Personvernerklæring (GDPR) til selskapets nettside I Lexolve

Personvernerklæring

Samler du inn personopplysninger må du ha en personvernerklæring som forklarer hvordan du håndterer personopplysningene. Lag personvernerklæring med Lexolve:

  • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse erklæringen
  • Få påminnelser om oppfølging

Anbefalt: Les hva du må vite om personvernerklæring⬇️

Lag, inngå og signer avtaler gratis i uforpliktende prøveperiode.

Eksempel på personvernerklæring
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO EN

Norsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering med BankID og touch

E-signering

Slik inngår du og følger opp avtaler i Lexolve

1. Følg veileder for å tilpasse avtalen

Spørsmål om arbeidsavtale

2. Les gjennom og send til signering

digital signering av arbeidsavtale

3. Få påminnelser om oppfølging

Påminnelser om prøvetid i arbeidsavtalen

Andre avtaler som kan være relevante for deg

Arbeidsavtale

Opsjonsprogram for ansatte

Aksjeprogram for ansatte

Gjennomføre generalforsamling

Oppdragsavtale

Konsulentavtale

Slik kommer du i gang

  1. Lag konto
  2. Velg avtale
  3. Følg veiledningen fra oss
  4. Spør oss om du trenger hjelp
Lexolve plattform

Innhold

  • Hva må du vite om personvernerklæring?
  • Hva er en personvernerklæring?
  • Hva må en personvernerklæring inneholde?

Hva må du vite om personvernerklæring?

Samler virksomheten inn personopplysninger er du forpliktet til å opplyse om hvordan du håndtere personopplysningene. Det gjør du gjennom en personvernerklæring.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er en personvernerklæring?

En personvernerklæring er et dokument som sier noe om hvordan virksomheten behandler personopplysninger som samles inn. Samler du for eksempel inn e-post på nettsiden din for å sende nyhetsbrev, må du forklare hvordan du i den gitte situasjonen behandler personopplysninger. Det gjøres i en personvernerklæring.

Hva må en personvernerklæring inneholde?

En personvernerklæring må inneholde informasjon om blant annet navn og kontaktinformasjon til virksomheten (og eventuelt personvernombud i virksomheten).

Et av de vesentligste punktene i en personvernerklæring er å beskrive formålet med behandlingen av personopplysningene. Det vil si hvorfor du behandler opplysningene og hva opplysningene skal brukes til. I tillegg må du si noe om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene og eventuelt om behandlingen er frivillig.

Sender du personopplysninger fra virksomheten videre til andre, for eksempel underleverandører, må det inkluderes. Det samme gjelder for eventuell bruk av databehandlere.

Lagrer du personopplysninger utenfor EU/EØS må du opplyse om det.

Hvor lenge du lagrer personopplysningene og rutiner for sletting må fremgå av personvernerklæringen.

Et annet vesentlig punkt er informasjon om rettighetene til eier av personopplysningene. Hva har de selv rett til å bestemme om din behandling av personopplysningene? Det omfatter blant annet retten til sletting.

Bruker du programmer som tar automatiserte avgjørelser må du informere om det.

📖 Les mer om: Personvernerklæring GDPR: Trenger du egentlig det? fra vår samarbeidspartner Bedre Bedrift

Lexolve hjelper deg med å lage personvernerklæring

Lexolve hjelper deg ta gode valg når du lager personvernerklæring.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis. Helt uforpliktende.

Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper med ansatte og oppdragstakere som ønsker et komplett verktøy for oppfølging av ansatte. Alle maler, dokumentarkiv per ansatt, påminnelser om frister, oppfølging av prøvetid og lovkrav, og jurist som gir veiledning ved behov.

HR og arbeidsliv

1095,- PER MÅNED

Arbeidsavtaler

Fortrolighetsavtaler (NDA)

Avtale om hjemmekontor

Bonusavtaler

Oppdragsavtaler

Personalhåndbok

Onboarding og oppfølging i prøvetid

Offboarding ved avslutning av arbeidsforhold

Permittering, nedbemanning, og oppsigelse

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Smart arkiv med oversikt og varsler

Digital signering med BankID, epost og signeringsportal

5 stjernes kundestøtte

Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Vouch
Vouch

Vi inngår alle arbeidsavtaler med Lexolve. Men ikke bare det. Alt av styrearbeid og dokumentasjon rundt kapitalinnhentinger håndteres også i Lexolve.

Håkon Høgetveit, Daglig leder & medgründer
Les hvordan Lexolve gir Vouch kontroll på alle ansettelser

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!