inn arbeidskraft?

Lexolve hjelper deg med å lage avtale om utleie

Lexolve hjelper deg ta gode valg når du lager avtale om utleie av ansatte. I tillegg kan du signere avtalen digitalt, og få oversikt over alle dine arbeidsforhold i Lexolves HR & Arbeidslivmodul.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis. Helt uforpliktende.

Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper med ansatte og oppdragstakere som ønsker et komplett verktøy for oppfølging av ansatte. Alle maler, dokumentarkiv per ansatt, påminnelser om frister, oppfølging av prøvetid og lovkrav, og jurist som gir veiledning ved behov.

HR og arbeidsliv

1095,- PER MÅNED

Arbeidsavtaler

Fortrolighetsavtaler (NDA)

Avtale om hjemmekontor

Bonusavtaler

Oppdragsavtaler

Personalhåndbok

Onboarding og oppfølging i prøvetid

Offboarding ved avslutning av arbeidsforhold

Permittering, nedbemanning, og oppsigelse

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Smart arkiv med oversikt og varsler

Digital signering med BankID, epost og signeringsportal

5 stjernes kundestøtte

Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Vouch
Vouch

Vi inngår alle arbeidsavtaler med Lexolve. Men ikke bare det. Alt av styrearbeid og dokumentasjon rundt kapitalinnhentinger håndteres også i Lexolve.

Håkon Høgetveit, Daglig leder & medgründer
Les hvordan Lexolve gir Vouch kontroll på alle ansettelser

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!