Starte konsulentselskap: Slik blir du profesjonell fra start

Starte konsulentselskap: Slik blir du profesjonell fra start

Som konsulent er du avhengig av dine kunder og andre samarbeidspartnere. Derfor er det viktig at du allerede i oppstarten bygger selskapet på en måte som sikrer profesjonalitet, effektivitet og tillit.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 01. mai 2024

nærbilde av en kvinne som ønsker å starte selskap
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Konsulenttjenester: hvordan bygge og drive konsulentselskap?
 • Hvordan bør du kommunisere før inngåelse av konsulentoppdrag?
 • Konsulentavtale: må en konsulentavtale være skriftlig?
 • Konsulenttjenester: hvordan regulere løpende oppdrag?
 • Konsulenttjenester: juridiske krav ved drift av konsulentselskap
 • Hva er en konsulent?
 • Hva gjør en konsulent?
 • Hva trengs for å bli en konsulent?

Kort forklart

Skal du bygge og drive et konsulentselskap profesjonelt er det et par ting du bør tenke på.

 • Få oversikt over juridiske krav til virksomheten
 • Sørg for skriftlighet og solide avtaler, og ikke del bedriftshemmeligheter uten NDA
 • Invester i relasjoner og god kommunikasjon

I en verden hvor bedrifter stadig søker effektivitet og ekspertise, spiller konsulentselskaper en avgjørende rolle. Har du et ønske om å starte og drive konsulentvirksomhet er det viktig å forstå hva det innebærer og hvordan du går frem.

Stikkord som profesjonalitet, effektivitet og tillit er viktig. Og det starter allerede i oppstarten av virksomheten.

📖 Les mer om: Starte bedrift: Lexolves guide til å starte eget selskap

Konsulenttjenester: hvordan bygge og drive konsulentselskap?

Som konsulent er du avhengig av dine kunder og andre samarbeidspartnere. Derfor er det viktig at du allerede i oppstarten bygger selskapet på en måte som sikrer profesjonalitet, effektivitet og tillit.

Med noen enkle grep kan du sørge for at du fremstår profesjonell i kunderelasjonen og mot andre samarbeidspartnere. Det eneste det krever er litt forberedelse og at du har noen verktøy på plass.

For det første bør du få oversikt over hvilke juridiske krav som gjelder for virksomheten din. Har du det juridiske på stell, fremstår du umiddelbart mer profesjonell.

Vi anbefaler at du alltid gir tilbud og inngår avtaler skriftlig. Tydelig og klar kommunikasjon sammen med skriftlighet skaper forutberegnelighet og reduserer risikoen for etterfølgende uenigheter.

Plei dine relasjoner og fokuser på klientbehandling. Å opprettholde gode samarbeid og en god kommunikasjon er en nøkkel som kan redde et klientforhold også når oppdraget ikke går som forventet.

📖 Les mer om: Selvstendig næringsdrivende: Oppnå frihet med kontroll på jussen

Hvordan bør du kommunisere før inngåelse av konsulentoppdrag?

Før du inngår konsulentoppdrag med potensielle kunder og samarbeidspartnere bør du forberede deg. Invester litt tid før møtet hvor du gjør litt research på den du skal snakke med. Hvilken stilling har vedkommende? Hvilken bakgrunn har vedkommende? Har dere noe til felles, eller kan du finne noen tema som begge kan være interessert i?

tre menn sitter på et bord med to pc-skjermer i et kontorlandskapÅ investere litt tid i å skape en god relasjon vil øke sannsynligheten for et godt samarbeid.

Aldri del konfidensiell informasjon uten å inngå en NDA. Selv om det noen ganger kan virke litt upassende å be en potensiell samarbeidspartner om å signere en NDA, kommer du til å takke deg selv senere for at du gjorde nettopp det.

📖 Les mer om: Fortrolighetsavtale (NDA): Når du skal dele hemmelig informasjon

Å beskytte virksomheten er første prioritet. Og en bedrift som tar virksomheten på alvor fremstår som profesjonell og tillitsfull. Dersom en kunde ikke vil signere en NDA er det et varseltegn du bør ta på alvor.

Du får gratis mal for NDA med digital signering i Lexolve

Å lage NDA og få det digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

Konsulentavtale: må en konsulentavtale være skriftlig?

Når du har fått din første kunde er neste steg å lage en avtale som regulerer tjenesten du skal yte. Selger du en tjeneste eller et oppdrag er det viktig å ha gode reguleringer som sier hva du skal levere og hva du er ansvarlig for. For å sikre at begge partene er enige om hva som er avtalt bør en konsulentavtale alltid være skriftlig.

📖 Les mer om: Konsulentavtale: salg av tjenester

Lag konsulentavtale med Lexolve

Vår veiviser hjelper deg med bestemmelsene du trenger for å lage en god konsulentavtale som beskytter deg som konsulent. Du får hjelp til å sette opp oppdragets omfang, betalingsbetingelser og hvem som eier sluttresultatet.

Konsulenttjenester: hvordan regulere løpende oppdrag?

Har du inngått en avtale med et selskap om at du skal levere løpende oppdrag over en lengre periode, kan det være fornuftig å inngå en rammeavtale. Da avtaler dere først hvilke vilkår som skal gjelde ved levering av oppdragene. Dette reguleres i selve rammeavtalen. Deretter inngås det avrop under rammeavtalen hver gang det skal gjøres arbeid. På den måten sikrer begge partene en viss forutberegnelighet og samtidig fleksibilitet.

Lag rammeavtale med Lexolve

Med Lexolve sin rammeavtale sørger du for beskyttelse av selskapet og skaper samtidig fleksibiliteten som ofte trengs i et kundeforhold. Avtalen signeres enkelt gjennom plattformen.

Du kan inngå hvert nye avrop basert på informasjon lagt inn i de tidligere avropene, slik at du effektivt kan håndtere nye avrop.

Konsulenttjenester: juridiske krav ved drift av konsulentselskap

Driver du konsulentselskap er det en rekke lover og regler som gjelder. De fleste konsulentselskap drives gjennom aksjeselskap og da er du pålagt å følge aksjeloven. Det betyr at selskapet må ha et styre, og at det må avholdes minst ett styremøte årlig.

4 stykker sitter foram pc-skjermer i et kontorlandsskapSørg for skriftlig protokoll fra styremøtet.

📖 Les mer om: Stifte AS: Fra idé til suksess på 10 steg

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Det skal avholdes minst en generalforsamling hvert år hvor selskapets regnskap vedtas, det foretas valg av styre, eventuelt valg av revisor og honorar til revisor og styret. Sørg for at generalforsamlingen avholdes i overensstemmelse med lovens krav og at det utarbeides en skriftlig protokoll fra generalforsamling.

📖 Les mer om: Hvordan forberede og gjennomføre ordinær generalforsamling

Alle selskaper er forpliktet til å overholde GDPR-regelverket og lov om personvern. Sørg for at du har oversikt over hvilke personopplysninger der samler inn, hvordan dere behandler personopplysningene og at dere har reguleringer om personvern i kundeavtaler.

Som med enhver annen virksomhet, er konsulentvirksomhet pliktig til å føre regnskap og rapportere til myndighetene. Dette medfører også plikt til å betale skatt på inntekter i virksomheten. Hvis omsetningen til virksomheten overstiger 50 000 NOK over en periode på tolv måneder, må selskapet registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår

Hva er en konsulent?

En konsulent er en ekspert innen et spesifikt felt som tilbyr råd og implementeringsstøtte til bedrifter og organisasjoner. Ved å bringe inn et utenfra-perspektiv, kombinert med dyp fagkunnskap, hjelper konsulenter klienter med å løse problemer, maksimere vekst og forbedre forretningspraksiser.

Hva gjør en konsulent?

3 kvinner sitter foram pc-skjermer i et kontorlandsskapKjerneoppgavene til en konsulent er analyse av problemet, utvikle en løsning, implementere og gi opplæring og støtte.

Problemanalyse: Konsulenter starter ofte med å analysere eksisterende utfordringer som klienten står overfor. Dette kan inkludere gjennomgang av forretningsprosesser, finansielle dokumenter, eller andre relevante data.

Løsningsutvikling: Basert på analysen, utvikler konsulenten skreddersydde løsninger for å møte klientens behov. Dette kan variere fra strategiske endringer, teknologisk integrering, til endringer i markedsføringsstrategier.

Implementeringsstøtte: Konsulenter gir ikke bare råd, men kan også hjelpe til med implementering av deres anbefalinger for å sikre at endringene blir effektive.

Opplæring og støtte: Konsulenter kan også tilby trening og støtte til klientens team for å sikre at de nye prosessene og metodene blir vedtatt og forstått.

Hva trengs for å bli en konsulent?

For det første må du ha en faglig ekspertise i bunn. Det vil si en dyptgående kunnskap innen et spesifikt fagfelt, enten det er IT, finans, HR, eller noe annet.

Skal du bli en god konsulent bør du ha gode kommunikasjonsevner: Evnen til å kommunisere klart og effektivt med ulike interessenter er kritisk. I tillegg til å ha gode kommunikasjonsegenskaper er det en fordel å ha noen mellommenneskelige ferdigheter. Er du god på å bygge relasjoner og tilpasse deg ulike bedriftskulturer og teamdynamikker vil du enklere kunne lykkes som konsulent.

En sentral del av arbeidet til en konsulent er problemløsning. Da er sterke analytiske ferdigheter og evnen til å tenke kreativt for å løse komplekse problemer essensielt.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Bilde av dashboardet for HR og arbeidsliv

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!

6 essensielle råd til deg som bygger selskap

Den hemmelige sausen for å unngå dyre juridiske feil

Èn juridisk feil kan koste titalls millioner. Her er ditt hemmelige våpen for å unngå det samme. Du lærer:

 • Vanene som gjør selskapet juridisk skuddsikkert
 • Stålkontroll lenge før due dilligence og "røde flagg"
 • Nøkkelen til profesjonelle og varige kundeforhold
 • Fire forhandlingsstrategier som aldri går av moten
 • Årlige rutiner som minsker tvisterisiko
 • Hjelp til å velge riktig distribusjonsform til din produkt/tjeneste
cover ebok hemmelig saus for å unngå rettssaker
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet