Hjemmekontor: Krav til egen avtale i 2024

Hjemmekontor: Slik oppfyller du kravene i 2024

Fra 1. juli 2024 er det krav til skriftlig avtale om arbeidstaker skal ha hjemmekontor, og kravene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid gjelder. Vi forklarer deg hvordan du som arbeidsgiver oppfyller alle krav!

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 27. april 2024

Kvinne sitter på kjøkkenet sitt og arbeider på pc
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er hjemmekontor?
 • Når gjelder reglene om hjemmekontor?
 • Hva må avtale om hjemmekontor inneholde?
 • Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?
 • Hvilke krav gjelder for hjemmekontor?
 • Er det lov å ha hjemmekontor i utlandet?
 • Kan den ansette kreve hjemmekontor?
 • Gjelder kravene om arbeidstid for hjemmekontor?

Kort forklart

I Norge er du som arbeidsgiver pålagt å ha en gyldig arbeidsavtale med dine ansatte. Du må alltid ha en oppdatert avtale som oppfyller lovens krav for å oppfylle dine plikter som arbeidsgiver. Nå er det vedtatt en rekke nye lovendringer som gjør at alle vil måtte oppdatere arbeidsavtalen sin fra 1. juli 2024 for å ha en gyldig avtale.

Hva er hjemmekontor?

Bedrifter som ønsker å tilrettelegge for at arbeidstaker i større eller mindre grad utfører arbeid i eget hjem kan inngå en avtale om bruk av hjemmekontor. Det er anledning til å inngå en slik avtale i kombinasjon med arbeid på det faste arbeidsstedet. For eksempel slik at den ansatte har anledning til å arbeide en eller to dager i uken hjemmefra og resten på kontoret. Vi ser at slike fleksible ordninger blir mer og mer vanlig i arbeidslivet og også etterspurt av ansatte.

Når gjelder reglene om hjemmekontor?

Dersom arbeidet hjemme ikke er kortvarig eller sporadisk gjelder reglene om hjemmekontor for arbeidet hjemme. Det betyr at det må inngås en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og at arbeidet er underlagt et sett med regler.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å foreta vurderingen av om hjemmearbeidet anses som kortvarig eller tilfeldig og sørge for at det inngås en skriftlig avtale dersom det er nødvendig.

Når den ansatte arbeider fast hjemmefra en eller flere dag i uken eller i en gitt periode for eksempel som tilrettelegging etter sykdom vil arbeidet omfattes av reglene om hjemmekontor.

Kortvarig "remote" arbeid krever ikke avtale om hjemmekontor

- Remote arbeid gir meg muligheten å besøke familie og venner i Skottland, samtidig som jeg ikke må gjøre avbrekk i arbeidsflyten, sier Lynne Skajaa, som er juridisk arkitekt i Lexolve, bosatt i Oslo, med familie i Skottland. Samtidig som Lynne kan fortsette å utføre jobben sin, kan hun diskutere legal tech med mennesker som ikke nødvendigvis er så kjent med fagfeltet.

Det hjelper meg å reflektere rundt hva jeg jobber med, og samtidig gjøre produktet bedre.

Hva må avtale om hjemmekontor inneholde?

Avtalen skal være skriftlig. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (fra 1 juli 2022) lister opp noen minstekrav til innhold. Det er derfor viktig at avtalen fastsetter:

 • Omfang og arbeidstid
 • Arbeidstakers tilgjengelighet
 • Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 • Oppsigelsesadgang
 • Bestemmelser om sikring av utstyr og informasjon
 • Avtalens varighet, og eventuelle bestemmelser for prøvetid (ved midlertidig avtale)

Lexolve sin avtale om hjemmekontor regulerer alle punktene over.

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

I et digitalt avtalesystem som Lexolve kan vi også gjøre noe mer: Vi bruker AI til å identifisere og varsle om du har bestemmelser som ikke står seg når de nye lovendringene trer i kraft.

Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?

Arbeidsmiljølovens regler gjelder også for arbeid hjemme, men noen unntak som følger av forskrift om hjemmekontor.

Forskriften sier ikke noe konkret om hva du som arbeidsgiver skal dekke ved hjemmekontor. Utgangspunktet er at du som arbeidsgiver må dekke det som er nødvendig for at den ansatte skal kunne utføre sine arbeidsplikter. Dette varierer fra virksomhet til virksomhet og fra person til person.

De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Bilde av en person som jobber på pc fra kjøkkenet sittDe samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Hvilke krav gjelder for hjemmekontor?

Arbeidsgiver må så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. For eksempel bør ikke arbeidssted, utstyr og innemiljø medføre uheldige fysiske belastninger og det psykososiale arbeidsmiljøet skal være ivaretatt. Med andre ord er det like nødvendig med systematisk oppfølging av arbeidsmiljø på hjemmekontoret som ellers. Arbeidstaker skal også medvirke til gjennomføringen av eventuelle tiltak.

Det finnes ingen forskrifter som nøyaktig beskriver hva du som arbeidsgiver skal dekke ved hjemmekontor. Utgangspunktet er at du som arbeidsgiver må dekke det som er nødvendig for at den ansatte skal kunne utføre sine arbeidsplikter. Dette varierer fra virksomhet til virksomhet og fra person til person.

Hjemmekontor stiller nye krav til kommunikasjon

Hybride arbeidsformer stiller nye krav til kommunikasjon og møtestruktur. Under hvilke former kan og skal vi gjennomføre et møte? Er det ok å delta i et møte på bussen? Det er viktig at du som sjef sammen med dine kollegaer setter rammer og regler for hvordan dere jobber sammen.

Er det lov å ha hjemmekontor i utlandet?

Ja, det er i utgangspunktet ikke noe som hindrer bruk av hjemmekontor i utlandet, men det er viktig å avklare hvilke konsekvenser det vil kunne få, både arbeidsrettslig og ellers. For den enkelte ansatte vil det blant annet kunne ha skattemessige og trygdemessige konsekvenser og for selskapet vil det også kunne få skattemessige konsekvenser.

Hvis du har ansatte i flere tidssoner, er det viktig at du husker på dette når du planlegger møter, slik at det funker bra for alle.

Kan den ansette kreve hjemmekontor?

Nei. Arbeidssted er et punkt som skal være regulert i arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved oppstart av arbeidsforholdet. Dersom arbeidsavtalen ikke åpner for bruk av hjemmekontor kan de ansatte som utgangspunkt ikke kreve hjemmekontor.

Gjelder kravene om arbeidstid for hjemmekontor?

Fra 1. juli gjelder Arbeidsmiljlølovens regler om arbeidstid også for arbeid fra hjemmekontoret. Det er mange som mener at disse reglene ikke er fleksible nok og ikke tilpasset dagens arbeidsordninger og da særlig hjemmekontoret.

Noen ganger mister jeg tidsfølelsen, når jeg jobber hjemmefra

- Noen ganger mister jeg tidsfølelsen, når jeg jobber hjemmefra. Du kanskje jobber fokusert med noe, og plutselig er det mørkt ute, sier Thanh Ho, kundesuksessansvarlig i Lexolve.

Thanh sier at hjemmekontoret tvinger henne å ta mikropauser når hun lufter hunden. Mikropauser hjelper henne å holde fokuset lenger. Hvordan kan vi finne tilsvarende pauser på arbeidskontoret?

Det er altså grunn til at vi trenger regler om arbeidstid, og særlig reglene om hvile mellom arbeidsøkter.

Når skillet mellom hjem og arbeid viskes ut kan vernet som følger av arbeidstidsbestemmelsene bli enda viktigere. Samtidig kan tilværelsen på hjemmekontoret gi oss inspirasjon til arbeidskontoret også.

Hybrid arbeid handler om at vi passer på hverandre, at vi trener oss på grensesetting, og rommer at vi har forskjellige behov. Det må vi huske på.

Hvordan kan Lexolve hjelpe deg bygge selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med våre moduler for HR & Arbeidsliv, Styre & Aksjonær og Kjøp & Salg er du dekket for det meste juridiske når det kommer til personalhåndtering, styrearbeid og kommersielle kontrakter. . Du får:

 • Oppdaterte avtalemaler
 • Effektiv avtaleinngåelse
 • Digital signering
 • AI-drevet avtalearkiv med smarte innsikter
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.

Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet