Konvertibelt lån: rett til å få omgjort lånet til aksjer

Konvertibelt lån

Skal det gis lån med rett til å få omgjort lånet til aksjer må det reguleres i en avtale for konvertible lån. Lag avtalen i Lexolve.

 • Låneavtale med klasul for konvertering (uekte konvertibelt lån)
 • Automatisk dokumentgenerering og digital signering
 • Få veiledning i chatten ved behov

Anbefalt: Les hva du må vite om konvertible lån⬇️

Eksempel på generalforsamlingsprotokoll
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være relevante for deg

Opsjonsprogram

NDA

Aksjonæravtale

Aksjekjøpsavtale

Arbeidsavtale

Aksjeprogram

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start avtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Lexolve plattform

Innhold

 • Dette må du kunne om konvertible lån
 • Hva er konvertibelt lån?
 • Hva er prosessen for å inngå konvertibelt lån?
 • Hva er et ekte konvertibelt lån?
 • Hva er et uekte konvertibelt lån?

Dette må du kunne om konvertible lån

Et konvertibelt lån er et lån med rett til å få omgjort lånet til aksjer. Det finnes to typer konvertible lån, ekte konvertibelt lån og uekte konvertibelt lån.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Illustrasjon av Lexolves dashboard

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er konvertibelt lån?

Et konvertibelt lån er et lån som gir långiveren rett til å bytte inn lånet i aksjer i låntakeren. Denne typen lån gir investorer muligheten til å først låne penger til selskapet med retten til å konvertere lånet til aksjer basert på forhåndsbestemte vilkår. Konvertible lån er en populær finansieringsform, spesielt innen oppstarts- og vekstbedrifter.

Hva er prosessen for å inngå konvertibelt lån?

For at et konvertibelt lån skal være gyldig etter aksjeloven må det godkjennes av generalforsamlingen i selskapet som er låntaker, og registreres i Foretaksregisteret før lånet gis. På det tidspunktet vilkårene for konvertering er oppfylt, vil långiver ha en ubetinget rett på å få lånet konvertert til aksjer. Lån som utstedes gjennom denne prosessen kalles ekte konvertible lån.

Det er imidlertid også vanlig å gi lån og kalle det et konvertibelt lån uten at du følger prosessen som følger av aksjeloven. Da har ikke långiver noen selskapsrettslig beskyttelse for retten til å få konvertert lånet til aksjer. Långiver er da avhengig av at låntaker vedtar en kapitalforhøyelse og konverterer aksjene. Dette kalles uekte konvertibelt lån.

Hva er et ekte konvertibelt lån?

Et ekte konvertibelt lån, er et lån ustedt etter de prosesskravene som følger av aksjelovens kapittel 11. I henhold til aksjelovens kapittel 11 må generalforsamlingen først vedta at det kan utstedes et konvertibelt lån og sette vilkår for lånet og konverteringen. Vedtaket må besluttes med to tredjedels flertall. Når lånene er inngått må det meldes til Foretaksregisteret. Også etterfølgende konvertering meldes til Foretaksregisteret som kapitalforhøyelse.

Ved ekte konvertible lån, vil långiver ha en ubetinget rett til å få omgjort lånet til aksjer dersom vilkårene for konvertering er oppfylt. Långiver har derfor selskapsrettslig beskyttelse for konverteringsretten.

Hva er et uekte konvertibelt lån?

Uekte eller falske konvertible lån, er lån med rett til å få lånet konvertert til aksjer uten at prosessen for konvertible lån som følger av aksjeloven er oppfylt. Det er da egentlig kun en vanlig låneavtale mellom partene, hvor låntaker har sagt at långiver kan få konvertere lånet på nærmere angitte vilkår.

Siden uekte konvertible lån ikke har fulgt prosessen som følger av aksjeloven, er ikke lånet godkjent av generalforsamlingen før lånet gis. Generalforsamlingens godkjennelse innhentes først på det tidspunktet lånet skal konverteres til aksjer (kapitalforhøyelsen). Det vil da være en risiko for långiver at generalforsamlingen stemmer mot konverteringen og at långiver ikke får konvertert lånet til aksjer. Långiver har derfor ingen selskapsrettslig beskyttelse og er ikke garantert å få lånet konvertert ved uekte konvertible lån.

Uekte konvertible lån er imidlertid en mye enklere måte å gi konvertible lån på.

Lag avtale for uekte konvertibelt lån med Lexolve

I Lexolve kan du lage en avtale for lån med egne bestemmelser om konvertering av lånet til aksjer.

Pris

Juridisk rådgivning til markedets beste pris

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.