Holdingselskap: Et must for gründere som mener alvor | Lexolve

Holdingselskap: Et must for gründere som mener alvor

Stift holdingselskap før driftsselskap og reduser både risiko og skatteregningen. Ta riktig beslutning for ditt selskap ved å forstå hva som skiller holdingselskap og aksjeselskap (AS). Vi avliver mytene og gir deg klarhet i begrepene.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 17. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

Lawyer explaining holding
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hvorfor etablere holdingselskap?
  • Kan holdingselskap kun ha formål om å eie andeler?
  • Gjelder det andre regler for holdingselskap enn AS?
  • Må du opprette holdingselskap for å starte en egen bedrift?
  • Er det dyrere å starte holdingselskap i tillegg til driftsselskap?
  • Kan du selge tjenester gjennom et holdingselskap?
  • Vil det gi skattefordel å opprette holdingselskap?
  • Må holdingselskapet registreres i Brønnøysundregisteret?

Kort forklart om holdingselskap

Et holdingselskap er et vanlig aksjeselskap som har som formål å eie aksjer eller annen eiendom. Skal du starte et driftsselskap er det gunstig skattemessig på grunn av fritaksmetoden å starte et holdingselskap først og deretter startet selskapet det skal være drift i fra holding.

Maler for holdingselskap

Stiftelsesdokument

Aksjonæravtale

Styre og generalforsamling

Hente kapital (emisjon)

Hvorfor etablere holdingselskap?

Er det en ting alle bedriftseiere tenker på (og bør tenke på!), så er det lønnsomhet og risiko. Hvordan skape et solid fundament for en lønnsom drift. Dette bør du planlegge for, allerede før du starter et selskap. Starter du et holdingselskap før du starter driftsselskap, kan du nemlig redusere skatteregningen betydelig og redusere risikoen i selskapene ved å isolere risikoen i et enkeltselskap.

📖 Les mer om: Starte bedrift: Lexolves guide til å starte eget firma

Kan holdingselskap kun ha formål om å eie andeler?

Nei. Et holdingselskap er et vanlig aksjeselskap (AS). Når du oppretter et AS må du alltid oppgi hvilket formål selskapet skal ha, og det er her forskjellen mellom holdingselskap og AS ligger.

Et holdingselskap er som regel dannet for å eie andeler i andre aksjeselskaper og forvalte avkastningen, og dersom dette er selskapets eneste formål kalles det et “holdingselskap”.

Det (eller de) andre selskapet er normalt driftsselskap hvor den økonomiske virksomheten skjer. Kort sagt, når du eier et holdingselskap, eier du et AS som eier aksjer i andre AS. Du vil dermed ikke bli personlig eier av aksjene du kjøper eller investerer i, men holdingselskapet ditt vil eie disse. Flere aksjonærer kan sammen opprette holdingselskap.

📖 Les mer om: Aksjonæravtalen: Sikkerhetsnett eller tvangstrøye?

Gjelder det andre regler for holdingselskap enn AS?

Nei. Et holdingselskap er et aksjeselskap i vanlig forstand. De vanlige pliktene til å innlevere årsregnskap, avholde minst ett styremøte og ordinær generalforsamling gjelder også for et holdingselskap.

Kvinne foran laptopDu må også ha vedtekter og føre aksjeeierbok for et holdingselskap.

📖 Les mer om: Stifte AS: Fra idé til suksess på 10 steg

Må du opprette holdingselskap for å starte en egen bedrift?

Nei. Hvorvidt du bør opprette holdingselskap kommer an på hvilken drift selskapet skal ha. Dersom du starter egen bedrift med det formålet om å investere i et eller flere andre selskaper, så vil det kunne lønne seg for deg å ha et holdingselskap.

Fordelene med et holdingselskap er at det bidrar til å spre risikoen ved at man drifter forskjellige virksomheter i forskjellige selskaper. Gevinsten fra eventuelt fremtidig salg av virksomheter, samt utbytte, vil være tilnærmet skattefri hos holdingselskapet.

Dersom du starter et AS for å drive en type virksomhet gjennom dette selskapet, og ikke ser for deg at du skal ha flere virksomheter eller investere i andre selskaper, vil et rent AS som regel være nok og du vil eie alle aksjene privat.
📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår

Er det dyrere å starte holdingselskap i tillegg til driftsselskap?

Ja og nei. Et selskaps aksjekapital skal være på minimum kr. 30 000. Når du først oppretter holdingselskap som igjen skal opprette et driftsselskap, så kan du bruke aksjekapitalen i holdingselskapet til å betale aksjekapitalen i driftsselskapet.

Det du må tenke på i tillegg er stiftelsesgebyret til Brønnøysundsregisterene som må betales for hvert nyopprettede selskap . Du kan bruke aksjekapitalen til å betale dette gebyret, men siden du skal betale dette for begge selskapene kan det være lurt å betale inn en “overkurs” på minst registreringsgebyret til holdingselskapet.

Senere vil det påløpe kostnader til levering av årsregnskap.

Du får gratis mal og digital signering av stiftelsesdokument i Lexolve

Å lage stiftelsesdokument og få det digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode:

- Vi guider vi deg gjennom valgene du må ta underveis og gir deg tips og råd.

- Vi lagrer også dokumentet for deg i ditt eget digitale arkiv. Stiftelsesdokumentet skal nemlig oppbevares i hele selskapets levetid!

Kan du selge tjenester gjennom et holdingselskap?

Ja. Det er ikke noe i veien for å ha flere formål for et selskap. Dvs. at primærformålet vil være å eie aksjer, men du kan også f.eks. selge konsulenttjenester fra samme selskap.

Da har du ikke et rent holdingselskap lenger, slik at inntekt fra driften (salg av konsulenttjenester etc.) skal beskattes på vanlig måte, mens gevinst fra evt. salg eller utbytte fra virksomheter eid av selskapet fortsatt vil være tilnærmet skattefri etter den såkalte “fritaksmetoden”.

📖 Les mer om: Starte konsulentselskap: Proff fra første dag

Vil det gi skattefordel å opprette holdingselskap?

Ja. Gevinst fra eventuelle fremtidig salg av virksomheten holdingselskapet eier, samt utbytte, vil være tilnærmet skattefritt for holdingselskapet dersom dette reinvesteres.

Velger holdingselskapet derimot å utbetale overskuddet til sine personlige aksjeeiere, vil dette beskattes på vanlig måte. Se nærmere om skatt og aktuelle skattesatser på Skatteetaten.

Må holdingselskapet registreres i Brønnøysundregisteret?

Ja. Et holdingselskap er et aksjeselskap og skal registreres på samme måte som et aksjeselskap vanligvis gjør.

Du stifter selskapet ved å fylle ut et stiftelsesdokument, som må registreres i Brønnøysundregistrene senest tre måneder etter foretaket er stiftet.

Selskapet er stiftet når alle stifterne har signert stiftelsesdokumentet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

📖 Les mer om: Mestre stiftelsen: Gratis mal for stiftelsesdokument

Lexolve hjelper deg som bygger selskap

Forsiden av produktet

Utforsk hvorfor 3000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling. Lag, inngå og signer avtaler uten kostnad i en gratis prøveperiode.

NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet