Prøvetid: Slik får du som arbeidsgiver maks ut av prøvetiden

Prøvetid: Slik får du som arbeidsgiver maks ut av prøvetiden

I prøvetid kan både arbeidsgiver og den nyansatte vurderer om arbeidsforholdet passer for begge parter. Få hjelp til hvordan du utnytter prøvetiden best mulig.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 28. april 2024

mann som prøvekjører
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er prøvetid?
 • Må du ha prøvetid?
 • Hvordan bruker du prøvetiden godt?
 • Hvor lenge kan arbeidstakers prøvetid vare?
 • Hva skjer om den ansatte er sykemeldt i prøvetid?
 • Kan du gjøre forlengelse i prøvetid?
 • Hvilken lengde kan prøvetiden ha?
 • Kan du avtale prøvetid ved midlertidig ansettelse?
 • Kan du ta ferie i prøvetiden?

Kort forklart

Prøvetid er en initial periode i en ansettelsesforhold hvor både arbeidsgiver og den nyansatte vurderer om arbeidsforholdet passer for begge parter. Denne artikkelen tar for seg alt du trenger å vite om prøvetid, inkludert regler, rettigheter, og vanlige spørsmål knyttet til denne perioden.

Hva er prøvetid?

Prøvetid er vanligvis de første månedene av en ansettelsesperiode, hvor både arbeidstaker og arbeidsgiver har en mulighet til å evaluere arbeidsforholdet. Standard lengden på prøvetiden er ofte mellom 1 til 6 måneder, avhengig av jobbtype og bransje.

📖 Les mer om: Ansettelse i 2024: En komplett guide når du trenger arbeidskraft

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

Må du ha prøvetid?

Nei. Det er frivillig hvorvidt det er ønskelig med en prøvetid eller ikke. Prøvetiden er en periode hvor partene har anledning til å vurdere hvorvidt stillingen passer for arbeidstakeren.

I denne perioden er det mulig å avtale en kortere oppsigelsesfrist enn etter utløpet av prøveperioden.

I tillegg er det i prøveperioden anledning til å si opp en ansatt på grunn arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, dvs at den ansatte ikke passer til stillingen.

Terskelen for oppsigelse i prøvetid er lavere enn etter oppsigelsestidens utløp. Prøvetid er derfor et nyttig verktøy for begge parter, forutsatt at det benyttes på en riktig måte og at arbeidsgiver følger opp den ansatte i prøvetiden.

📖 Les mer om: Oppsigelse i prøvetid: Slik gjør du det rett (2024)

Lexolve gjør det enkelt for arbeidsgiver å holde tritt med stadig nye regle

Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale kan du være trygg på at den er oppdatert etter gjeldende regler.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev så varsler vi deg når det skjer endringer og hvilke frister du som arbeidsgiver må forholde deg til fremover.

Hvordan bruker du prøvetiden godt?

For at prøvetiden skal ha noen reell verdi er det viktig at arbeidsgiver følger opp den ansatte i prøvetiden. I dette ligger det at arbeidstakeren gir den ansatte tilstrekkelig opplæring og løpende tilbakemeldinger.

Dessverre ser vi så altfor ofte at arbeidsgivere går igjennom prøvetiden uten å egentlig forholde seg til at det løper en prøvetid. Da blir det vanskelig å skulle bruke prøvetidsinstituttet hvis du ser at den nyansatte ikke egentlig passer til stillingen. Vi har derfor laget tre tips for å få det beste ut av prøvetiden.

Ved å følge tipsene har du lagt et grunnlag for oppsigelse dersom det blir nødvendig. Men det som er enda bedre er at du også samtidig har lagt grunnlaget for et godt samarbeid og arbeidsforhold! Så her er det ingenting å tape.

Juristens 3 råd til å bruke du prøvetiden best mulig

Informer den ansatte om stillingen og virksomhetens retningslinjer

Forventningsavklaring!. Det er en nøkkel i de fleste forhold og også et arbeidsforhold. Hva innebærer stillingen og hva kreves av den ansatte? Formuler en skriftlig stillingsbeskrivelse og sørg for at den ansatte har mottatt skriftlig informasjon om virksomhetens policyer og retningslinjer. Den ansatte må vite hva som forventes av vedkommende for å kunne gjøre jobben den er satt til.

Lag en plan og følg den!

Prøvetiden er som nevnt en tid hvor du som arbeidsgiver skal få anledning til å bli kjent med din nye ansatte. Det er også en tid hvor den ansatte skal få sette seg inn i virksomheten og lære seg hva stillingen innebærer. Det betyr at du som arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelig opplæring. Lag en plan på hvem som skal følge opp hva og når. Og ikke minst, følg planen selv om hverdagen blir hektisk.

Tips: I Lexolve får du en plan for oppfølging av ansatte i prøvetid. Den inneholder et forslag til oppfølging som du selv kan tilpasse til selskapet og stillingen. I tillegg får du mal for oppfølgingssamtaler.

Evaluer og dokumenter den ansattes prestasjon løpende

Når du har et klart utgangspunkt for hva den ansatte skal utføre, og en plan for hvordan den ansatte skal lære seg det som skal gjøres, er det lettere å evaluere. Det er imidlertid ikke nok med en evaluering når prøvetiden nærmer seg slutten. Du må evaluere løpende, og gi den ansatte tilbakemelding, slik at den ansatte får mulighet til å endre seg. Har du jevnlige møter hvor du skriftlig dokumenterer hva dere blir enige om, har du også grunnlaget som trengs dersom du trenger å si opp den ansatte i prøvetiden.

Har du lyst å bli selvdrevet på det juridiske?

Hvor lenge kan arbeidstakers prøvetid vare?

Prøvetiden må være avtalt skriftlig. Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at prøvetiden kan være en periode på inntil 6 måneder. Dersom arbeidstaker er fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet skyldes den ansatte, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode tilsvarende lengden av fraværet.

et bilde av en person som ligger i sengen , med en klut på pannen, og svettedråperDersom arbeidstaker er fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet skyldes den ansatte, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode tilsvarende lengden av fraværet.

Hva skjer om den ansatte er sykemeldt i prøvetid?

Om den ansatte er sykemeldt eller av annen grunn fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Forlengelse kan kun skje om arbeidstaker allerede ved ansettelsen ble orientert om dette, og dersom arbeidsgiver skriftlig har orientert om at forlengelse vil bli gjort innen utløpet av prøvetiden.

Det vanlige er å innta arbeidsgivers rett til å forlenge prøvetiden direkte i arbeidsavtalen, også må dette følges opp av arbeidsgiver ved fravær ved skriftlig orientering.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også avtale en forlengelse av prøveperioden innen den maksimale lengden for prøvetiden.

📖 Les mer om: Arbeidsavtale i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

Trenger du en god mal for arbeidskontrakten? Bruk Lexolve sin!

Om du ønsker å lage arbeidsavtaler som har all informasjonen som kreves for at den er gyldig også etter 1. juli, kan du bruke mal for arbeidsavtalen som du finner i Lexolve.

Du kan prøve den helt gratis om du oppretter bruker i Lexolve, samt sende den til digital signering og arkivere den trygt i ditt arkiv i Lexolve.

Kan du gjøre forlengelse i prøvetid?

Ja. Men forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen ble skriftlig orientert om adgangen til dette. Arbeidsgiver skal også skriftlig orientere arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Hvilken lengde kan prøvetiden ha?

Ved fast ansettelse kan ny prøvetid likevel avtales dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder.

Obs! Det kan ikke avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet stillingen arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet.

Kan du avtale prøvetid ved midlertidig ansettelse?

Ja. Etter nye lovregler fra 1. juli 2024 kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet ved midlertidig ansettelse.

Kan du ta ferie i prøvetiden?

Arbeidstakere har rett til ferie også under prøvetiden, i henhold til ferieloven. Dette inkluderer retten til å ta ferie som opptjenes, selv om den ikke kan være fullt ut opptjent i prøvetiden. Prøvetiden kan forlenges så lenge prøvetiden varer, dersom dette er skriftlig avtalt ved ansettelsen, og arbeidsgiver orienterer skriftlig om forlengelsen før utløpet av prøveperioden.

Hvordan kan Lexolve hjelpe deg bygge selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med våre moduler for HR & Arbeidsliv, Styre & Aksjonær og Kjøp & Salg er du dekket for det meste juridiske når det kommer til personalhåndtering, styrearbeid og kommersielle kontrakter. . Du får:

 • Oppdaterte avtalemaler
 • Effektiv avtaleinngåelse
 • Digital signering
 • AI-drevet avtalearkiv med smarte innsikter
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.

Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet