Selvstendig næringsdrivende: Ekte frihet med styr på jussen

Selvstendig næringsdrivende: Oppnå frihet med kontroll på jussen

Selvstendig næringsdrivende = Frihet! Helt til du skjønner hvor mye formalia og regler du må forholde deg til. Men det skal vi jusseksperter hjelpe deg med!

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 14. mai 2024

Firefly en gruppe mennesker som jobber sammen i et arbeidsmiljø 70333.jpg
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er selvstendig næringsdrivende?
  • Gjelder det nye regler for selvstendige næringsdrivende?
  • Bør du ha ENK som selvstendig næringsdrivende?
  • Passer AS som selskapsform for selvstendige næringsdrivende?
  • Hvilket avtaleverk gjelder for selvstendig næringsdrivende?
  • Hvilke plikter gjelder for å jobbe som frilanser eller selvstendig næringsdrivende?
  • Hvilke krav har selvstendige næringsdrivende rundt skatt?

Kort forklart

Denne artikkelen utforsker virkeligheten av å være selvstendig næringsdrivende, diskuterer nye regler for innleie, og veileder valget mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

  • Som selvstendig næringsdrivende har du ulike plikter og ansvar avhengig av hvilken selskapsform du velger - i hovedsak ENK eller AS. Driver du gjennom AS har du flere plikter - men også mindre risiko.
  • Lær om fordeler som begrenset ansvar og skatteeffektiv reinvestering. Artikkelen tilbyr også tips for å strukturere og administrere din virksomhet effektivt, samtidig som du navigerer i regulatoriske krav og skattesystemet.

Hva er selvstendig næringsdrivende?

Selvstendig næringsdrivende er et begrep som ofte menes et selskap med en eier, hvor eieren er eneste ansatt eller utfører tjenester på vegne av selskapet. Det er ikke en egen selskapsform eller type virksomhet, men en selvstendig næringsdrivende har en egen bedrift.

📖 Les mer om: Starte bedrift: Lexolves guide til å starte eget selskap

Synonymer til selvstendig næringsdrivende er ofte frilansere og selvstendige konsulenter. Felles for selvstendige næringsdrivende er gjerne at de ikke ønsker å bli ansatt, og heller leier ut sin egen arbeidskraft i form av oppdrag eller utleie av arbeidskraft.

📖 Les mer om: Starte konsulentselskap: Driv proft fra dag 1

Gjelder det nye regler for selvstendige næringsdrivende?

Etter nye regler for innleie i 2024 er det nå stor usikkerhet rundt når du kan benyttet deg av arbeidskraft fra selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende som reelt sett ble leid inn som arbeidskraft, har mange nå mistet oppdragene sine eller fått tilbud om å bli arbeidstakere i stedet.

Det er stort politisk press for å få til en løsning hvor selvstendige næringsdrivende igjen kan leies inn som arbeidskraft der det er behov for spesialkompetanse, særlig for selvstendige IT konsulenter.

📖 Les mer om: Innleie: Er det snart ulovlig å leie inn arbeidskraft?

Bør du ha ENK som selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig bestemmer du fritt din egen hverdag, men du har også en del plikter du må oppfylle avhengig av hvilken selskapsform du har valgt. Mens enkeltpersonsforetak kan gi deg mindre plikter, gir det også mer usikkerhet og mer ansvar.

Blant annet vil du ikke har til å få dekket første periode av en sykdomsperiode, og heller ikke rett på dagpenger om markedet ditt skulle forsvinne og du blir arbeidsledig. Velger du aksjeselskap har du mer trygghet i et begrenset ansvar, du kan ansette deg selv og utbetale sykdomspenger, og du vil tjene opp arbeidsavklaringstrygd.

📖 Les mer om: ENK: En enkel guide til å starte enkeltpersonforetak

Om du allerede driver et enkeltpersonsforetak og vurderer om du skal endre selskapsform får du hjelp til å ta valget og hvordan du endrer til aksjeselskap i denne artikkelen:

📖 Les mer om: AS eller ENK: Hva er best for virksomheten du skal drive?

Passer AS som selskapsform for selvstendige næringsdrivende?

Mange selvstendige næringsdrivende har enkeltpersonsforetak. Omsetter du for over 50 000 kroner i året vil det ofte være bedre å velge aksjeselskap som selskapsform i selskaper. Og særlig dersom du ønsker eller planlegger å ansette etterhvert.

AI generert bilde av en nettbutikk i blyantskissestilDen viktigste fordelen med aksjeselskap er at det har begrenset ansvar.

Den viktigste fordelen med aksjeselskap er at det har begrenset ansvar: Aksjonærenes personlige økonomiske risiko er begrenset til innskutt aksjekapital.

Du risikerer med andre ord ikke personlig konkurs dersom selskapet går under. Men både som aksjonær eller innehaver av andre roller i selskapet (representant i styret, daglig leder), kan du bli ansvarlig for tap hvis du har opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

En annen fordel med aksjeselskap er at du kan reinvestere aksjegevinster og utbytte du eier gjennom aksjeselskapet uten å skatte av det først. Du bruker med andre ord selskapet ditt også som et holdingsselskap.

📖 Les mer om: Holdingselskap: Et must for gründere som mener alvor

Har du allerede bestemt deg for å starte aksjeselskap? Da får du hjelp fra A til Å fra å stifte selskapet til du har det registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysund i denne artikkelen.

📖 Les mer om: Starte AS: 10 steg fra idé til suksess

Hvilket avtaleverk gjelder for selvstendig næringsdrivende?

Etter nye regler for innleie i 2023 og 2024 har mange selvstendig næringsdrivende mistet oppdragene sine. Reglene presiserte at at det ikke er lov å leie inn arbeidskraft fra selvstendige oppdragstakere. Innleie kan kun gjøres fra et bemanningsbyrå som er godkjent av Arbeidstilsynet, og selvstendige næringsdrivende kan ikke få slik godkjenning.

For tiden kan selvstendige næringsdrivende derfor kun levere tjenester som selvstendige oppdrag.

📖 Les mer om: Oppdragsavtale: Innkjøp av tjenester

📖 Les mer om: Konsulentavtale: Salg av tjenester

Når du jobber som frilanser for et selskap som gir deg oppdrag, er du ansvarlig for tjenestene du leverer i henhold til kontrakten du har inngått.

Et selvstendig oppdrag betyr at du som frilanser har ansvar for resultatet, og gjerne bestemmer hvordan og i hvilken form arbeidet skal utføres. Oppdraget er gjerne tidsbestemt, og det er vanlig å avtale at det kan sies opp før tiden mot å betale for arbeidet som er utført. Du bør selv ta kontroll over hvordan avtalen utformes, slik at du minsker sannsynligheten for at noe uforutsett vil skje, slik som at kunden ikke betaler, holder igjen penger eller gjør at du taper penger på oppdraget.

Hvilke plikter gjelder for å jobbe som frilanser eller selvstendig næringsdrivende?

Driver du som selvstendig gjennom et aksjeselskap har du samme forpliktelser som når du driver et større selskap med ansatte, men forpliktelsene er mye mindre i omfang. Å drive et aksjeselskap betyr en plikt til å administrere det.

For det første må du føre og levere regnskap. Uavhengig av hvilken og hvor mye virksomhet du har må ethvert aksjeselskap føre regnskap og levere årsregnskap til Skatteetaten. Det er derfor viktig å holde selskapets kapital og økonomiske anliggende adskilt fra din egen personlige økonomi.

Omsetter du for mindre enn 7 millioner - trenger du ikke revisor.

Du må etablere et styre - men du kan sitte i det selv. Ethvert aksjeselskap må ha et styre som står for den overordnede styringen av selskapet. Det er tilstrekkelig med ett styremedlem hvis du selger ønsker å oppfylle rollen som både aksjonær og styreleder.

Kvinne som sitter foran pc og jobber som selvstendig næringsdrivendeDu må etablere et styre - men du kan sitte i det selv.

📖 Les mer om: Styret og styrets plikter - en praktisk guide til styrearbeid i 2024

Du må holdes årlig ordinær generalforsamling. Her vedtar du årsregnskapet, styrehonorar og utbytte. Når du driver for deg selv oppleves det ikke alltid like naturlig å ha generalforsamling, men det er fort gjort å fylle ut protokollene (særlig om du bruker et verktøy som Lexolve). Du må også ha vedtak fra generalforsamling for visse beslutninger og andre skal se protokollen - slik som når du melder inn selskapsendringer i Brønnøysundsregistrene.

📖 Les mer om: Generalforsamling: Slik velger du riktig form

Du kan lage styre- og generalforsamlingsprotokoll gratis i Lexolve

Å avholde ordinær generalforsamling inngår i Styre- og GF produktet du kan prøve gratis i Lexolve som del av prøveperioden på Lexolve Basis.

Hvilke krav har selvstendige næringsdrivende rundt skatt?

Så snart selskapet begynner betalt lønn, selge varer eller tjenester, gjør investeringer og får overskudd - får selskapet plikt til å betale skatter og avgifter. Du må følge reglene som følger av skatteloven, merverdiavgiftsloven og regnskapsloven.

Omsetter du for mindre enn 1 million kan du be om årlig avregning av merverdiavgift. Omsetter du for mer så skal merverdiavgiften betales annenhver måned i såkalte terminer. Vær obs på at merverdiavgift ikke settes av i egen konto, og at du selv må holde styr på om du er skyldig merverdiavgift eller får det tilbakbetalt. Det vil et godt regnskapsprogram hjelpe deg med.

Fra 2024 er du pliktig å sende inn årsregnskapet gjennom et godkjent regnskapsprogram, og du vil spare mye tid på å føre dette løpende.

Staten er en utålmodig kreditor, og manglende betaling av merverdiavgift er ofte skylden for tidlig bedriftsdød.

📖 Les mer: Drive AS: Unngå fallgruvene i dine første driftsår

Aksjeselskapet beskattes på selskapsnivå. Utbytte og lønn til aksjonærene beskattes individuelt.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

  • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
  • Signer avtalene digitalt
  • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
  • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet