var-ekspertise

Advokater bør lære seg å feile

Advokatbransjen står overfor en stor transformasjon, og det er særlig ett trekk ved advokatbransjen som kan forhindre advokater flest å ta del i den: Nemlig frykten for å feile.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 29. mai 2024

Merete Nygaard på Techpoint
nyhetsbrevFå nyhetsbrevTa kontaktBe om å bli kontaktet

Innhold

  • " Fail fast " kan bruke på advokatenes utfordringer

Dette innlegget ble første gang publisert på Merete Smiths blogg i forbindelse med utdeling av Advokatforeningens talentpris i 2020.

Oslo Merete Nygaard på Oslo Legal Tech Meetup. Foto: Samuel Hafsahl

We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten”, sa Bill Gates.

Advokatbransjen står ovenfor en transformasjon. Vi er nærmere nå enn da jeg først skrev dette innlegget i 2020. For det har skjedd en liten revolusjon innen teknologi og særlig innen språkmodeller som påvirker leveransen av juridiske tjenester, samtidig som det har kommet nye aktører til på markedet.

Så hva skal advokatene gjøre? Bare la det hele gå sin gang, eller aktivt delta i endringen? Velger du det siste - så kan det være lurt å lære seg å feile.

Og Gates råd er klart: “Don’t let yourself be lulled into inaction”.

Så hva skal advokatene gjøre? Bare la det hele gå sin gang, eller aktivt delta i endringen? Velger du det siste - så kan det være lurt å lære seg å feile.

Jusutdannelsen har lært oss å løse store, komplekse rettsspørsmål. Til alltid å identifisere det mest problematiske vilkåret først, deretter neste, veie pro- kontra frem og tilbake, alltid være sikker på at vi har vurdert absolutt alt, ikke oversett noe, ikke gjort noe feil.

Vi er programmert til å se etter feil, mangler og misforståelser i andres argumentasjon, vi er raske til å peke ut det svakeste ledd.

Hvem har vel ikke blitt beskyldt for å være djevelens advokat og kverulant til tider?

Advokatene har en utdannelse basert på frykt for å feile - men ikke evnen til å prøve og feile.

Feil tolereres ikke, feires aldri, blir aldri undersøkt og lært av.

Jeg mener ikke at advokater skal begynne å gi feil rettsråd. Men i vår higen etter å finne den korrekte løsningen tror jeg vi mister noe viktig: Advokaten lærer seg nemlig ikke kreativitet. De lærer seg ikke å leke. De lærer seg ikke å prøve ut noe nytt, teste det ut og endre om det ikke går.

Det er ikke rart at de fleste da er skeptiske til å prøve ut nye modeller, ny teknologi eller andre måter å gjøre ting på. Det er jo nemlig ikke sikkert at det fungerer?

Etter jeg forlot advokatyrket for snart åtte år siden og ble gründer, lærte jeg meg et nytt tankesett og tilnærming til problemstillinger og utfordringer som jeg mange ganger har tenkt at advokater kan dra nytte av.

"Fail fast" kan bruke på advokatenes utfordringer

“Fail fast” er mantraet når man jobber såkalt “agilt”/smidig - det oppnår nemlig resultater mye raskere enn å perfeksjonere løsninger.

Metoden går ut på å finne årsaken til et problem eller en utfordring man ønsker å forbedre, og deretter teste ut forskjellige måter å løse utfordringen på - på raskest og billigst mulige måte.

Gjør det “bra nok”, test det ut, forbedre det basert på tilbakemeldinger, iterer og repeter. Iterasjon fremfor perfeksjon. Fleksibilitet fremfor fullkommenhet.

Metoden fungerer på alle de forskjellige utfordringer advokatbransjen har og vil få fremover: Hvorfor blir ikke flere kvinner partnere?

Metoden fungerer på alle de forskjellige utfordringer advokatbransjen har og vil få fremover:

Hvorfor blir ikke flere kvinner partnere? Hvordan bli mer målrettet på markedsføringstiltakene?

Hvordan får du klienten til å anbefale deg til andre? Hvordan får man opp produktiviteten? Hvordan sørger vi for at klienten får den beste kundeopplevelsen for riktig pris?

Hvordan reduserer vi høy turnover i ansatte? Hvordan skal vi møte den økende konkurransen fra andre tilbydere?

Kunstig intelligens, maskinlæring, blockchain og smarte kontrakter inngår jevnlig i vokabularet til dem som spår om advokatbransjens fremtid.

Men hvilken teknologi vi bruker til å løse disse spørsmålene er ikke viktig. Det viktige er at vi har et klart formål med å finne nye løsninger. At vi har identifisert det riktige problemet vi skal løse.

Internet. Schminternet” svarte Amazon grunnlegger Jeff Bezos da han ble spurt om betydningen av internett for selskapet i 1999.

- “Internett betyr ingen ting. Det eneste som betyr noe er at vi tilbyr den beste kundeopplevelsen. Våre investorer burde investere i et selskap som er besatt av å tilby den beste kundeopplevelsen, ikke at vi er et rent internett selskap”.

Bezos eksemplifiserer her “First principle thinking” som er en av de mest effektive strategiene du kan bruke for å bryte ned et komplisert problem for å generere originale løsninger. For hva er det vi skal løse? Egentlig?

Jeg tror svaret på hvordan advokatene kan delta i endringen som kommer det neste tiåret finnes i målet om å finne løsninger som bidrar til den beste kundeopplevelsen.

Og jeg tror advokatene kan ha det veldig gøy med å prøve og feile på veien dit.

Og hvorfor ikke prøve og feile litt helt risikofritt på neste Oslo Legal Hackathon?

Oslo legal hackathon

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” - Thomas A. Edison


nyhetsbrevFå nyhetsbrevTa kontaktBe om å bli kontaktet