Les mer om ansattes rett til lunsj av arbeidsgiver I Lexolve

Betalt lunsj - dette må du vite

Det er mange ting du må ta stilling til som arbeidsgiver og det er ikke helt lett å ha oversikten. Her får du vite det du trenger å kunne om betalt lunsj.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 30. april 2024

flere kokker står på restaurantkjøkken, en kokk steker kjøtt i en stekepanne, en kokk hakker
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva betyr betalt lunsj?
  • Har ansatte krav på betalt lunsj?
  • Hvilke regler regulerer betalt lunsj?

Kort forklart

Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under lunsjen, eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal lunsjen regnes som en del av arbeidstiden, som den ansatte skal ha betalt for.

Hvorvidt arbeidsgiver også dekker kostnadene til lunsjen er opp til arbeidsgiver å avgjøre.

Lunsjpausen er et viktig øyeblikk i arbeidsdagen for mange ansatte. Den gir muligheten til å hvile, lade batteriene, og ofte, til å sosialisere med kolleger. Men når det kommer til betalt lunsj, kan det være noen ulike praksiser og det er noen juridiske betraktninger involvert. Som arbeidsgiver er det viktig at du forstår hvilke plikter du har ovenfor de ansatte.

📖 Les mer om: Arbeidsforhold: Arbeidsgiverguide for 2024

Hva betyr betalt lunsj?

Betalt lunsj kan bety to ulike ting. For det første at du får betalt for lunsjpausen, det vil si at du får betalt mens du spiser lunsj. Den andre betydningen er å få lunsjen betalt av arbeidsgiver, det vil si at arbeidsgiver dekker kostnadene for mat i lunsjpausen.

Den første betydningen, lønn i lunsjpausen, er regulert i arbeidsmiljøloven.

Den andre betydningen, kostnader til mat dekket av arbeidsgiver, er ikke lovregulert. Det er allikevel mange arbeidsgivere som velger å dekke mat for sine ansatte, enten helt eller delvis ved å subsidiere lunsjen. Det kan for eksempel være gjennom å tilby kantine, kjøpe inn til felles lunsj, refundere lunsj kjøpt ute, eller andre former for kompensasjon. Det er viktig å være klar over at alle former for fordeler som den ansatte får i kraft av arbeidsforholdet vil ha en skattemessig konsekvens. Det samme gjelder ved dekning av ansattes lunsj.

et bord med dokumenter som er signert, utsikt ut av vinduet mot en høy bygning eller bymiljø

Har ansatte krav på betalt lunsj?

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Det er denne pausen som gjerne defineres som lunsj.

Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Regnes pausen som en del av arbeidstiden skal den ansatte ha betalt for pausen.

Hvis arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter den vanlige arbeidstiden, altså mer enn to timer overtidsarbeid, skal arbeidstaker ha en pause på minst en halv time. Denne pausen skal regnes som en del av arbeidstiden, og arbeidstaker skal få betalt.

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

Hvilke regler regulerer betalt lunsj?

Rett til pauser og betaling av lønn under pausene er hovedsakelig regulert av arbeidsmiljøloven. I tillegg kan det følge bestemmelser om dette av tariffavtale. Særlig for de yrkene hvor ansatte bor på arbeidsplassen i en gitt periode mens arbeidet utføres er særlig rettighetene til betalt lunsj regulert.

Arbeidsavtalen som inngås med den enkelte arbeidstaker kan også inneholde bestemmelser knyttet til betalt lønn eller betaling for andre pauser. Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om pauser. Arbeidsavtalen kan ikke inneholde reguleringer som gir den ansatte dårligere rettigheter enn det som følger av arbeidsmiljøloven, men arbeidsavtalen kan gi bedre rettigheter.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

  • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
  • Signer avtalene digitalt
  • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
  • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet