Hva skjer med juridisk bistand i 2020? | Lexolve

Vinmonopolet i 1999 ringte - hva skjer med juridisk bistand i 2020?

Hva har Vinmonopolet anno 1999 og juridisk bistand anno 2020 til felles? Stikkordet er mangel på selvbetjening.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 03. april 2024

vinmonopoletvinmonopolet

At man i dag kan overføre penger i nettbanken og plukke sin egen vin på vinmonopolet, er noe de fleste tar for gitt. Antakelig er det vanskelig å tenke seg hvordan det var før. Bruken av selvbetjening øker sterkt innenfor kundeservice - og hele 70 % av kunder foretrekker nå selvbetjening fremfor å bruke e post eller telefon. Tallene viser at dette ikke lenger bare er en “nice to have” for de fleste selskaper, men en nødvendighet.

Det er denne overgangen til selvbetjening også en juridisk konsument nå står overfor. Ved å bruke teknologi som driver kan en juridisk konsument bli selvbetjent i å løse mange av sine juridiske behov. I likhet med å spørre Vinmonopolets ansatt om vintips til spesielle behov - så blir det nå enklere å skille mellom når man kan løse utfordringen selv, og når man bør ta kontakt med advokat.

Selvbetjening er som regel vinn/vinn for de som leverer tjenester og deres kunder - om det gjøres på riktig måte. Det er mer effektivt - kunden får raskere løst sitt behov og fagpersoner kan bruke tiden sin på mer komplekse oppgaver. Det reduserer kostnader - både for kunden og den som normalt gir manuell hjelp. Og ikke minst - kundene elsker det. Selv den mest sosiale av oss vil ikke be om hjelp om de ikke har behov for det. Og hvem elsker ikke en raskere, enklere måte å gjøre noe på som før var tungvint?

Før Vinmonopolet gikk fra salg over disk til selvbetjente butikker rundt årtusenskifte, sa kun 60,8 % at de var positive til endringen. Ett år senere, - da de hadde testet det ut en stund - var andelen positive økt til 96,2 %! Som så mye annet er vi mest positive til endringer etter at endringen allerede har skjedd.

Glad strekmann som sier yeah

I dag har det å få hjelp av advokat til å løse juridiske behov en høy og kostbar terskel for de fleste. Mange lar derfor være, og forsøker å løse behovet på egenhånd med varierende resultat. Ved å automatisere det manuelle arbeidet advokaten gjør i mange tilfeller - kan brukeren i stedet gjøres i stand til å løse sitt eget behov ved selvbetjening i stedet.

Særlig enkle juridiske behov med lav kompleksitet er godt egnet for juridisk selvbetjening. Det gjør det også enklere for brukeren å skille mellom hva som er mindre komplekst og kan utføres selv, og hva man bør søke konkret rådgivning om. Juridisk selvbetjening gir derfor anledning til å løse en del behov selv; slik som å lage aksjonæravtale, databehandleravtale eller lage formelt riktige brev og varslinger i en oppsigelsessak. Trenger man derimot behov til å restrukturere selskapene, fått varsel om databrudd eller blitt saksøkt av en oppsagt ansatt - da bør advokat kontaktes.

Over tid vil mer og mer av det manuelle arbeidet som gjøres av advokater i dag gjøres automatisk. I likhet med å plukke vin selv er derfor vår klare spådom at juridisk selvbetjening tilslutt blir noe du også tar for gitt.


Lexolve har utviklet teknologien som gjør det enkelt for selskaper å tilby juridisk selvbetjening - til sine kunder, ansatte eller medlemmer. I tillegg kan små og mellomstore bedrifter selv løse flere av de juridiske behov de har i sin daglige drift på Lexolve Market. Lexolve’s selvbetjeningsløsninger er i dag blitt benyttet av over 50 000 brukere.

Tegnefigur som elsker Lexolve