Ble forrige uke et vendepunkt for norsk næringspolitikk?

Ble forrige uke et vendepunkt for norsk næringspolitikk?

Regjeringens stadig økende skattetrykk på næringslivet og en giftig retorikk fra regjeringens nærmeste samarbeidspartnere, har frustrert mange. Og med uttrykk som “vi skal ta de rike” og “ryk og reis” som bakteppe - har frustrasjonen i næringslivet økt i takt med mengden ukloke beslutninger og uttalelser.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 03. april 2024

skatt næringsliv gründergründer regjeringen
EmailFå nyhetsbrev ChatBe om å bli kontaktet

I forrige uke boblet den over - på mange hold.

Blir dette vendepunktet vi trenger for å få de rammevilkårene næringslivet sårt trenger for å kunne løse våre samfunnsutfordringer fremover? Jeg tror og håper det.
Med en regjering som har tonet ned sin retorikk og inviterer til dialog, så er det lov å være forsiktig optimistisk til at bunnen er nådd.

Her kommer en liten oversikt over forrige ukers høydepunkter:

Selv hadde jeg et fersk skattekrav i innboksen, og kom bare til side 8 i Dagens næringsliv før jeg måtte åpne PC-en og hamre ut et innlegg, som kom på trykk i DN i sin andre versjon. Et intervju hvor LO leder Følsvik sto fast på sin giftige retorikk og omtalte utflyttere til Sveits som sytepaver, samtidig som jeg skulle bruke bufferen min til å betale formueskatt, var brenslet jeg trengte for å sette min frustrasjon på trykk.

Innlegget mitt “En av de rike som skal tas, jeg? Virkelig?” utløste massiv støtte fra store deler av næringslivet. Det ble fulgt opp i Dagsnytt 18 hvor jeg møtte medlem av Finanskomiteen på Stortinget Geir Pollestad og LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad.

Næringsministeren besvarte innlegget mitt i Dagens på P1 og i innlegget “kjære Merete Nygaard, vi trenger flere som deg”. Han inviterte til dialog om løsninger. LOs leder Peggy Følsvik var ikke like smørblid i “Vi ønsker eiere som bidrar til spleiselaget”. Shifters Lucas Weldeghebriel fulgte opp og lurte på hva Støres plan var.

Selv ble jeg ikke så overbevist av svarene, som var overordnede og lite konkrete. Jeg fulgte derfor opp med innlegget - Justert retorikk ok, men endring i politikk? og takket ja til dialog.

Samtidig pågikk diskusjonen om utflyttere til Sveits, hvem som vedtok hvilke skattesatser, om formueskatten virkelig har økt og flere beskyldte hverandre for å jukse med tallene. Aksjonen for norsk eierskap ble stiftet og norsk eierskap ble diskutert i NRKs Debatten. Høyresiden mener at Venstresiden har feil, skatten har økt kraftig. Venstresiden mener at Skattene ikke har økt så kraftig, dessverre. Da svarte selvsagt Høyresiden at Skattene for norske, private eiere har økt, i tillegg til at temaet ble diskutert i flere innlegg og i ny debatt på Dagsnytt 18.

Selv om jeg er enig i at skattetrykket har økt kraftig, blir jeg litt matt av denne tilsynelatende fruktløse diskusjonen.
Uavhengig av hvem som vinner frem - realitetene er at vi har sett en flukt av nordmenn som tilpasser seg det nye skatteregimet med å flagge ut. Vi har gründere som må flytte ut for å være “investable”. Vi har eiere som må tappe av bedriftens midler for å betale skattekrav. Og vi har mange, som meg, som må betale formueskatt av egen lomme, lenge før bedriften går i pluss og aksjene er realiserbare. Vi har tusenvis av bedrifter som er frustrerte over ekstra arbeidsgiveravgift i en tid hvor alle sliter med likviditeten.

Hva er veien fremover nå?

Vi er alle enige i løsningen. Vi trenger et sterkt og motivert privat næringsliv for å løse det grønne skiftet, til å ivareta våre pleiende eldre det stadig blir flere av, og for å ta del i den globale digitalsieringen.

Vi kan ikke vente til regjeringsskifte før vi vedtar en mer næringsvennlig politikk. Den økte arbeidsgiveravgiften må bort, og vi må gjøre noe med det økte skattetrykket og resultatet av en systemfeil i skattesystemet vårt rundt formueskatten.

For å fjerne det mest uheldige utslaget av formueskatten bør bunnfradraget for den økes kraftig. Eller så må vi innføre en minimumsskatt hvor innbetalt skatt går i fradrag på utmålt formuesskatt.

Norges skattepolitikk hviler på flere sentrale prinsipper, som kommer til utrykk i Skatteutvalgets nylig fremlagte utredning “Et helhetlig skattesystem”. Vi må ha et mest mulig nøytralt skattesystem som ikke insentiverer til skattetilpasning. Da må den oppleves rettferdig og effektiv. Å fjerne formueskatten, er etter min mening det mest forenlige med hensyn til effektivitet og fordeling, nøytralitetsprinsippet og skatteevneprinsippet.

Provenytap kan kanskje hentes tilbake igjen i arveavgift og i økt innbetaling av selskapsskatt. Tjener bedriftene mer, tjener staten mer. Jeg vet ikke helt hva som er hele løsningen. Men jeg vet at vi må starte et sted for å finne den.

Vi gründere vil ikke drive det politiske spillet, men formidle våre tanker om løsninger. Generelt synes jeg politikere har mye å lære av oss gründere: Sett en visjon, lag løsninger, men ikke forelsk deg i ditt eget produkt. Lytt nøye til kundetilbakemeldinger og iterer underveis, pivoter når du må!

Det denne uken i alle fall har vist, er at det nytter å samle krefter og vise engasjement. Den 20. april inviteres derfor alle som er interessert i å bidra til at vekstbedrifter i Norge får bedre rammevilkår - til et innspillsmøte på Mesh Youngstorget fra kl. 15. Jeg håper å se deg der.

Vi sender ut mer informasjon og påmelding til innspillsmøtet i vårt nyhetsbrev, så meld deg gjerne på der.

EmailFå nyhetsbrevChatBe om å bli kontaktet