Quiet quitting - hva bør du som arbeidsgiver gjøre? | Lexolve

Quiet quitting - hva bør du som arbeidsgiver gjøre?

Svaret er like enkelt som det er vanskelig, skap en kultur som passer dine ansatte. Her får du våre tre beste tips.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 22. mars 2024

Quiet quitting, også kalt silent quitting, er et begrep med flere fasetter. Det rommer ansatte som faktisk er på vei ut og som jobber mindre frem til de slutter. En annen fasett er arbeidstakere som jobber mindre fordi de ønsker mer fritid. Det kan være et sunnhetstegn. Vi må erkjenne at arbeidslivet er i endring. Arbeidstakere ser større verdi av å ha en balanse mellom jobb og fritid. Det kan være utfordrende for deg som arbeidsgiver, men det er også en gylden mulighet for arbeidsgivere som klarer å tilpasse seg situasjonen. De får arbeidstakere som er lojale. Så hva bør du som arbeidsgiver gjøre? Svaret får du her.

1. Bli kjent med dine ansatte og finn ut hva som er viktig for dem

Det første du må gjøre er å finne ut hvem dine ansatte er. Invester tid i dem og bli kjent med dem. Målet med å bli kjent med dine ansatte er å finne ut hva de motiveres av. Når og hvordan ønsker de å jobbe? Hvor mye ønsker de å jobbe? Hvilke verdier er viktige for de ansatte? Hva motiveres de av?

2. Se ansattes verdier opp mot selskapets verdier

Vi ser oftere at ansatte velger arbeidsgiver ut fra hvilke verdier selskapet står for. Dette er noe du som arbeidsgiver må bruke til din fordel. Når selskapet verdier og de ansattes verdier er like vil det være enklere for deg som arbeidsgiver å sikre et felles mål. Og ikke minst, få mer motiverte ansatte.

For at dette skal fungere er det viktig at du er bevisst på og kommuniserer selskapets verdier utad.

3. Skap “riktig” kultur

Når du vet hvordan dine ansatte foretrekker å arbeide og hva de motiveres av må dere sammen skape en kultur som passer for de ansatte og for selskapet. Ofte er det også sprinkende ønsker blant de ansatte, så her gjelder det å finne noen retningslinjer som gir rom for flere ønsker.

Nye arbeidsmetoder og økt bruk av hjemmekontor har skapt nye muligheter. Men også noen utfordringer. Det å kunne jobbe akkurat når man vil kan være en fordel, men også en ulempe for arbeidstakere som føler de må være “pålogget” nærmest døgnet rundt. Da er det viktig å ha klare kjøreregler for hva som forventes av den enkelte arbeidstaker. Noen ønsker gjerne å jobbe på kvelden for å få hverdagen til å gå opp, mens andre som har jobbet hele dagen gjerne ønsker fri på kvelden. Er det forventet at man skal svare på mail på kveldstid? Eller kan det vente til dagen etter? Dette må dere prate om og bli enige om.


Husk også at du som arbeidsgiver er lovpålagt å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Vurderingen av hva som er forsvarlig omfatter både fysisk og psykisk helse og velferd. Og det er jo nettopp denne plikten du oppfyller ved å legge til rette for en god work-life-balance for de ansatte.

Les mer om hvordan bygge psykologisk trygghet i arbeidsplassen her