Avtale om samarbeid I Digital signering og lagring I Lexolve

Samarbeidsavtale

Dra ned risikoen i selskapet når du skal inngå samarbeid ved å formalisere vilkårene for samarbeidet. Lag en avtale med Lexolve:

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse avtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om oppfølging

Anbefalt: Les hva du må vite om samarbeidsavtaler⬇️

Lag, inngå og signer avtaler gratis i uforpliktende prøveperiode.

Eksempel på samarbeidsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering med BankID og touch

E-signering

Slik inngår du og følger opp avtaler i Lexolve

1. Følg veileder for å tilpasse avtalen

Spørsmål om arbeidsavtale

2. Les gjennom og send til signering

digital signering av arbeidsavtale

3. Få påminnelser om oppfølging

Påminnelser om prøvetid i arbeidsavtalen

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Arbeidsavtale

Opsjonsprogram for ansatte

Aksjeprogram for ansatte

Gjennomføre generalforsamling

Oppdragsavtale

Konsulentavtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Lexolve plattform

Innhold

 • Hva må du vite om samarbeidsavtaler?
 • Hva er en samarbeidsavtale?
 • Hvorfor er det viktig med samarbeidsavtaler?
 • Hva bør reguleres i en samarbeidsavtale?

Hva må du vite om samarbeidsavtaler?

Ønsker du å inngå et samarbeid med en samarbeidspartner er det viktig å ha regulert vilkårene for samarbeidet. Det gjør du gjennom en samarbeidsavtale.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er en samarbeidsavtale?

En samarbeidsavtale er en samlebetegnelse på avtaler som inngås om en eller annen form for samarbeid. Det kan være aktuelt å inngå en avtale om samarbeid ved ulike former for samarbeid.

Hvorfor er det viktig med samarbeidsavtaler?

Ved å inngå en samarbeidsavtale hvor du regulerer samarbeidsprosjektet drar du ned risikoen for uenigheter. Formålet med avtalen er å formalisere det dere er enige om.

Hva bør reguleres i en samarbeidsavtale?

En samarbeidsavtale skal regulere hva samarbeidet går ut på, og det formelle rundt samarbeidet som partene har blitt enige om.

Det første som står i avtalen er normalt en beskrivelse av partene i avtalen. Deretter er det nyttig å si noe innledningsvis om bakgrunnen for samarbeidet. Det vil kunne være førende for hvordan resten av avtalen skal tolkes.

Det vesentligste å regulere er hva samarbeidet går ut på, herunder hver av partenes forpliktelser og rettigheter hva gjelder samarbeidet. Skal det ytes noen form for betaling så må det reguleres.

Håndtering av eventuell konfidensiell informasjon som deles er det lurt å være enig om, eventuelt ved at det inngås en NDA i tillegg til samarbeidsavtalen.

Inkluder noe om perioden samarbeider gjelder for og eventuelt rett til oppsigelse.

Andre punkter det er nyttig å ha med er eventuell eksklusivitet, klausuler om opphavs- og eiendomsrett, regulering av mislighold og ansvar, eventuelt innsamling og behandling av personopplysninger og lovvalg og tvisteløsning.

Oppsettet passer for en standard avtale som kan benyttes ved ulike former for samarbeid/partnerskap. Den regulerer det formelle rundt samarbeidet og må tilpasses ut fra hva samarbeidet går ut på, og hva hver av partene skal gjøre.

Lexolve hjelper deg med å lage avtale om samarbeid

Lexolve hjelper deg ta gode valg når du lager avtale om samarbeid. I tillegg kan du signere avtalen digitalt og arkivere i ditt digitale arkiv hos Lexolve.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis. Helt uforpliktende.

Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper med ansatte og oppdragstakere som ønsker et komplett verktøy for oppfølging av ansatte. Alle maler, dokumentarkiv per ansatt, påminnelser om frister, oppfølging av prøvetid og lovkrav, og jurist som gir veiledning ved behov.

HR og arbeidsliv

1095,- PER MÅNED

Arbeidsavtaler

Fortrolighetsavtaler (NDA)

Avtale om hjemmekontor

Bonusavtaler

Oppdragsavtaler

Personalhåndbok

Onboarding og oppfølging i prøvetid

Offboarding ved avslutning av arbeidsforhold

Permittering, nedbemanning, og oppsigelse

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Smart arkiv med oversikt og varsler

Digital signering med BankID, epost og signeringsportal

5 stjernes kundestøtte

Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Vouch
Vouch

Vi inngår alle arbeidsavtaler med Lexolve. Men ikke bare det. Alt av styrearbeid og dokumentasjon rundt kapitalinnhentinger håndteres også i Lexolve.

Håkon Høgetveit, Daglig leder & medgründer
Les hvordan Lexolve gir Vouch kontroll på alle ansettelser

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!