Aksjespleis: prosess for å slå sammen aksjer I Lexolve

Aksjespleis

Skal du slå sammen selskapets aksjer? Sørg for å gjøre det formelle riktig. Våre jurister har bygget en prosess som tar deg gjennom alle stegene.

 • Digital veileder som tar deg gjennom prosessen og dokumentene steg for steg
 • Digital signering
 • Få veiledning i chatten ved behov

Anbefalt: Les hva du må vite om aksjespleis⬇️

Eksempel på ferdig utfylt generalforsamlingsprotokoll
Time

Tidsbruk: ca. 30 minutter

E-signering

E-signering

pen

Rediger som fritekst

Norsk

Norsk

Andre produkter som kan være relevante for deg

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamling

Opsjonsprogram

Aksjeeierbok

Aksjepleis

Arbeidsavtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Lexolve platform

Behandle i styret

Bruk Lexolves dokumentgenerator til å lage protokoll fra styremøte

Board meeting

Beslutt i generalforsamling

Beslutt aksjespleis i generalforsamling. Lag protokoll fra generalforsamlingen med Lexolve

Minutes general meeting

Registrer og oppdater

Register endringen i Foretaksregisteret. Oppdater aksjeeierboken og send nye aksjebevis

people around table
Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Innhold

 • Hva en en aksjespleis?
 • Når er det aktuelt å spleise aksjer i selskapet?
 • Hva har en aksjespleis å si for aksjonærene i selskapet?

Dette må du kunne om aksjespleis

I en aksjespleis slås aksjene i selskapet sammen til færre aksjer. Aksjespleis kan typisk være en innledende øvelse i selskapet før du skal dele ut aksjer eller gjøre endringer som berører aksjekapitalen.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

dashboard Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Hva en en aksjespleis?

En aksjespleis innebærer at flere av aksjene i selskapet slås sammen. En aksjespleis har ingen innvirkning på selskapets aksjekapital. Det er kun sammensetningen av aksjer som endrer seg. Ved aksjespleis vil pålydende på aksjene endre seg ettersom aksjekapitalen er lik antall aksjer i selskapet ganger pålydende per aksje. Den praktiske endringen ved en aksjespleis er at selskapet får færre aksjer.

Når er det aktuelt å spleise aksjer i selskapet?

En aksjespleis er ofte en innledende øvelse som gjøres i forkant av en eller annen form for transaksjon. I tillegg kan en aksjespleis være aktuelt når det er veldig mange aksjer i et selskap, og/eller aksjene i selskapet har en lav verdi. Da kan det være aktuelt å slå sammen aksjene for å få en høyere verdi per aksje. Den totale verdien på aksjene vil allikevel være den samme.

Hva har en aksjespleis å si for aksjonærene i selskapet?

En aksjespleis har liten praktisk betydning for aksjonærene i selskapet. Det endrer ikke noe på aksjonærenes stemmeandel eller utbytterettigheter. En aksjespleis utløser ingen skatteplikt for aksjonærene. Ved en aksjespleis skal inngangsverdi for de opprinnelige aksjene normalt omfordeles på de nye aksjene. Ved en aksjespleis er inngangsverdien lik samlet opprinnelig inngangsverdi for de aksjene som er slått sammen.

Du bør allikevel alltid avklare eventuelle skatte- avgifts, og regnskapsmessige konsekvenser av endringen med revisor/regnskapsfører før iverksettelse. Sjekk også tallene du bruker med regnskapsfører før du setter i gang slik at du er sikker på at det blir riktig.

Bruk Lexolve til å slå sammen selskapets aksjer

I Lexolve får du hjelp steg for steg til å gjennomføre hele aksjespleisen, fra beslutning til oppdatering i aksjeeierboken. Lurer du på noe kan du be om veiledning fra en av våre jurister. Du kan utforske prosessen og lage dokumenter uforpliktende.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.