Lexolve forklarer: Hvordan starte enkeltpersonforetak (ENK)

ENK: En enkel guide til å starte Enkeltpersonsforetak

Din digitale juridiske avdeling forklarer deg hvordan du starter et enkeltpersonforetak, hvordan du registrerer det og forskjellen på et ENK og et AS.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 14. mai 2024

Lawyer explaining holding
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er et enkeltpersonforetak?
 • Hvordan oppretter du et enkeltpersonsforetak (tidl. enkeltmannsforetak)?
 • Hva kreves av deg som driver enkeltpersonforetak?
 • Hvilket administrativt arbeid og rapportering kreves i et ENK?
 • Hvilke krav er det til økonomisk styring og skatt i et enkeltpersonforetak?
 • Hva er risiko og ansvarsbegrensning i et ENK?
 • Gir ENK mindre fleksibilitet i eierskap og investeringsmuligheter?
 • Hvordan skiller et enkeltpersonforetak seg fra et aksjeselskap?
 • Hva er forskjellen på et enkelpersonforetak og et enkeltmannsforetak?

Kort forklart

Denne artikkelen utforsker hvordan man driver et enkeltpersonforetak (ENK). Den dekker viktige aspekter som etablering, administrativt arbeid, og de økonomiske konsekvensene av personlig ansvar for foretakets gjeld.

 • Lær om prosessene for å starte et ENK, fra planlegging til registrering, og innsiktene nødvendige for å håndtere økonomisk styring og skatteplikter.
 • Artikkelen belyser også utfordringene med å tiltrekke investeringer og begrensninger i fleksibilitet sammenlignet med aksjeselskaper.

Hva er et enkeltpersonforetak?

I et enkeltpersonforetak (også tidligere kalt enkeltmannsforetak) eier, styrer og driver du virksomheten alene. Dette er en vanlig måte for selvstendig næringsdrivende å organisere sin næringsvirksomhet på med lave etableringskostnader.

Enkeltpersonforetaket (ofte forkortet som ENK) og du som eier regnes som samme juridiske enhet. Dette innebærer at du har stor frihet til å administrere driften som du selv ønsker, og du har full rådighet over foretakets midler. Du bærer derfor all økonomisk risiko og er personlig ansvarlig for foretakets gjeld og andre økonomiske forpliktelser. Det betyr at foretakets kreditorer kan søke dekning for sine krav i både dine og foretakets eiendeler.

Dette er til forskjell fra aksjeselskapet, hvor du ikke vil ha personlig ansvar.

📖 Les mer om: Selskapsetablering: Lexolves guide til å starte egen bedrift

Hvordan oppretter du et enkeltpersonsforetak (tidl. enkeltmannsforetak)?

For å starte et enkeltpersonsforetak (tidligere kalt enkeltmannsforetak) må du:

 • Ha en plan om å drive næringsvirksomhet
 • Ha en norsk adresse som foretaket skal drives fra, det vil si en norsk fysisk adresse med gate eller vei, postnummer og sted. Ikke postboksadresse.
 • Ha fylt 18 år.

Har du norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du registrere enkeltpersonsforetaket ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding når du skal opprette et ENK. Har du regnskapsfører eller revisor skal denne også signere meldingen elektronisk i forbindelse med start av et ENK.

Når skjema er fylt ut skal meldingen om opprettelse av ENK sendes til signering, som du selv gjør gjennom innboksen i Altinn.

Hva kreves av deg som driver enkeltpersonforetak?

Et enkeltpersonforetak er en enkel måte å komme i gang med virksomhet på, det er enkelt å opprette et ENK. Men før du starter enkeltpersonforetak bør få forstå konsekvensene av å opprette enkeltpersonforetak og hva som kreves av den løpende driften.

Hvilket administrativt arbeid og rapportering kreves i et ENK?

De fleste enkeltpersonforetak må levere regnskap, men utover det er det få krav til rapportering og administrasjon. Som eier av et enkeltpersonforetak står du for all beslutningstaking direkte, noe som gir raske beslutningsprosesser.

Hvilke krav er det til økonomisk styring og skatt i et enkeltpersonforetak?

Som innehaver av et enkeltpersonforetak, er din virksomhetsinntekt og din personlige inntekt regnet som det samme. Dette kan forenkle skatterapporteringen, men du kan også stå overfor høye skattesatser ved høy inntekt.

Hva er risiko og ansvarsbegrensning i et ENK?

I et enkeltpersonforetak er det ingen skille mellom dine personlige og virksomhetens finanser, noe som betyr at du personlig er ansvarlig for all gjeld og forpliktelser. Dette kan utgjøre en større personlig risiko.

Gir ENK mindre fleksibilitet i eierskap og investeringsmuligheter?

Ja. Å tiltrekke seg investeringer eller endre eierskapsstruktur kan være utfordrende med et enkeltpersonforetak, da det ikke er mulig å selge aksjer eller andeler på samme måte som i et aksjeselskap. Skal du bli gründer og bygge selskap, så er det aksjeselskap du skal ha.

Et ENK tilbyr enkelhet og direkte kontroll, men det er begrenset med videre muligheter etter at du har startet enkeltpersonforetak.

📖 Les mer om: Starte AS: Fra idé til suksess på 10 steg

Prøv Lexolve gratis i 30 dager

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter. I vårt Basis abonnement til 295,- per måned får du tilgang til:

 • Våre populære avtalemaler for blant annet Stifte AS, aksjonæravtale, arbeidsavtale, NDA, Styre og GF, konsulentavtale med mer.
 • Signere alle avtaler digitalt
 • Få oversikt over avtaler med AI basert arkiv
 • Får raskt svar når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.

Hvordan skiller et enkeltpersonforetak seg fra et aksjeselskap?

Hvilken selskapsform du velger har mye å si for om det er du personlig, eller selskapet som står ansvarlig, dersom ting ikke skulle gå etter planen. Derfor koster det kun et registreringsgebyr å opprette et ENK, mens et AS krever 30.000 kroner i kapitalinnskudd i tillegg.

📖 Les mer om: AS eller ENK: Hva er best for virksomheten du skal drive?

Hva er forskjellen på et enkelpersonforetak og et enkeltmannsforetak?

Ingenting. Enkeltmannsforetak ble avskaffet som begrep allerede i 2004, i forbindelse med ny lov om foretaksnavn, som innførte kjønnsnøytrale begreper. Den riktige betegnelsen er enkeltpersonforetak, eller forkortelsen ENK.

NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet