Aksjesplitt: Digital veiviser for splitting av aksjer

Aksjesplitt

Selskapets aksjer kan deles opp i en aksjesplitt når de formelle reglene i aksjeloven følges. Få hjelp til alle stegene med Lexolves veiviser, laget av erfarne jurister:

 • Vår digitale veiviser hjelper deg gjennomføre aksjesplitten
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om oppfølging

Anbefalt: Les juristens råd om hvordan du gjør aksjesplitt⬇️

Eksempel på ferdig utfylt generalforsamlingsprotokoll
Time

Tidsbruk: ca. 30 minutter

E-signering

E-signering

pen

Rediger som fritekst

Norsk

Norsk

Andre produkter som kan være relevante for deg

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamling

Opsjonsprogram

Aksjeeierbok

Aksjepleis

Arbeidsavtale

Slik gjennomfører du aksjesplitt i Lexolve

 1. Lag konto
 2. Start aksjesplitt
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Lexolve platform

Innhold

 • Hva er aksjesplitt?
 • Hva innebærer en aksjesplitt?
 • Når er det aktuelt å splitte aksjer i selskapet?
 • Hva har en aksjesplitt å si for aksjonærene i selskapet?

Hva er aksjesplitt?

I en aksjesplitt deles aksjene i selskapet opp i flere aksjer, hvor for eksempel én aksje gjøres om til fem aksjer, og gjennomføres ved at generalforsamlingen i selskapet beslutter aksjesplitt.

Aksjesplitt kan typisk være aktuelt før det skal tildeles aksjer, gjøres emisjon eller andre endringer som berører aksjekapitalen. Protokoll for styre- og generalforsamling for gjennomføring av aksjesplitt er en del av Lexolves rikholdige malbibliotek for juridiske dokumenter du trenger i en bedrift.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

dashboard Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Hva innebærer en aksjesplitt?

En aksjesplitt innebærer at én aksje splittes opp i flere aksjer. En aksjesplitt har ingen innvirkning på selskapets aksjekapital. Det er kun sammensetningen av aksjer som endrer seg.

Ved aksjesplitt vil pålydende på aksjene endre seg ettersom aksjekapitalen er lik antall aksjer i selskapet ganger pålydende per aksje. Den praktiske endringen ved en aksjesplitt er at selskapet får flere aksjer.

Når er det aktuelt å splitte aksjer i selskapet?

En aksjesplitt er ofte en innledende øvelse som gjøres i forkant av en eller annen form for transaksjon.

Det kan for eksempel være at det er en aksjonær i et selskap som eier alle de 10 aksjene i selskapet. Aksjonærene ønsker nå å selge noen av aksjene til ansatte eller investorer. Da kan det være nødvendig å dele opp aksjene i selskapet slik at selskapet får et større antall aksjer som kan deles ut.

Hva har en aksjesplitt å si for aksjonærene i selskapet?

En aksjesplitt har liten praktisk betydning for aksjonærene i selskapet. Det endrer ikke noe på aksjonærenes stemmeandel eller utbytterettigheter.

En aksjesplitt utløser normalt ingen skatteplikt for aksjonærene. Ved en aksjesplitt skal inngangsverdi for de opprinnelige aksjene normalt omfordeles på de nye aksjene. For eksempel vil en splitt i to aksjer medføre at inngangsverdien pr aksje må deles på to.

Bruk Lexolve til å splitte selskapets aksjer

I Lexolve får du hjelp steg for steg til å gjennomføre hele aksjesplitten, fra beslutning til oppdatering i aksjeeierboken. Lurer du på noe kan du be om veiledning fra en av våre jurister. Du kan utforske prosessen og lage dokumenter uforpliktende.

Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.