Smartcube | Lexolve

- Lexolve har innsikt som gjør samarbeidet effektivt og sømløst

Ove Ryland , daglig leder

Smartcube
Ove Ryland

– Lexolve har innsikt som gjør samarbeidet effektivt og sømløst


Smartcube er et teknologiselskap som utvikler innovative SaaS-løsninger for kunder både nasjonalt og internasjonalt, på tvers av ulike markedssegmenter. I praksis betyr dette at selskapet leverer tjenester og rådgivning med fokus på fagfeltet Supply Chain Management, hvor de støtter selskaper gjennom digital transformasjon.

På lik linje med Lexolve utfordrer Smartcube en etablert praksis innenfor sitt fagområde. Daglig leder, Ove Ryland, uttrykker stor tilfredshet med samarbeidet.

– Vi deler mange felles verdier og har en ledende posisjon innen teknologi. Lexolve har dermed en innsikt i våre behov som gjør samarbeidet både effektivt og sømløst.

Ryland, som selv har omfattende erfaring med å drive virksomheter, erkjenner likevel behovet for juridisk rådgivning.

– Selv om eiere har lang erfaring, er det viktig å ha tilgang til juridisk kompetanse og gode løsninger – både før behovet oppstår, og når du står midt oppi en situasjon, sier han.

Dynamisk, fleksibel og forutsigbar løsning

Smartcube har benyttet seg av Lexolve sin alt-i-ett juridisk plattform til at fra utforming av NDA, opsjonsprogram for ansatte, emisjoner og samarbeidsavtaler, både nasjonalt og internasjonalt.

«Jeg har veldig stor sans for denne tilnærmingen som både gir nødvendig juridisk støtte, i tillegg til at det fremstår enkelt for sluttbruker å finne frem til akkurat det du trenger»

Tids- og kapasitetsbegrensninger er særlig utfordrende for oppstartsselskaper, og her har Lexolve vist seg spesielt verdifullt.

– Det kan være utfordrende å huske alt du skal gjøre når du er i en oppstartsfase. Her har Lexolve vært en veldig viktig støtte. Det finnes løsninger på markedet som gjør at du må ha en kombinasjon av teknisk plattform og jurister du må møte for å komme videre i prosessen. Denne plattformen som samler alt på ett sted er med andre ord dynamisk, fleksibel og forutsigbar, noe som er viktige argumenter for et selskap i vekst.

Vil du anbefale Lexolve til andre, og i så fall hvorfor?
– Jeg vil ubetinget anbefale Lexolve til andre. Samlet sett bidrar Lexolve med at selskapet vårt opererer innenfor lovens rammer, minimerer juridiske risikoer, beskytter selskapets interesser og bidrar til å oppnå bærekraftig vekst. Plattformen blir stadig bedre med tanke på design og innhold, samtidig som vi får forutsigbare juridiske kostnader.

smartcube
KonvoluttFå nyhetsbrevSnakkebobleBe om å bli kontaktet

Dette får du med Lexolve

Illustrasjon av avtale

Kvalitetsikrede avtaler

Illustrasjon prosess

Selskapsprosesser

Illustrasjon signering

Digital signering

Illustrasjon jurist

Juridisk fagstøtte

Illustrasjon skjerm

Digitalt arkiv

Advokathjelp

Få tilgang til arbeidsavtaler, kundeavtaler, styrearbeid, selskapsendringer og mye mer til fast, lav pris