AS eller ENK: Hva bør du velge? | Lexolve

AS eller ENK: Hva bør du velge?

Valg av selskapsform er en viktig avgjørelse for deg som skal drive økonomisk virksomhet. Her får du vite de viktigste forskjellene på enkeltpersonforetak og aksjeselskap når du skal velge selskapsfor.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 18. april 2024

Enkeltmannsforetak vs aksjeselskap

Innhold

 • Hva er et enkeltpersonforetak (ENK)?
 • Hva er et aksjeselskap (AS)?
 • Bør jeg velge ENK eller AS?
 • Hvordan endrer du selskapsform fra ENK til AS?
 • Hvilke forberedelser kreves for å endre fra ENK til AS?
 • Hvordan overføres virksomhetens eiendeler fra ENK til AS?
 • Hvilke operasjonelle endringer innebærer overgang fra ENK til AS?
 • Hvilke fordeler har overgangen fra ENK til AS?

Valg av selskapsform er en viktig avgjørelse for deg som skal drive økonomisk virksomhet. Hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig for din virksomhet beror blant annet på:

 • hvor mye risiko du vil ta
 • hvordan du organiser virksomheten
 • det økonomiske omfanget av virksomheten
 • hvor mange eiere det skal være
 • om du ønsker å ha ansatte

- Les mer om: Selskapsetablering: Lexolves Guide til å starte egen bedrift

Hva er et enkeltpersonforetak (ENK)?

I et enkeltpersonforetak eier, styrer og driver du virksomheten alene. Dette er en vanlig måte for selvstendig næringsdrivende å organisere sin næringsvirksomhet på med lave etableringskostnader. Enkeltpersonforetaket og du som eier regnes som samme juridiske enhet. Dette innebærer at du har stor frihet til å administrere driften som du selv ønsker, og du har full rådighet over foretakets midler. Du bærer derfor all økonomisk risiko og er personlig ansvarlig for foretakets gjeld og andre økonomiske forpliktelser. Det betyr at foretakets kreditorer kan søke dekning for sine krav i både dine og foretakets eiendeler.

- Les mer om: ENK: En enkel guide til å starte Enkeltpersonsforetak

Hva er et aksjeselskap (AS)?

Aksjeselskapet er en egen juridisk enhet, der aksjeeierne eier hver sin andel (i form av aksjer) i selskapet. I et aksjeselskap har du ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser utover den aksjekapital du har skutt inn, minimum 30 000 kroner totalt.

Som følge av denne ansvarsbegrensningen er organiseringen og driften av et aksjeselskap underlagt en rekke formaliteter etter aksjeloven. Strukturen til aksjeselskap legger til rette for at selskapet kan innhente kapital eller la andre få innflytelse på beslutninger ved å tilby utenforstående å kjøpe aksjer.

Prosessen med å etablere et aksjeselskap involverer flere trinn, inkludert utarbeidelse av nødvendige dokumenter og registrering hos relevante myndigheter.

Hvordan hjelper Lexolve deg som bygger selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter. I vårt Basis abonnement til 295,- per måned får du tilgang til:

 • Våre populære avtalemaler for blant annet Stifte AS, aksjonæravtale, arbeidsavtale, NDA, Styre og GF, konsulentavtale med mer.
 • Signere alle avtaler digitalt
 • Få oversikt over avtaler med AI basert arkiv
 • Får raskt svar når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.

Bør jeg velge ENK eller AS?

Valget har betydning for hvilket ansvar du har for selskapets økonomiske forpliktelser og hvilken grad av frihet du har til å organisere og drive selskapet som du selv ønsker.  Dessuten er det en rekke andre faktorer som vil kunne spille inn på valg av selskapsform, som formålet med virksomheten og planer du har for virksomheten i fremtiden.

Er du for eksempel fulltidsansatt og starter opp midlertidig eller sporadisk virksomhet ved siden av din ordinære jobb, kan et enkeltpersonforetak være mest hensiktsmessig for deg. Planlegger du derimot mer omfattende og risikopreget virksomhet, stabil inntekt og kanskje også vurderer å hente inn penger fra eksterne investorer/få inn flere eiere i fremtiden, vil et aksjeselskap være mest hensiktsmessig.

Det er også forskjeller i prosedyrer og kostnader knyttet til etablering, graden av organisatoriske reguleringer, skattemessige forhold, regnskapsmessige forhold og trygderettigheter. Under følger en forenklet sammenstilling for å gjøre det enklere å velge en selskapsform som passer for deg.

Enk vs AS Tabell

Valg av selskapsform er en viktig avgjørelse for deg som skal drive økonomisk virksomhet. Hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig for din virksomhet beror blant annet på:

 • hvor mye risiko du vil ta
 • hvordan du organiserer virksomheten
 • det økonomiske omfanget av virksomheten
 • hvor mange eiere det skal være
 • om du ønsker å ha ansatte

Hvordan endrer du selskapsform fra ENK til AS?

For mange gründere starter reisen med en enkel struktur som enkeltpersonforetak (ENK), takket være den enkle oppstartsprosessen og minimalt med juridiske krav. Men som virksomheten vokser og ambisjonene utvides, kan behovet for å endre selskapsform fra ENK til aksjeselskap (AS) melde seg. Denne overgangen markerer et viktig skritt i virksomhetens utvikling, men hva innebærer egentlig denne endringen?

Hvilke forberedelser kreves for å endre fra ENK til AS?

 • Vurder din finansielle situasjon: Sikre at virksomheten har tilstrekkelig med midler til å dekke den påkrevde aksjekapitalen på 30 000 NOK for et aksjeselskap.
 • Valg av prosess: Det er to måter å endre selskapsform fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Den ene er å “omdanne” selskapet. Det betyr at du kan endre selskapsform uten at det utløser skatt. En slik transaksjon bør gjennomføres i samsvar med juridisk rådgivning slik at du er sikker på at de skattemessige kravene oppfylles. Det andre alternativet er å opprette et nytt aksjeselskap og overføre virksomheten fra enkeltpersonforetaket til aksjeselskapet som et salg. Prosessen under gjelder for overføring ved salg.
 • Juridisk og skattemessig rådgivning: Det er anbefalt å konsultere med juridiske og skattemessige rådgivere for å forstå de fulle implikasjonene av selskapsendringen.

Hvordan overføres virksomhetens eiendeler fra ENK til AS?

En sentral del av overgangen er å overføre eiendeler og virksomhet fra enkeltpersonforetaket til det nyopprettede aksjeselskapet. Dette kan omfatte immaterielle eiendeler, kundefordringer, utstyr, og mer.

 • Verdivurdering: Eiendelene må verdivurderes for å sikre en riktig verdsettelse ved overføring til aksjeselskapet.
 • Salgs- eller overføringsavtale: Skal overføringen skje ved salg må du ha en formell avtale som dokumenterer overføringen av eiendeler fra enkeltpersonforetaket til aksjeselskapet.

Hvilke operasjonelle endringer innebærer overgang fra ENK til AS?

Overgangen fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap bringer med seg betydelige endringer i hvordan virksomheten opererer på en daglig basis.

 • Administrative forpliktelser: Som eier av aksjeselskap står du overfor strengere krav til regnskapsføring, rapportering og styrearbeid.
 • Skattemessige konsekvenser: Beskatningen endres fra personbeskatning til selskapsbeskatning, noe som kan påvirke både skattesatsen og måten overskudd reinvesteres i virksomheten.

Hvilke fordeler har overgangen fra ENK til AS?

 • Begrenset personlig ansvar: Som aksjonær i et aksjeselskap er ditt personlige ansvar begrenset til aksjekapitalen du har investert.
 • Større troverdighet og finansielle muligheter: Et aksjeselskap kan øke virksomhetens troverdighet og tilrettelegge for lettere tilgang til kapital og investeringer.

Å endre selskapsform fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap er en viktig beslutning som kan ha langvarige implikasjoner for din virksomhet.

Det krever grundig forberedelse, nøye vurdering av de juridiske og økonomiske konsekvensene, samt tilpasninger i den daglige driften.

Med riktig planlegging og rådgivning kan imidlertid denne overgangen markere starten på et nytt og spennende kapittel for din virksomhet, åpne for vekstmuligheter som ellers ville vært utilgjengelige

Prøv Lexolve gratis i 30 dager

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter. I vårt Basis abonnement til 295,- per måned får du tilgang til:

 • Våre populære avtalemaler for blant annet Stifte AS, aksjonæravtale, arbeidsavtale, NDA, Styre og GF, konsulentavtale med mer.
 • Signere alle avtaler digitalt
 • Få oversikt over avtaler med AI basert arkiv
 • Får raskt svar når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.