Årsverk: Beregn arbeidsdager og arbeidstimer i et årsverk

Årsverk: Beregn arbeidsdager og arbeidstimer i et årsverk

Hva er et årsverk og hvor mange arbeidstimer og arbeidsdager består et årsverk av? Det får du svaret på her.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 01. mai 2024

Firefly flere Kontormedarbeidere som sitter på et kontor bak en pult
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er et årsverk?
  • Hvordan beregnes årsverk?

Kort forklart

Å få oversikt over hva et årsverk er og hvordan det beregnes kan være nyttig verktøy for deg som arbeidsgiver når du skal forstå og måle dine arbeidsresursser.

Et årsverk representerer den totale innsatsen som utføres av en fulltidsansatt over et helt år.

Et årsverk tilsvarer den mengden arbeid en fulltidsansatt utfører i løpet av ett kalenderår.

Det er mange ulike måter å beregne arbeidstimer og arbeidskraft på. Årsverk er et av de mest brukte beregningsmåtene, som gir en god oversikt over arbeidskraft for en gitt periode. Å beregne og ha oversikt over hvor mye arbeidskraft du som arbeidsgiver trenger er en nyttig øvelse. Det gjør deg rustet til å lese og styre virksomheten på en god måte.

Les mer om: Arbeidsforhold: Arbeidsgiverguide for 2024

Hva er et årsverk?

I næringslivet og offentlig forvaltning er det ofte nødvendig å måle og forstå arbeidskraftressurser på en strukturert og kvantifiserbar måte. Et av de mest sentrale målene i denne sammenhengen er konseptet "årsverk". Men hva betyr egentlig et årsverk, og hvordan brukes det i planlegging og analyse av arbeidskraft?

Et årsverk representerer den totale innsatsen som utføres av en fulltidsansatt over et helt år. Dette målet brukes for å standardisere beregninger av arbeidsmengde på tvers av ulike deler av en virksomhet, og gir en enhetlig måte å sammenligne arbeidsinnsats på tvers av ulike ansatte og jobbtyper.

En nyansatt som vises rundt i et kontorlandskap hvor flere ansatte sitter Årsverk brukes også til å beregne alt fra kostnader til ressursbehov i prosjekter og avdelinger.

Hvordan beregnes årsverk?

Når du planlegger forretningsoperasjoner, budsjetter eller personalressurser, er det viktig å forstå begrepet "årsverk" og hvor mange arbeidstimer det faktisk omfatter i løpet av et år.

Et årsverk tilsvarer den mengden arbeid en fulltidsansatt utfører i løpet av ett kalenderår. Dette konseptet er viktig for arbeidsgivere når de skal beregne behovet for arbeidskraft i forskjellige prosjekter eller avdelinger. For å regne ut et årsverk må man kjenne til antall arbeidsdager i året og den standardiserte arbeidstiden per dag.

Antallet arbeidsdager i året kan variere avhengig av skuddår, helgedager og helligdager. I et standardår uten ekstra fridager, inneholder arbeidskalenderen vanligvis rundt 250 til 260 arbeidsdager, etter at helger og offentlige helligdager er trukket fra.

For å bestemme hvor mange timer et årsverk inneholder, starter vi med antall arbeidsdager og multipliserer dette med den daglige arbeidstiden, som oftest er 7,5 til 8 timer for fulltidsansatte. I Norge er det vanlig å regne et fullt årsverk til å være rundt 1,950 timer. Dette tallet baserer seg på en 37,5 timers arbeidsuke og rundt 260 arbeidsdager per år, etter fradrag for helligdager.

Dette gir en god indikasjon på det totale antallet timer en fulltidsansatt forventes å jobbe i løpet av et år, og er nyttig for både planlegging og evaluering av arbeidskraftbehov.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

  • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
  • Signer avtalene digitalt
  • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
  • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet