Se mer

Ansettelse

Lurer du på hvordan du skal gå frem når du skal ansette nye medarbeidere? Vi har laget en guide til deg!

Ansettelse illustrasjon
Augusta team

Augusta er en jusstudent fra Universitetet i Oslo som har blitt med i Lexolve som Digital Trainee.

Ansettelsesprosessen fra A til Å (i):

 1. Start med å utarbeide en stillingsbeskrivelse.
 2. Opprett en stillingsutlysning
 3. Få oversikt over aktuelle kandidater
 4. Avhold intervjuer og mer uformelle samtaler for å et godt bilde av kandidatene
 5. Gi et formelt tilbud
 6. Hvilke egenskaper mener kandidaten at han/hun har som gjør at vedkommende passer til stillingen? Skriv ned disse, så har du et godt utgangspunkt for evaluering senere!
 7. Utarbeide arbeidsavtale. Her finner du nyttige maler på arbeidsavtale (link).
 8. Signering av arbeidsavtale.
 9. Du er ferdig!

Hva er en taushetserklæring?

Vår erfaring er at arbeidsgivere vet at de bør ha en taushetserklæring, men de er ofte usikre på hva innholdet skal være. Hva er egentlig en taushetserklæring og hva må være med i en slik erklæring?

For en bedrift er det viktig å passe godt på sensitiv informasjon. Det kan ha negative konsekvenser for bedriften dersom uvedkommende får kjennskap til for eksempel kunder, strategier, systemer eller andre forretningshemmeligheter. Det er derfor nødvendig å ha en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som beskytter såkalte forretningshemmeligheter.

En slik taushetserklæring forplikter den ansatte til å ikke bruke, utlevere eller på annen måte tilgjengeliggjøre informasjonen for uvedkommende.

NB: husk at taushetserklæringen må signeres før den nyansatte gjennom sitt arbeid får kjennskap til forretningshemmeligheter og knowhow i bedriften.

En taushetserklæring kan gjøres forholdsvis kortfattet og enkel, men den bør inneholde visse bestemmelser:

 • Partens opplysninger
 • Hva taushetsplikten omfatter
 • Hvem taushetsplikten gjelder for
 • Hvor lenge taushetsplikten skal gjelde
 • Hvilke konsekvenser et brudd på taushetsplikten kan medføre

Selv om du som arbeidsgiver lager en taushetserklæring, kan du aldri vite hva arbeidstaker vil finne på. Erklæringen er ingen garanti mot spredning av sensitiv informasjon. Taushetserklæringen vil likevel være viktig for bedriftens posisjon i en eventuell sak om erstatning eller patentrettigheter.