Nye endringer i arbeidsmiljøloven | Lexolve

Regjeringen styrker arbeidstakervernet ytterligere!

Selvstendige oppdragstakere anses som arbeidstakere, styrket stillingsvern for ansatte i konsern, og kravet om verneombud og arbeidsmiljøutvalg utvides. Fra og med 1. januar 2024 kommer flere endringer i arbeidsmiljøloven.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 15. august 2023

💡 #1 Selvstendige oppdragstakere anses som arbeidstakere

Fra 2024 blir det vanskeligere å benytte seg av selvstendige oppdragstakere. Da er utgangspunktet at den som stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, anses som en arbeidstaker. Da er det opp til oppdragsgiver å bevise at det med overveiende sannsynlighet foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Det skal gjøre det enklere for selvstendige oppdragstakere å hevde rett til fast stilling.

💡 #2 Styrket stillingsvern til arbeidstakere i konsern

Ansatte som jobber i konsern vil få økte rettigheter. Ved nedbemanning vil selskapene i et konsern identifiseres slik at de ansatte får rettigheter innad i konsernet.

  • Fortrinnsrett innad i konsernet, ikke kun det enkelte selskap
  • Krav om plikt til informasjon og drøftelser mellom konsernselskaper for ansatte i konsern

NB! Fra 2024 må oppsigelsen inneholde informasjon om hvilke foretak som inngår i konsernet på oppsigelsestidspunktet for at oppsigelsen skal være gyldig.

💡 #3 Krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Kravet om verneombud og arbeidsmiljøutvalg strammes også inn. Flere selskaper må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Før var det mulig å avtale at det ikke skal velges verneombud for selskap med færre enn 10 ansatte. Nå innskrenkes denne muligheten slik at det kun er mulig å avtale seg vekk fra verneombud for selskap med færre enn 5 ansatte. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudets rolle utvides nå slik at verneombudet også skal ivereta innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

For arbeidsmiljøutvalg senkes terskelen fra minst 50 til minst 30 arbeidstakere.