Ansettelse i 2024: En komplett guide når du trenger arbeidskraft

Ansettelse i 2024: En full guide når du trenger arbeidskraft

Skal du vokse selskapet ditt er gode ansettelser nøkkelen til å nå dit du vil. I denne guiden gjennomgår vi hvordan du ansetter, hva det innebærer og de vanlige typene ansettelser i Norge i 2024.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 18. juli 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

gruppe mennesker som sitter i en sofagruppe og spiser lunsj, i et kontorlandskap, med utsikt
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er ansettelse?
  • Hva er vanlige typer ansettelser i Norge?
  • Hva betyr hovedregelen om fast ansettelse?
  • Hvordan ansetter du noen?
  • Hva bør du tenke på når du skal ansette i dårlige tider?
  • Hva må du vite om arbeidsavtalen når du ansetter?
  • Hvorfor er en god onboarding viktig når du ansetter?
  • Hvilke regler gjelder for prøvetid på ansettelsen?
  • Når kan du ansette noen i særlig uavhengig stilling?
  • Hva gjelder for ansettelse av daglig leder?

Kort forklart om ansettelse

Ansettelsesprosessen involverer flere trinn fra jobbanalyse til onboarding. I Norge, hvor fast ansettelse er normen, krever loven klare begrunnelser for midlertidig eller deltidsarbeid. Ansettelsesprosedyren inkluderer å definere jobben, rekruttere gjennom annonser, intervjuer, og til slutt tilby jobb og signere en arbeidsavtale som overholder arbeidslovgivningen.

Korrekt onboarding og klare arbeidsavtaler er essensielt, spesielt med nye lovendringer som krever oppdaterte avtaler fra juli 2024.

Utvalgte Lexolve-avtaler du kan bruke til ansettelse

Arbeidsavtale daglig leder

Arbeidsavtale (fast og midlertidig)

Avtale om hjemmekontor

Aksjeprogram for ansatte

Hva er ansettelse?

Ansettelse refererer til en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker hvor arbeidstakeren forplikter seg til å arbeide under arbeidsgiverens ledelse og kontroll i bytte mot lønn eller annen godtgjørelse. Denne relasjonen er regulert av norsk arbeidslov, som sikrer rettigheter og plikter for begge parter.

📖 Les mer om: Arbeidsavtalen i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

Hva er vanlige typer ansettelser i Norge?

Fast ansettelse: Dette er den mest vanlige formen for ansettelse og hovedregelen i arbeidsmiljøloven, hvor arbeidstakeren er ansatt på ubestemt tid.

Midlertidig ansettelse: Brukes ofte for prosjektarbeid eller for å dekke opp under for eksempel foreldrepermisjon.

Deltidsansettelse: Arbeidstakeren arbeider mindre enn fulltid, ofte med faste eller fleksible timer basert på virksomhetens behov.

Som arbeidsgiver er det din oppgave å sikre at ansettelsesprosessen er både rettferdig og i tråd med gjeldende lovverk. En velorganisert ansettelsesprosess ikke bare sikrer at du finner den rette kandidaten for jobben, men også at du opprettholder et lovlig og effektivt arbeidsforhold.

Hva betyr hovedregelen om fast ansettelse?

Alle ansettelser skal som hovedregel gjøres fast, og det er kun anledning til å ansette noen midlertidig eller gjøre innleie av arbeidskraft om behovet er midlertidig.

Ved bruk av midlertidig ansettelse, deltid og innleie, må arbeidsgiver som hovedregel drøfte behovet med de tillitsvalgte og dokumentere behovet.

📖Les mer om: Innleie i 2024: Er det snart ulovlig å leie inn arbeidskraft?

📖Les mer om: Midlertidig ansettelse: Muligheter og fallgruver

Infograf som viser hvilke valgmuligheter du har når du trenger mer arbeidskraftFast ansettelse er hovedregelen, all annen bruk av arbeidskraft må begrunnes

Hvordan ansetter du noen?

Ansettelsesprosessen kan variere avhengig av stillingstype og industri, men her er grunnleggende trinn som du må følge:

Definer stillingen: Beskriv jobbens natur, ansvarsområder og nødvendige kvalifikasjoner. Bestem hva slags ansettelsesform som er passende (fast, midlertidig, deltid, etc.).

Rekrutteringsprosess: Publiser stillingsannonser på relevante plattformer. Gjennomfør intervjuer og eventuelle tester for å vurdere kandidaters egnethet.

Arbeidsavtale: Utform en arbeidsavtale som klart definerer vilkår for lønn, arbeidstid, prøvetid, og andre betingelser. Sørg for at avtalen overholder norsk arbeidslovgivning.

📖 Les mer om: Ansettelsesprosessen i 7 steg

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis ved å starte en prøveperiode i Lexolve. Du får tilgang til alle våre avtaler og veivisere, smart kontraktshåndtering, juristchat og digital signering. Ingen bindingstid.

Hva bør du tenke på når du skal ansette i dårlige tider?

Med økende renter og råvarepriser kan høsten bli tøff for mange og det er sikkert mange som holder på stoppknappen på ansettelser. Vi står nå foran et paradoks; vi går mot krisetider, men for å overleve krisen trenger du arbeidskraft. Hva skal du tenke på for å lykkes med ansettelser, også i dårligere tider?

Møt opp til kamp med mål om å vinne den. Du må planlegge for at en ansettelse alltid skal vare, men må samtidig være forberedt på et annet utfall. Du bør sørge for å ha kort oppsigelsestid, hvis verste mulig utfall, som er oppsigelse, skjer.

En spade er en spade. Vær transparent med rikets tilstand helt fra rekrutteringen! Det er ikke vits å skjule at ting kanskje ikke går på skinner i selskapet. Gi den ansatte forutsetninger for å gjøre en god vurdering. Det lønner seg for alle i lengden.

Sett tempo før start. Tenk igjennom hvor mye lønn og andre goder, selskapet ditt har råd til. Det er uheldig å be om lønnskutt kort tid etter ansettelse. Du kan også prøve å tenke alternativt om kompensasjon. Hvilke muligheter til intern opplæring og utdannelse kan du gi den ansatte? Mulig aksjer eller opsjoner kan erstatte lavere lønn? Det kan også bidra til å gi økt motivasjon og eierskap i en tid hvor selskapet ditt trenger det.

Alt kommuniserer. Tenk over hvilket signal du sender til de andre ansatte i selskapet ved å ansette. Det er viktig at du er tydelig med hele organisasjonen om hva dere prioriterer i nedgangstid.

Finn alternative løsninger. Det finnes flere alternative løsninger på å få riktig kompetanse på plass. En kan være å ansette midlertidig. Dette krever at man følger det regelverket som nå siden den 1. juli 2022 blir strammet inn. En annen mulighet er å bruke konsulenter.

Viktig å tenke på når du bruker konsulenter: Du må unngå store forskuddsbetalinger, betal alltid etter at leveransen er gjennomført slik at dere sikrer likviditet i selskapet løpende. Sørg også for tett oppfølging av konsulenten slik at dere får de leveranser som er avtalt og at dere unngår misforståelser. Det gjør det også lettere å forutse eventuelle utsettelser, utvidelser etc. slik at dere kan ta stilling til dette så tidlig som mulig. Bruk kort oppsigelsesfrist.

📖 Les mer om: Oppdragsavtale: Kjøp av tjenester

Når livet gir deg sitroner - lag lemonade. Når livet gir deg epler - oppdag gravitasjonen

Historisk har kriser viset seg å ha stor betydelse for innovasjon. Francis Bacon brukte sine observasjoner av pesten i London, år 1603 til å skrive “the advancement of learning”, som sies være fundamentet for hvordan vi i dag gjennomfører strukturert observasjoner. Isaac Newton oppdaget gravitasjonen under isolasjon på den engelske landsbygden under en annen pest i London, rundt år 1665 (Ja, det sies riktig nok å ha blitt funnet epler i hagen på gården der han bodde).

Hva bruker du krisetider til? På hvilken måte kan du mobilisere kreftene dine til å la krisen lære deg noe nytt, som du umiddelbart kan bruke til din fordel?

I Lexolve har vi gjort forretningsjus enkelt, uansett om det er krise eller ei. Prøv oss gratis!

Hva må du vite om arbeidsavtalen når du ansetter?

I Norge er du som arbeidsgiver pålagt å ha en gyldig arbeidsavtale med dine ansatte. Du må alltid ha en oppdatert avtale som oppfyller lovens krav for å oppfylle dine plikter som arbeidsgiver. Nå er det vedtatt en rekke nye lovendringer som gjør at alle vil måtte oppdatere arbeidsavtalen sin fra 1. juli 2024 for å ha en gyldig avtale.

📖 Les mer om: Arbeidsavtale i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

Mann og kvinne i beskyttelseshjelmer arbeider sammenFor å etablere et arbeidsforhold bør du som arbeidsgiver sørge for en grundig og klar arbeidsavtale.

Hvorfor er en god onboarding viktig når du ansetter?

Som arbeidsgiver har du en juridisk plikt til å gi den ansatte nødvendig opplæring. Du må gi tilgang til og opplæring i rutiner, regler og retningslinjer, og være tydelig på hvilke krav som stilles til den ansatte. I tillegg er det selvsagt en god mulighet til å gi din nye arbeidstaker best mulig forutsetning for å lykkes i sin nye jobb!

📖Les mer om: Onboarding av nyansatte: Slik lykkes du!

Lexolve gjør det enkelt for arbeidsgiver å holde tritt med stadig nye regler

Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale kan du være trygg på at den er oppdatert etter gjeldende regler.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev så varsler vi deg når det skjer endringer og hvilke frister du som arbeidsgiver må forholde deg til fremover.

Hvilke regler gjelder for prøvetid på ansettelsen?

De fleste ansettelser i Norge innebærer en prøvetid, vanligvis på seks måneder. Dette gir både arbeidsgiver og arbeidstaker en mulighet til å evaluere om arbeidsforholdet fungerer tilfredsstillende.

📖 Les mer om: Prøvetid: Slik får du som arbeidsgiver maks ut av den

Klare regler for prøvetidens lengde og vilkår må fastsettes i arbeidsavtalen.

📖 Les mer om: Arbeidsavtale i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

Når kan du ansette noen i særlig uavhengig stilling?

Skillet mellom særlig uavhengig stilling og avhengig stilling er viktig for å angi om den ansatte kan unntas overtidsbestemmelsen eller ikke.

Selvstendig stilling er en klausul som blir brukt flittig og dessverre også mer enn hva som er strengt tatt “lovlig”.

Defineres en stilling som en selvstendig stilling, kan den ansatte unntas reglene om overtidsbetaling og det er derfor fristende å definere en stilling som selvstendig.

Arbeidstakere som har ledende stilling eller et større ansvar og som i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats - vil ofte ha særlig uavhengig stilling.

📖 Les mer om: Særlig uavhengig stilling: Slik bruker du klausulen rett

Bord med pengerI Norge er det ingen fastsatt lønnsgrense som definerer en særlig uavhengig stilling.

Hva gjelder for ansettelse av daglig leder?

Daglig leder har en særskilt stilling i et aksjeselskap med en rekke ulike oppgaver og et lovregulert ansvar.

Det får betydning for hvilke oppgaver og ansvar daglig leder skal pålegges. Dette ansvaret reflekteres ofte i arbeidsavtalen til en daglig leder, hvor det er vanlig å avtale at daglig leders ikke har stillingsvern.

📖 Les mer om: Daglig leders oppgaver og ansvar i et aksjeselskap

📖 Les mer om: Arbeidsavtale daglig leder: Dette må du ha med i avtalen

Lexolve hjelper deg med å holde orden i ansettelse og arbeidsforhold

Forsiden av produktet

Utforsk hvorfor 3000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling. Lag, inngå og signer avtaler uten kostnad i en gratis prøveperiode.

Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet