Slik bygger du psykologisk trygghet i nedgangstider | Lexolve

Slik bygger du psykologisk trygghet i nedgangstider

Vi gikk nylig rett ut av en pandemi, og inn i en ny krise med krig, stigende renter og rekordhøye strømregninger. Derfor er trygghet på arbeidsplassen viktigere enn noen gang.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 22. mars 2024

EmailFå nyhetsbrevChatBe om å bli kontaktet

Psykologisk trygghet er en forutsetning for at et team skal lykkes med innovasjon og vekst. Hvordan skaper du en trygg arbeidsplass når livet virker grått? Vi deler de fem viktigste faktorene fra våre erfaringer.

Hva er psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet betyr at du og dine medarbeidere er trygge nok til å uttrykke seg fritt og føler at de kan være seg selv i arbeidstiden.

Det er fem faktorer som avgjør graden av psykologisk trygghet i et team, tror vi. I et psykologisk trygt miljø…

 1. Kan du ta en risiko uten at du føler deg usikker eller skamfull. Du vet at du fritt kan komme med idéer og tilstå feil.
 2. Stole på dine kollegaer. Du vet at de leverer når de skal og med høy kvalitet.
 3. Er arbeidet tydelig og godt strukturert. Det finnes klare mål, roller og en tydelig tiltaksplan.
 4. Har du innflytelse i egen arbeidshverdag. De ansatte tror virkelig at jobben er viktig, og at de kan gjøre en forskjell i samfunnet.
 5. Opplever du mål og mening med arbeidet du gjør, og det er samsvar mellom dine verdier og selskapets.

Sette rammer og bryte ned vegger

Vi har lært oss at psykologisk trygghet handler om å sette rammer - og samtidig bryte ned vegger. Alle trenger struktur for å fungere i et arbeidsteam. Dette kan du sørge for ved å ha en tydelig agenda i møter, holde tider og avtaler, ha klare forventninger. Og ikke minst: snakke høyt om forventninger og hva struktur betyr for den enkelte! På den andre siden handler det om å våge gå utenfor det etablerte. Går det for eksempel å ha løpetrening midt i arbeidstiden? Det tror vi. Hva hvis du arrangerer en guerilla-testing på tvers av team i nabolaget der du jobber? Utforsk trygge måter å finne nye arbeidsmetoder. Det trenger ikke å være store ting, og det trenger heller ikke å ta all verdens tid.

Å sette rammer handler om å avgrense arbeidsoppgavene, noe som er spesielt viktig når du har et team av høytpresterende individer. Som regel klarer vi ikke å holde mer enn tre ting i hodet om gangen. Derfor kan du begynne hver dag med å spørre dine kollegaer; hva er den ene tingen du skal gjøre i dag.

Du som leder må løfte blikket.

Som leder må du være modig nok til å gå først gjennom det usikre. Du vil aldri kunne bygge et team med mennesker som tør å vise sin sårbarhet, hvis du ikke selv gjør det først. Å vise sårbarhet betyr ikke at man grenseløst deler av alt, men at det er rom for å snakke om ting som er utfordrende og vanskelig, her og nå.

Som leder har du ofte mere innsikt i den enkeltes utfordringer enn andre i teamet. Du må beskytte den tilliten du får, for alt det er verdt. Vær tro mot taushetsplikten, slik at deling av vanskelige ting føles trygt.

Som leder må du også spørre deg selv: hva er det som ikke blir sagt? Hva er det jeg ikke ser, når jeg ser de tingene jeg ser? Bruk tid på å observere organisasjonen, teamet ditt. Prøv å se hva som skjer hvis du er stille, og bare lytter, under en hel dag. Å løfte blikket, handler ofte om å lukke munnen og spisse ørene.

Jussen er avgjørende for at du skal lykkes med den psykologiske tryggheten!

Du som arbeidsgiver er lovpålagt å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Vurderingen av hva som er forsvarlig omfatter både fysisk og psykisk helse og velferd. Hva som er forsvarlig endres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Så det er viktig at du som arbeidsgiver henger med og følger utviklingen.

Hva mener lovgiver at er et forsvarlig arbeidsmiljø? I det ligger det at arbeidsgiver blant annet tilrettelegger og sørger for at de ansatte gis anledning til å medvirke og får utviklet seg. Det være seg faglig og personlig utvikling. Arbeidsgiver skal

 • Organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra den enkeltes forutsetninger
 • Gi mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og ansvar
 • Gi variasjon
 • Gi tilstrekkelig informasjon og opplæring
 • Ivareta ansattes integritet og verdighet
 • Gi mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten
EmailFå nyhetsbrevChatBe om å bli kontaktet